nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji Poznaj dzieło St. Papczyńskiego
Rezerwacje

Zapytanie cenowe

25-11-2014

A. 271.2014      Puszcza Mariańska 25.11.2014 r.

 

Zapytanie cenowe

na świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych i zwrotów przesyłek niedoręczonych 

w okresie od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 r.

 

Zamawiający Gmina Puszcza Mariańska  zwraca się z prośbą o składanie ofert cenowych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dot. świadczenia usług pocztowych na przesyłki w obrocie krajowym i zagranicznym w 2015 roku dla Gminy Puszcza Mariańska. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określa załącznik Nr 1.

Oferty cenowe na wykonywanie usług będących przedmiotem zamówienia należy złożyć na załączniku Nr 2 do niniejszego zapytania.  

Ofertę należy złożyć (dostarczyć) do siedziby Zamawiającego w Puszczy Mariańskiej

(96 – 330), ul. Stanisława Papczyńskiego 1, Sekretariat pokój nr 8 (I piętro), do dnia 3 grudnia 2014 roku.

 

Do oferty cenowej należy dołączyć:

- Wpis do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na wykonywanie działalności pocztowej w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym, zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1529).

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków opłat lub, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub  wstrzymanie w  całości wykonania decyzji  - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem  terminu składania ofert,

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed  upływem terminu składania ofert.

Zamawiający wymaga, by Wykonawca który uzyska zamówienie posiadał na terenie Puszczy Mariańskiej placówkę położoną nie dalej niż 1 km od budynku Urzędu Gminy czynną codziennie  od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00.

Jeżeli cena najtańszej oferty przekroczy kwotę jaką zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia zamawiający unieważni postępowanie.

 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy

Michał Staniak

 

Powarsztatowa wystawa „ Bombowa Huta”.

25-11-2014

Grupa  nieformalna  Huta Rękodzieła zaprasza na powarsztatową  wystawę „ Bombowa Huta”.

W dniach 10.10-13.11.2014 w gminie Puszcza Mariańska , na terenie wsi  Huta Partacka odbywał się cykl szkoleń z rękodzieła artystycznego  w  ramach projektu „Bombowa Huta”, dofinansowanego ze środków Programu  „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Mazowsze lokalnie” realizowanego przez Fundację Fundusz Współpracy, Stowarzyszenie BORIS oraz Stowarzyszenie Europa i My”.

Projekt był skierowany do kobiet z terenu gminy. Miał na celu stworzenie warunków do wspólnego spotkania i oderwania się od rutyny dnia codziennego. Panie przejawiały ogromny entuzjazm i chęć uczestnictwa w zajęciach,  co przełożyło się na frekwencję która przekroczyła  ograniczoną przez projekt ilość miejsc. Niemniej jednak każdy kto się zgłosił został przyjęty. Organizatorki  zapewniły materiały, poczęstunek oraz miłą atmosferę zajęć. Panie uczyły się robienia pięknych bombek i choinek ze wstążki, własnoręcznie tworzyły bukiety z papierowych kwiatów. Zapoznały się z wyrobem ozdób i biżuterii z filcu i qulingfiem .

    Większość spotkań było przeznaczone dla dorosłego grona (córki, mamy, babcie),ale w ramach projektu odbyły się też „ Warsztaty Rodzinne” w Szkole Podstawowej w Korabiewicach. Dzieci , rodzice oraz grono pedagogiczne wspólnie stworzyli piękne anioły i bombki choinkowe. Przeprowadzono konkursy w każdej grupie wiekowej. Ale oprócz nagród głównych każde dziecko dostało upominek. Nagrody były tak dobrane aby zachęcić dzieci do kreatywnej zabawy. Warsztaty prowadziły organizatorki ale także zaproszeni goście min; z Łowicza ale i z gminy Puszcza Mariańska.

    Efekty pracy można podziwiać w galerii „ U nas” w Puszczy Mariańskiej. Na wystawę zapraszamy tych którzy chcą znaleźć pomysł na piękne ozdoby Świąteczne ale też inspirację na oryginalny prezent dla swoich  bliskich.

 

Przerwy w dostawie energii

25-11-2014

Rejon Energetyczny  Żyrardów   informuje, że ze  względu na  przeprowadzane  prace  eksploatacyjne  nastąpią  przerwy w dostawie energii elektrycznej  dla n/w miejscowości :

 

 

3 grudnia 2014 w godz.

 

8:00 – 10:00 Kamion,

 

12:00 – 14:00 Zator, Zatorek, Wola Polska, Huta Partacka, Korabiewice

 

 

8 grudnia 2014 w godz.

