nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji
Rezerwacje

Obwieszczenie Wójta

21-10-2016

Obwieszczenie Wójta Gminy Puszcza Mariańska z dnia 21 października 2016 r. w sprawie możliwości składania wniosków o powołanie na rzeczoznawcę w celu szacowania wartości rynkowej zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego oraz sprzętu.

W związku z pismem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Żyrardowie
w sprawie powołania rzeczoznawców do przeprowadzenia szacowania zwierząt                                   oraz zniszczonych z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego, Wójt Gminy Puszcza Mariańska

informuje

o możliwości złożenia w terminie do dnia 28 października 2016r. wniosku o powołanie na rzeczoznawcę.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 30 lipca 2009 r.                           w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii                                        do przeprowadzenia szacowania (Dz. U. 2009r. Nr 142, poz. 1161, z późn. zm.),

Rzeczoznawcę wójt powołuje spośród osób, które:

1) posiadają wykształcenie rolnicze wyższe lub średnie lub

2) ukończyły studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, lub

3) posiadają co najmniej wykształcenie średnie inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub

4) ukończyły co najmniej zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach rolniczych i posiadają co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub

5) ukończyły zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach innych niż rolnicze i posiadają co najmniej 5-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym,

6) mają miejsce zamieszkania na terenie gminy objętej właściwością miejscową wójta

- i które złożyły wniosek o powołanie na rzeczoznawcę.

W przypadku szacowania w gospodarstwach rolnych, w których jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi, rzeczoznawca powinien dodatkowo posiadać wiedzę praktyczną w zakresie prowadzenia gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona taka produkcja.

Wniosek o powołanie rzeczoznawcy powinien zawierać:

1) imię i nazwisko;

2) adres zamieszkania;

3) adres do korespondencji;

4) informacje o wykształceniu.

Do wniosku dołącza się:

1) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie kandydata na rzeczoznawcę;

2) oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym stażu pracy                                                           w gospodarstwie  rolnym - jeżeli jest wymagany;

3) oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym doświadczeniu w  prowadzeniu gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi - jeżeli jest wymagane. 

Wzór wniosku jest dostępny w Urzędzie Gminy Puszcza Mariańska, pok. nr 9                                          oraz na stronie internetowej www.puszcza-marianska.pl

 

 

 

 

500 plus w Puszczy Mariańskiej

17-10-2016

Program ,,Rodzina 500 plus” przynosi pozytywne efekty. Coraz więcej dzieci uczęszcza na dodatkowe płatne zajęcia pozalekcyjne- mówi Ewa Śledź Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej, wiele dzieci wyjechało też na wakacje. Duża grupa otrzymujących świadczenie to osoby z niskim kryterium dochodowym. Teraz w Gminie z programu korzysta 984 dzieci. Pieniądze wypłacane są systematycznie. Wnioski złożone, ważne są do końca września 2017 roku. Ponadto dzieci mogą otrzymać wsparcie z programu dożywiania, tą formą objętych jest teraz ponad stu uczniów. jn

 

 

W przyszłym roku klasa stewardes i pilotów

17-10-2016

Liceum Ogólnokształcące z Puszczy Mariańskiej z kolejnymi pomysłami. Dopiero co rozpoczął się nowy rok szkolny a LO planuje we wrześniu 2017 uruchomić klasę stewardes i pilotów. To pokłosie rozpoczętej współpracy z LOT -em, 10 listopada zostanie oficjalnie podpisane porozumienie w tej sprawie. W nowej klasie uczniowie będą mogli liczyć na rozszerzone zajęcia z języków obcych, dyplomacji. Ma to być bardzo interesująca oferta. Szkoła nie ma problemów z naborem, w tym roku uruchomione zostały dwie klasy pierwsze. Jedna mundurowa z grupą policyjną i wojskową, druga politechniczna i nauk o zdrowiu z grafiką komputerową. Jn

 

