nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji
Rezerwacje

Informacja o projekcie - Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gmin: Radziejowice, Mszczonów, Puszcza Mariańska, Wiskitki i Miasta Żyrardowa

25-08-2016
W związku z dużym zainteresowaniem Mieszkańców Gminy projektem „Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gmin: Radziejowice, Mszczonów, Puszcza Mariańska, Wiskitki i Miasta Żyrardowa” a ograniczoną wielkością projektu (2KW), ankiety będą rozpatrywane wg kolejności wpływu do tut. Urzędu Gminy.
 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Ankieta

25-08-2016

Szanowni Mieszańcy,  Gmina Puszcza Mariańska jest na etapie opracowania PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ (PGN).

 

Zapraszamy do współpracy w tworzeniu Planu. W tym celu zachęcamy Państwa, jako Mieszkańców Gminy Puszcza Mariańska do wypełnienia ankiety zawierającej niezbędne dane dotyczące zużycia energii w budynkach/obiektach  zlokalizowanych na terenie Gminy Puszcza Mariańska, będących Państwa własnością.

 

Wypełnienie ankiety nie jest żadnym wiążącym zobowiązaniem z Państwa strony, stanowi natomiast ważną  informację dla nas o wielkości zużycia energii oraz jej produkcji, w tym ze źródeł odnawialnych, a także o możliwościach  dalszej poprawy jakości powietrza w Gminie. Pozyskanie tych informacji od Państwa przyczyni się do stworzenia kompletnego i rzetelnego opracowania.

 

Osoby biorące udział w projekcie .  „Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gmin: Radziejowice, Mszczonów, Puszcza Mariańska, Wiskitki i Miasta Żyrardowa” , są obligatoryjnie zobowiązane do wypełnienia i dostarczenia niżej załączonej ankiety.

 

Wypełnioną ankietę  należy do dnia 15 września 2016 r.

- dostarczyć do Urzędu Gminy Puszcza Mariańska

- przesłać drogą elektroniczną na adres www.urzad@puszcza-marianska.pl

- przekazać sołtysowi

 

Przerwy w dostawie energii elektrycznej

23-08-2016

Rejon Energetyczny  Żyrardów   informuje, że ze  względu na  przeprowadzane  prace  eksploatacyjne  nastąpią  przerwy w dostawie energii elektrycznej  dla n/w miejscowości :

 

30 sierpnia 2016 w godz.

 

8:00 – 12:00 Stacje Bartniki 1, 8, Radziwiłłów, Radziwiłłów 1, 2, Radziwiłłów Zielona, Długokąty 1, Wólka Korabiewska – wyłączone miejscowości  Radziwiłłów ul. Mazowiecka , Podleśna, Spacerowa, Wrzosowa, Cicha, Rzeczna, Warszawska , Dworcowa ,  Sobańska , Spacerowa ,Środkowa, Topolowa , Warszawska, Zielna, Budy Zaklasztorne nr 8, Bartniki  

ul. Spokojna nr 1 – 30,  Długokąty Duże nr 38 – 42, Budy Kałki nr 20 – 27, Długokąty Małe

nr 60 – 85, Długokąty nr 40 – 60, Wólka Korabiewska 

 

 

Rejon Energetyczny przeprasza za utrudnienia  związane z przerwą w dostawie energii  elektrycznej. Informacji  o w/w. przerwach można pozyskać pod nr telefonu 991 wybierając odpowiednią opcje.                        

Dodatkowo informacje o wyłączeniach znajdują się na stronie internetowej: www.pgedystrybucja.pl.

 

 

Informacja o spotkaniu informacyjnym dla potencjalnych beneficjentów

22-08-2016
 

Dożynki 2016

22-08-2016

 

Wójt  Gminy  Puszcza  Mariańska 

oraz  Rada  Gminy  w  Puszczy Mariańskiej mają zaszczyt serdecznie zaprosić na gminne uroczystości dożynkowe organizowane w niedzielę,

 

 

  4  września  2016  roku

 

 

w Puszczy Mariańskiej (teren boiska przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym).

 


Program Dożynek:

 

12:30   Uroczysta Msza Święta w Kościele Parafialnym w

    Puszczy Mariańskiej;

13:40   Przejście Korowodu z Chlebem na teren boiska przy

            Zespole Szkolno-Przedszkolnym;

             - Uroczyste rozpoczęcie Dożynek.

             -Ceremonia wręczania i dzielenia chlebem;

14:15   Część artystyczna dożynek;

17:00 -20.30  Zabawa  taneczna

 

W trakcie trwania Dożynek będą dostępne stoiska gastronomiczne, zjeżdżalnie dla dzieci, stoiska z prezentacjami, kiermasze oraz grochówka.

 

 

Serdecznie  zapraszamy!