 

8:00 – 17:00 Grabina, Grabina Radziwiłłowska, Bartniki ul. Sportowa 4

 

9 grudnia 2014 w godz.

 

8:00 – 17:00 Radziwiłłów ul. (Wrzosowa, Spacerowa, Podleśna, Mazowiecka, Dworcowa, Warszawska, Rzeczna, Cicha, Zielna, Topolowa, Środkowa), Bartniki ul. (Spokojna, Wspólna, Spacerowa, Miodowa, Turystyczna, Sportowa, Kościelna, Strażacka,

Szkolna, Nadrzeczna, Skierniewicka, Parkowa, Miedniewicka) oraz nr :1, 11, 14, 16, 83, Długokąty nr 59, Długokąty Małe nr: 64, 65, 76, 85, Długokąty Duże nr: 39 – 41, Budy Kałki nr: 20 – 26, Budy Zaklasztorne

 

 

Rejon Energetyczny przeprasza za utrudnienia  związane z przerwą w dostawie energii  elektrycznej. Informacji  o w/w. przerwach można pozyskać pod nr telefonu 991 wybierając odpowiednią opcje.

Dodatkowo informacje o włączeniach znajdują się na stronie internetowej: www.zelt.pl

 

WYSTAWA

21-11-2014

 

Grupa nieformalna

HUTA  RĘKODZIEŁA

Zaprasza na powarsztatową

WYSTAWĘ

„Bombowa Huta”

Piękne ozdoby na Święta i nie tylko

Inspiracje na prezenty dla siebie i bliskich

 

Galeria „U Nas”

Puszcza Mariańska

Otwarcie 18.11.2014……………………………..

 

 

 

„Projekt dofinansowany ze środków Programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Mazowsze Lokalnie” realizowanego przez Fundację Fundusz Współpracy, Stowarzyszenie BORIS oraz Stowarzyszenie Europa i My”

 

 

Przystanek Galeria

20-11-2014

Przystanek Galeria - zapraszamy

Grupa „U NAS” działająca przy Mariańskim Ruchu Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych zrealizowała projekt „Przystanek Galeria”, w ramach którego przy Galerii w Puszczy Mariańskiej wykonano trzy plenerowe stoły szachowe, które są dostępne dla wszystkich zainteresowanych osób. Utworzone miejsce rekreacyjne służyć będzie przede wszystkim lokalnej społeczności jako miejsce spotkań wielopokoleniowych. W ramach  projektu w dniu 18 października 2014 r. odbyło się uroczyste otwarcie plenerowych stołów szachowych oraz Turniej Szachowy „Przystanek Galeria”, w którym uczestniczyli mieszkańcy Gminy w różnym wieku. Turniej został zorganizowany przy współpracy z UKS Hetman Puszcza Mariańska. Partnerami projektu byli też Gmina Puszcza Mariańska oraz Zakład Poprawczy w Studzieńcu. 

Zapraszamy do zatrzymania się na Przystanku Galeria i miłego spędzenia czasu przy pierwszych plenerowych stołach szachowych w Puszczy Mariańskiej!

Projekt dofinansowany ze środków Programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Mazowsze Lokalnie” realizowanego przez Fundację Fundusz Współpracy, Stowarzyszenie BORIS oraz Stowarzyszenie Europa i My.

 

Kronika Gminy Puszcza Mariańska

20-11-2014

Kronika Gminy Puszcza Mariańska

W dniu 18 listopada 2014 r. w Galerii „U NAS” odbyło się spotkanie z historią „Wehikuł Czasu Gminy Puszcza Mariańska” zorganizowane przez grupę nieformalną Poszukiwacze Zapomnianej Historii. Swoją obecnością zaszczycił pan Ryszard Witek – syn kronikarza Gminy Puszcza Mariańska. W tym międzypokoleniowym spotkaniu uczestniczyło ok. 40 osób – mieszkańcy Gminy wspominający dawne lata oraz młodzież. Uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przygotowali przedstawienie dotyczące Powstania Listopadowego. Następnie zaprezentowana została elektroniczna wersja unikatowej Kroniki spisanej niegdyś przez Stanisława Witka oraz Władysława Szcześniaka. Składa się ona z następujących części:

§  Olszanka i jej pionierzy, Stanisław Witek

§  Zarys Dziejów Starostwa Korabiewskiego, Stanisław Witek

§  Monografia Gminy Korabiewice Powiatu Skierniewickiego, Władysław Szcześniak

Elektroniczna wersja Kroniki jest odzwierciedleniem zapisów autorów –zachowana została oryginalna pisownia.