Seniorzy z projektami

17-10-2016

Stowarzyszenie Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno- Społecznych z Puszczy Mariańskiej koordynuje projekt skierowany do seniorów. W jego ramach powstałe grupy inicjatywne oraz istniejące już organizacje i stowarzyszenia ubiegały się o wsparcie finansowe na różnego rodzaju przedsięwzięcia. Grant mógł wynieść maksymalnie dwa i pół tysiąca złotych. Jak się okazuje wszystkie złożone wnioski (10) otrzymały maksymalne wsparcie. Jak informuje Katarzyna Niewczas zainteresowanie tym projektem było ogromne, dzięki czemu uda się zrealizować kilka ciekawych pomysłów. W ramach tego programu seniorzy z Jesionki zapraszają na zajęcia rehabilitacyjne, członkowie Klubu Złoty Wiek zamierzają brać udział w imprezach kulturalnych, wyjadą do teatru, odwiedzą Muzeum Mazowsza Zachodniego. Grupa Razem z Gminy Puszcza Mariańska zagospodaruje przestrzeń publiczną na potrzeby mieszkańców, Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Puszczy Mariańskiej postanowiło założyć grupę muzyczną ,,Jarzębinki”, Stowarzyszenie Promyk z Bartnik zaprasza na zajęcia Zumby, zaś Grupa Bartniczanki 60 plus na zajęcia z rękodzieła, w ramach projektu dla seniorów oferowane są zajęcia nauki gry w szachy, seniorzy z Żyrardowa wybiorą się do teatru, seniorzy z Mszczonowa będą odwiedzać swoich najstarszych członków, którzy już nie przychodzą na spotkania, Stowarzyszenie Seniorzy z Grupy u Nas proponują zajęcia filmowe. Warsztaty i realizacja projektu już się rozpoczęła. Jn

 

Informacja

03-10-2016

Zaliczkę na Odnawialne Źródła Energii należy wpłacać na konto Urzędu Gminy

do dnia 7 października 2016 r

 ( piątek)

w wysokości 1000 zł ( tysiąc złotych)

od jednego złożonego wniosku.

Numer konta 76 9297 0005 0300 0781 2030 0249.

 

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa ruszyła na Mazowszu

22-09-2016

Czy w Twojej okolicy jest bezpiecznie? Chcesz wiedzieć? Możesz mieć na to wpływ. Reaguj na zagrożenia i podziel się swoimi spostrzeżeniami! Odwiedź Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa! Od 20 września „mapa” jest dostępna na stronach internetowych Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa w wersji pilotażowej zaczęła funkcjonować na terenie garnizonu stołecznego, Podlasia i Pomorza. W kolejnym etapie to innowacyjne narzędzie, mające służyć głównie poprawie bezpieczeństwa mieszkańców, wdrożono w województwie lubuskim i kujawsko-pomorskim. Od dzisiaj mieszkańcy województwa mazowieckiego mogą przekazywać Policji informacje o miejscach i zdarzeniach, które mają wpływ na poczucie bezpieczeństwa, które należy do podstawowych potrzeb każdego człowieka. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa swoim zasięgiem ostatecznie obejmie cały kraj.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa opiera się o informacje skatalogowane w trzech płaszczyznach:

- informacje gromadzone w policyjnych systemach informatycznych,

informacje pozyskiwane od społeczeństwa w trakcie:

- bezpośrednich kontaktów z obywatelami, z przedstawicielami samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych itp.;

- w trakcie realizowanych debat społecznych poświęconych bezpieczeństwu publicznemu,

informacje pozyskiwane od obywateli (internautów) z wykorzystaniem platformy wymiany informacji.

MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA

Informacje prezentowane na mapach uwzględniają zarówno wybrane kategorie przestępstw i wykroczeń jak i zagrożenia, które w subiektywnym odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa.

MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA - STATYSTYKA

Obsługa „Map” dostępnych na stronach internetowych poszczególnych jednostek Policji na terenie których została już uruchomiona, została zaprojektowana tak, aby bezproblemowo, wręcz intuicyjnie mógł z nich skorzystać każdy obywatel.

Aby zgłosić zagrożenie należy wejść na stronę internetową komendy wojewódzkiej, miejskiej lub powiatowej Policji. Przekazanie tych informacji zajmuje tylko kilka chwil. W razie potrzeby można skorzystać z instrukcji obsługi. Pomocą służą także funkcjonariusze. Zgłoszenie trafi do policjantów odpowiedniej komórki Policji. Zebrane informacje pozwolą na jeszcze lepszą dyslokację służb, aby uniknąć w przyszłości ponownego zgłaszania tego samego typu zagrożeń w tym samym miejscu.

Mapy zostały opracowane w oparciu o informacje własne Policji, czyli m.in. statystyki policyjne, a także na podstawie informacji przekazanych przez podmioty biorące udział w konsultacjach społecznych oraz w oparciu o wyniki badań opinii publicznej oraz informacje różnych instytucji.

Podczas tworzenia mapy zagrożeń na terenie całego kraju przeprowadzono ponad 11 tysięcy spotkań, podczas których mieszkańcy zgłaszali swe uwagi, mówili o potrzebach i zagrożeniach w swojej okolicy. W spotkaniach wzięło udział ponad 217 tysięcy osób.