 

Projekt montażu i instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla budynków mieszkalnych

22-08-2016

Uprzejmie informujemy, że Gmina Puszcza Mariańska w partnerstwie z pozostałymi Gminami  Powiatu Żyrardowskiego, zamierza ubiegać się o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach działania  4.1 Odnawialne źródła energii dla projektu polegającego na zakupie i montażu urządzeń pozyskujących energię   ze źródeł odnawialnych. Załączona Ankieta służy do określenia zapotrzebowania mieszkańców na tego typu inwestycje oraz opracowania dokumentacji aplikacyjnej. Osoby zainteresowane pozyskaniem dofinasowania do inwestycji w OZE proszone są o czytelne oraz rzetelne wypełnienie Ankiety i dostarczenie jej do Urzędu Gminy Puszcza Mariańska  (Pokój nr 21; ul. Papczyńskiego 1 96-330 Puszcza Mariańska), przesłanie      na nr fax. 46 831 81 18  lub adres e-mail urzad@puszcza-marianska.pl do dnia 30 sierpnia br.

 

         Zgodnie z Regulaminem konkursu dofinansowanie  w przypadku osób indywidualnych może wynieść maksymalne do 80% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Przewidywany koszt dla uczestnika projektu stanowi 20 % kosztów kwalifikowanych w zależności od doboru instalacji tj. około:

  • kolektory słoneczne –      od 2.200,00  + VAT do   7.000,00 + VAT ( 8 % lub 23%);
  • pompa ciepła CWU –           1.900,00  + VAT; ( 8 %);
  • panele fotowoltaiczne – od  1.680,00  + VAT do   3.840,00 zł + VAT( 8 % lub 23%);

Ostateczne koszty inwestycji będą znane po udzieleniu zamówienia wykonawcy usługi, wyłonionemu w wyniku postępowania przetargowego.

 

         Panele fotowoltaiczne będą dostępne tylko w systemie zamkniętym z koniecznością magazynowania nadmiaru wyprodukowanej energii (bez możliwości odsprzedawania jej do sieci).

 

Ponadto informujemy, iż udział w projekcie mogą wziąć jedynie osoby posiadające prawo dysponowania nieruchomością, na której planowana jest inwestycja       oraz nie posiadające jakichkolwiek zobowiązań finansowych wobec Gminy lub Powiatu Żyrardowskiego.

 

Ankieta dostępna jest w siedzibie Urzędu Gminy Puszcza Mariańska  

oraz na stronie www.puszcza-marianska.pl w zakładce „Projekt montażu i instalacji Odnawialnych Źródeł energii dla budynków mieszkalnych”

Uwaga: wypełnienie i złożenie Ankiety nie gwarantuje udziału w projekcie.

 

 

LO z Puszczy Mariańskiej we współpracy z LOT -em

10-08-2016

Liceum Ogólnokształcące w Puszczy Mariańskiej to szkoła z ambicjami. Zaskakuje coraz nowymi pomysłami, jakie później realizują uczniowie. Placówka po tym jak uruchomiła klasy mundurowe, ale też nauki o zdrowiu, dziś podjęła współpracę z LOT -em. To kolejna szansa dla młodych ludzi, być może dla uczniów będzie to motywacja, by właśnie w liniach lotniczych znaleźć pracę- mówi Dyrektor Liceum Urszula Matusiak. -Szukamy autorytetów i możliwości, jesteśmy zadowoleni z tegorocznej rekrutacji, mamy uczniów z dobrymi ocenami- dodaje Dyrektor LO. Szkoła cieszy się powodzeniem. Od września uruchomione zostaną dwie klasy pierwsze, jedna mundurowa z grupą policyjną i wojskową oraz klasa politechniczna z grupą komputerową i z uczniami, którzy wybrali nauki o zdrowiu. jn

 

W Rodzinie siła- realizacja

10-08-2016

Gmina Puszcza Mariańska wspólnie z Gminami: Radziejowice, Wiskitki i Stowarzyszeniem Kuźnia Inicjatyw wiskitki.org są realizatorami projektu, który ma za zadanie poprawić relacje w rodzinie, podnieść kompetencje rodzicielskie. W ramach tego projektu zakwalifikowane rodziny biorą udział w szkoleniach, warsztatach – zaplanowano16 godzin warsztatów dla rodziców oraz 28 godzin zajęć dla dzieci, 12 godzin spotkań samopomocowych, 30 godzin poradnictwa specjalistycznego dla rodziców,12 godzin animacji zabawy. W ramach projektu odbędą się też dwa spotkania integracyjne. Program został dofinansowany ze środków Zarządu Województwa Mazowieckiego, jego koordynatorem jest Jakub Kamiński. Dziś szkolili się rodzice z Puszczy Mariańskiej. oprac. jn

 

Przerwy w dostawie energii elektrycznej

05-08-2016

Rejon Energetyczny  Żyrardów   informuje, że ze  względu na  przeprowadzane  prace  eksploatacyjne  nastąpią  przerwy w dostawie energii elektrycznej  dla n/w miejscowości : 

 

23 sierpnia 2016 w godz.

9:00 – 17:00  Stacje: Biernik A, Olszanka, Olszanka 1, 2 i 4, Marianów, Fruktodor, Puszcza Mariańska, Puszcza Mariańska Zakład Poprawczy, Puszcza Mariańska GS  -  miejscowości: Biernik, Olszanka, Marianów, Wygoda, Puszcza Mariańska.

 

List Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

26-07-2016
 

 
Odwiedziło nas już 23263957 osób.