Kronika opisuje dzieje gminne od początków istnienia, kiedy to Puszcza była prawdziwą puszczą, do początku lat 80. XX wieku. Jest to prawdziwa kopalnia wiedzy o Gminie Puszcza Mariańska i poszczególnych miejscowościach. Jedyny egzemplarz w formacie A2, dostępny jest w Urzędzie Gminy. Prawdopodobnie wielu mieszkańców nigdy nie widziało tej Kroniki, wielu też w ogóle nie wie o jej istnieniu.

Elektroniczny zapis Kroniki powstał w ramach projektu „Wehikuł czasu Gminy Puszcza Mariańska”, dofinansowanego z programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Mazowsze Lokalnie”. zrealizowanego przez grupę nieformalną Poszukiwacze Zapomnianej Historii przy współpracy ze stowarzyszeniem Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych. Grupę tworzą mieszkańcy Gminy:  Magdalena Olak, Anna Obłąkowska, Mariusz Janczak oraz Maciej Kucharski.

Celem podjętej inicjatywy jest zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego Gminy Puszcza Mariańska. Dzięki projektowi jej historia zapisana w unikatowej Kronice stanie się dostępna dla wszystkich mieszkańców i osób zainteresowanych dziejami naszej „małej ojczyzny”.

W działaniach, poza członkami Grupy uczestniczyli również wolontariusze – uczniowie lokalnych szkół i mieszkańcy Gminy. Ponadto zorganizowany został konkurs skierowany do młodzieży na projekt graficzny okładki do płyty z Kroniką. Pierwsze miejsce zdobyła praca wykonana przez Bartłomieja Zawalidrogę– znajdująca się na pierwszej stronie okładki, drugie natomiast –praca Michała Mordarskiego (ucznia LO im. Czesława Tańskiego w Puszczy Mariańskiej) –zamieszczona wewnątrz okładki. Zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody.

Życzymy Państwu miłej podróży w czasie podczas zapoznawania się z dziejami Gminy Puszcza Mariańska, spisanymi przez lokalnych Kronikarzy.

 

Projekt dofinansowany ze środków Programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Mazowsze Lokalnie” realizowanego przez Fundację Fundusz Współpracy, Stowarzyszenie BORIS oraz Stowarzyszenie Europa i My

 

BEZPŁATNA ZBIÓRKA ODPADÓW

20-11-2014

BEZPŁATNA ZBIÓRKA ODPADÓW


– ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO,
OPON,  BATERII I AKUMULATORÓW ORAZ ODPADÓW   WIELKOGABARYTOWYCH

 Wójt Gminy Puszcza Mariańska ogłasza, że zostanie zorganizowana  dla mieszkańców Gminy bezpłatna zbiórka odpadów – zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opon, baterii i akumulatorów, gruzu, starych mebli, okien, drzwi oraz innych przedmiotów dużych rozmiarów.

Zbiórka odbędzie się dnia 29.11.2014r. w godz. od 8.00 do 12.00. Odpady należy przywieść przed oczyszczalnię ścieków w Puszczy Mariańskiej (ul. Stanisława Papczyńskiego 96) i pozostawić w specjalnie oznakowanych kontenerach.

W ramach zbiórki odbierane będą następujące odpady:

Ø  odpady wielkogabarytowe: meble domowe (stoły, szafy, krzesła, sofy, wersalki, fotele, itp.), elementy wyposażenia mieszkań (dywany, wykładziny, materace, kołdry, pierzyny, poduszki, walizki, torby podróżne, lampy i żyrandole bez żarówek, obudowy sprzętu elektronicznego, itp.), ramy okienne bez szyb, meble ogrodowe (drewniane i z tworzyw sztucznych), sprzęt sportowy (rowery, narty, sanki, sprzęt do ćwiczeń, itp.), wózki i chodziki dziecięce, zabawki dużych rozmiarów, duże odpady plastikowe (doniczki, skrzynki, wiadra, itp.), wanny, umywalki, muszle toaletowe, grzejniki, płytki, rolety, odpady remontowe, metal.

Uwaga: Do odpadów wielkogabarytowych nie należą wszelkiego rodzaju elementy budowlane: pustaki, pokrycia dachowe (papa, eternit, blacha itp.), wata szklana oraz  części samochodowe (zderzaki, lusterka samochodowe, kołpaki, itp.). 

Ø  Opony wyłącznie od samochodów osobowych do max 8 sztuk. Firma nie odbierze opon dużych np.: z koparek i ciągników

 

Ø  Baterie i akumulatory

 

Ø  Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

· Sprzęt AGD: lodówki, pralki, piece kuchenne, lokówki, suszarki, ekspresy, czajniki, żelazka, lampki

· Sprzęt RTV: telewizory, komputery, monitory, drukarki, radioodbiorniki, odkurzacze, telefony

 

Ø  Gruz z drobnych remontów, czysty bez odpadów zmieszanych- musi być przygotowany w workach

 ( łącznie nie więcej niż 200 l)

Ø  Chemikalia oraz odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych.