Z narzędzia należy korzystać w sposób rozsądny. Każde naniesione na mapę zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję Policji. Z jednego komputera można zgłosić jedno zagrożenie na dobę.

Należy pamiętać, że zgłoszenia w ramach Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa nie zastępują potrzeby pilnej interwencji Policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112, 997.

Opracowano na podstawie materiałów KWP w Radomiu.

 

„Dzień bez samochodu”

09-09-2016

Informacja dla mieszkańców Województwa Mazowieckiego

 

„22 września, dwunasty rok z rzędu, będziemy obchodzić w Polsce „Dzień bez samochodu”, który jest punktem kulminacyjnym Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. Celem trwającej w tym czasie kampanii jest m.in. popieranie ekologicznych środków transportu, a szczególnie zachęcanie podróżnych do korzystania z publicznych środków transportu zbiorowego.

            Koleje Mazowieckie aktywnie uczestniczą w wielu inicjatywach związanych z upowszechnianiem komunikacji przyjaznej środowisku naturalnemu. „Dzień bez samochodu” to doskonała okazja, szczególnie dla kierowców, do pozostawienia swoich aut na parkingu i skorzystania z innych środków transportu. Szczególnie zachęcam do korzystania z pociągów uruchamianych przez Koleje Mazowieckie. Wszystkie przejazdy pociągami Kolei Mazowieckich uruchamianymi 22 września będą bezpłatne.

            Wszelkie informacje dotyczące połączeń Kolei Mazowieckich można znaleźć na stronie internetowej www.mazowieckie.com.pl lub uzyskać pod numerem infolinii (22) 364 44 44.

 

Życzę Państwu przyjemnej podróży”.

 

/-/ Dariusz Grajda

 

Członek Zarządu, Dyrektor Handlowy

 

 

Dożynki w Puszczy Mariańskiej

08-09-2016

Tradycyjna Msza Święta w intencji rolników z poświęceniem chlebów, kiermasze, występy artystyczne, prezentacja zespołów muzycznych, zabawa taneczna oraz otwarcie Izby Historycznej Gminy Puszcza Mariańska- to wszystko czekało na mieszkańców, samorządowców, zaproszonych gości w niedzielę, 4 września podczas Dożynek Gminnych. Święto upłynęło pod znakiem dobrej zabawy. Wszystkich na scenie przywitali Wójt Michał Staniak, Przewodniczący Rady Gminy Henryk Cebula, wszystkich pozdrowił też Przewodniczący Rady Powiatu Żyrardowskiego Daniel Suchecki, swój list i życzenia przysłał także Poseł Maciej Małecki. We Mszy Świętej wziął udział Starosta Wojciech Szustakiewicz. -Dziękuję Wam Drodzy Rolnicy za ten plon, za Waszą ciężką pracę. Każdy rok to niewiadoma, jaka będzie pogoda, czy ta Wasza ciężka praca przyniesie efekty finansowe- mówił Wójt Puszczy Mariańskiej. -Dziękuję za Wasz trud- dodał. Następnie Wójt Michał Staniak wspólnie z Przewodniczącymi Rady Gminy i Rady Powiatu podzielili się chlebem z mieszkańcami. Następnie już na scenę wkroczyli artyści, było ludowo oraz tanecznie. Wokół ustawione zostały stoiska stowarzyszeń, przedsiębiorców, banku, wytwórców, Koła Gospodyń Wiejskich z miejscowości Bartniki, Stowarzyszenia Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno- Społecznych. Na wszystkich czekała darmowa grochówka. O godzinie 16-tej tymczasem oficjalnie otwarto Izbę Historyczną Puszczy Mariańskiej. To wspólne dzieło miłośników historii Mariusza Janczaka i Macieja Kucharskiego, pomieszczenia w Galerii U Nas na cel Izby zostały wyremontowane dzięki Wójtowi Gminy- mówi Mirosława Łada z Galerii. W Izbie znajdują się pamiątki podarowane przez mieszkańców, są tam dokumenty, zdjęcia, mundury i inne ciekawe, które warto zobaczyć. Jn

 

 

Piknik Rodzinny

07-09-2016
 

Informacja

01-09-2016

Chcesz poznać historię Gminy?

Przyjdź do nowootwartej Izby Historycznej mieszczącej się w Puszczy Mariańskiej w budynku „Galerii u Nas” w dniu 4 września 2016 r. o godz. 16.00

Zaproszenie skierowane jest do społeczności lokalnej celem zapoznania się z działaniami wojennymi I i II wojny światowej.

 

 
Odwiedziło nas już 24512657 osób.