 

Spotkanie z historią "Wehikuł Czasu Gminy Puszcza Mariańśka"

12-11-2014
Grupa „ Poszukiwacze Zapomnianej Historii” serdecznie zaprasza na spotkanie
z historią „Wehikuł Czasu Gminy Puszcza Mariańska” które odbędzie się
18 listopada 2014 r. (wtorek)
o godzinie 16:00 w Galerii „U NAS”.
W programie:
- Wspomnienia mieszkańców dotyczące historii Gminy
- Prezentacja Kroniki Gminy Puszcza Mariańska
- Występ artystyczny młodzieży
Po zakończeniu spotkania zapraszamy na słodki poczęstunek


--
Lokalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych
w Puszczy Mariańskiej

ul. Króla Jana Sobieskiego 1
96-330 Puszcza Mariańska
tel.: 46/ 831-81-09; 504-739-234
www.inicjatywa.info.pl
 

Konkurs dot. znajomości zasad BHP

12-11-2014

W dniu 5 listopada  Placówka Terenowa  Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Żyrardowie zorganizowała dla sołtysów z gminy Puszcza Mariańska  szkolenie z zasad bhp w gospodarstwie rolnym.

Pracownik  KRUS przekazał uczestnikom informacje  o zasadach bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym, z uwzględnieniem wypadkowości na terenie gminy.

Spotkanie zakończyło się konkursem testowym za znajomości zasad BHP w gospodarstwie rolnym. Laureaci konkursu otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez KRUS.

Wszyscy uczestnicy  mogli zaopatrzyć się w  materiały popularyzatorskie promujące bezpieczeństwo pracy  na terenach wiejskich, a także w kalendarze na rok 2015.

Laureatami konkursu „ Pracuj bezpiecznie” zostali:

I miejsce zajęła   -  Teresa Cios z Puszczy Mariańskiej

II miejsce         -  Maria Kwiatkowska  z Wincentowa

III miejsce       -  Roman Filipek z Bednar

Ponadto komisja ustaliła, iż na wyróżnienie zasłużyli:

Iwona Wach, Janina Matera, Krystyna Zarębska

PT KRUS Żyrardów

 

Gmina Puszcza Mariańska wyróżniona w konkursie „EKOpozytyw Mazowsza”

06-11-2014

Mazowieckie instytucje na przestrzeni ponad 20 lat działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie otrzymały z jego środków ponad 4 mld zł na finansowanie zadań proekologicznych. Za te pieniądze zostało zrealizowanych ponad 19 tysięcy inwestycji. Efekty środowiskowe widać na każdym kroku w całym województwie mazowieckim i trudno je wszystkie wyliczyć.

W celu podkreślenia wagi współpracy pomiędzy Funduszem a Beneficjentami Rada Nadzorcza i Zarząd WFOŚiGW w Warszawie zorganizował dla swoich klientów konkurs pn. „EKOpozytyw MAZOWSZA”.

Gmina Puszcza Mariańska została wyróżniona w Kategorii -  SAMORZĄD PRZYJAZNY ŚRODOWISKU MAZOWSZA 

Nagroda za całokształt współpracy z WFOŚiGW w Warszawie w 2013 roku. Gmina uzyskała umorzenie na kwotę 1,07 mil zł. z WFOŚiGW. Umorzenie dot. rozbudowy kanalizacji sanitarnej w Puszczy Mariańskiej i w Grabinie Radziwiłłowskiej oraz rozbudowy oczyszczalni ścieków w Bartnikach.

Warunkiem nominacji do tej nagrody była realizacja zadań proekologicznych w co najmniej 3 różnych dziedzinach dofinansowywanych przez WFOŚiGW w Warszawie)

nominowani:

1.         Gmina Cegłów
2.         Gmina Czerwonka
3.         Gmina Dębe Wielkie
4.         Gmina Korytnica
5.         Gmina Puszcza Mariańska
6.         Gmina Skórzec
7.         Gmina Szczutowo
8.         Gmina Zbuczyn
9.         Powiat Żuromiński

Relacja z uroczystości została wyemitowana 23 października, w wieczornym wydaniu Kuriera Warszawy i Mazowsza

Link do felietonu:

Felieton-EKOpozytyw MAZOWSZA

 

 
Odwiedziło nas już 8197464 osób.