nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji Poznaj dzieło St. Papczyńskiego
Rezerwacje

Spotkania informacyjne dotyczące ogłoszonego konkursu FIO Mazowsze Lokalnie.

24-07-2014

Szanowni Państwo,

 

Serdecznie zapraszamy na spotkania informacyjne dotyczące ogłoszonego konkursu FIO Mazowsze Lokalnie skierowanego do grup nieformalnych i młodych organizacji działających na terenie województwa mazowieckiego, które odbędą się:

 

1) 25 lipiec godz. 10.00, Mszczonów, Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie, ul. Żyrardowska 4

2) 25 lipiec godz. 16.30, Puszcza Mariańska, Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych, ul. Króla Jana Sobieskiego 1

3) 28 lipiec godz. 16.30, Żyrardów, Muzeum Mazowsza Zachodniego, ul. ul. Karola Dittricha 1

 

W razie potrzeby istnieje możliwość zorganizowania spotkania w innym terminie lub miejscu (kontakt: Elwira Koprowska-Skalska, 46/831-81-09, elwira@inicjatywa.info.pl).

 

Konkurs „FIO-Mazowsze Lokalnie” wystartował!

23-07-2014

Ponad 2,1 mln zł dla grup nieformalnych i młodych organizacji z woj. mazowieckiego

Fundacja Fundusz Współpracy, wspólnie ze Stowarzyszeniem BORIS i Stowarzyszeniem Europa i My, ogłosiła start pierwszego konkursu na mikrodotacje dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i samopomocowych z terenu województwa mazowieckiego. Termin składania wniosków upływa 12 sierpnia br. W ciągu trzech lat operatorzy FIO-Mazowsze Lokalnie planują przekazać ponad 2,1 mln zł w ramach mikrodotacji do 5 tys..

Konkurs ten jest pierwszym z cyklu, w którym można uzyskać mikrodotację, wysokości do 5 tysięcy złotych. W ramach całego programu „FIO-Mazowsze Lokalnie”, w ciągu najbliższych 3 lat zostanie rozdystrybuowane ponad 2,1 mln złotych w formie mikrodotacji. Tylko w 2014 roku na realizatorów lokalnych działań czeka ponad 600 tys. zł.

Głównym celem programu jest wsparcie działań, które inicjują współpracę mieszkańców Mazowsza na rzecz dobra wspólnego. W ramach konkursu, przewidywane jest przyznanie mikrodotacji na projekty, które m.in.:

- zakładają współdziałanie mieszkańców,
- wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
- mają jasno określony cel,
- mają dobrze zaplanowane działania i mierzalne rezultaty,
- będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego –  samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych.

– W ramach FIO-Mazowsze Lokalnie, podobnie zresztą jak w programie Działaj Lokalnie, z którego doświadczeń korzystamy, wspieramy zwykłych ludzi, którzy chcą wspólnie działać na rzecz swojej społeczności – mówi Daniel Prędkopowicz, koordynator programu. – Jest to największy, jak do tej pory program, który adresowany jest tylko do grup nieformalnych i młodych, dopiero startujących stowarzyszeń i fundacji – zauważa.

Wnioski w konkursie można składać do 12 sierpnia 2014 roku.

Operatorzy uruchamiając konkurs, mają nadzieję na pobudzenie mazowieckiego środowiska skupionego wokół organizacji pozarządowych. Konstrukcja programu pozwala na to, aby pieniądze dotarły bezpośrednio do osób, które są najbardziej aktywne w swoich społecznościach i mają pomysły oraz energię, aby je realizować. – Być może na pierwszy rzut oka mikrodotacja w wysokości do 5 tysięcy złotych wydaje się być kroplą w morzu potrzeb… Z naszej jednak perspektywy, są to środki, które mogą wesprzeć lokalne – oddolne inicjatywy, w których największą wartością jest mobilizacja społeczności. – mówi Jacek Ostrowski z Fundacji Fundusz Współpracy. –Te pieniądze mają szansę rozwiązać problemy, które z racji swojej rangi często są pomijane lub niezauważane podczas planowania budżetów gmin lub innych programów dotacyjnych.” – dodaje J. Ostrowski.

Program FIO-Mazowsze Lokalnie adresowany jest do mieszkańców zarówno małych wsi, miasteczek i gmin oddalonych od miast, jak i np. dzielnic dużych metropolii, w tym Warszawy. Organizatorzy konkursu zauważają, że nie ważne jest skąd jesteś, ale ważne jest co chcesz i z kim zrobić.

Operatorów programu „FIO-Mazowsze Lokalnie” wspierają Ambasadorzy, którzy na swoje barki przejmą część działań związanych z m.in. dotarciem do lokalnych grup nieformalnych, aktywnym informowaniu i doszkalaniu potencjalnych beneficjentów, a także wezmą udział w ocenach merytorycznych wniosków. Do grona Ambasadorów FIO zaproszone zostały osoby, które swoimi działaniami, doświadczeniem i wiedzą wypracowały sobie autorytet wśród społeczności lokalnych i dzięki temu w naturalny sposób mogą zachęcać swoje otoczenie do wzięcia udziału programie. Jest to blisko 40 organizacji pozarządowych, lokalnych grup działania, bibliotek i ośrodków pomocy społecznej z terenu całego Mazowsza, które będą aktywnie uzupełniać działania Partnerów projektu.

Więcej na temat konkursu oraz programu „FIO-Mazowsze Lokalnie”:

- www.mazowszelokalnie.pl
- www.facebook.com/mazowszelokalnie.
- infolinia 0-801 055 100


 

ROLNIKU - śpiesz się powoli...!

15-07-2014

ROLNIKU - śpiesz się powoli...!

Prace na polu trwają wiele miesięcy. Aby uzyskać wysokie plony rolnicy orzą ziemię, bronują, nawożą pola, sieją zboża i tak rok w rok. Lipiec i sierpień to okres najintensywniejszej pracy na wsi. Rozpoczyna się okres zbiorów - koszenie zboża a potem prasowanie i zwożenie słomy z pól. Wszystko prędko, by uciec przed deszczową pogodą, która pogorszy zbiory i opóźni żniwa.

 

Jak co roku chcemy przypomnieć wszystkim rolnikom, aby w tym gorącym okresie nie zapominali o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa w gospodarstwach rolnych.

W ubiegłym roku na Mazowszu odnotowano ponad 3 tys. zgłoszeń wypadków na terenach wiejskich, z czego 15 wypadków to zdarzenia śmiertelne. Poszkodowane są również dzieci, które pomagają rodzicom w pracy lub bez opieki przebywają w niebezpiecznych miejscach w pobliżu wykonywanych prac. Niestety sprawcami lub świadkami tych wypadków jest często najbliższa rodzina lub sąsiedzi.

·   Zwracamy więc uwagę na przestrzeganie podstawowych przepisów BHP. Zwłaszcza, że często rolnicy sprowadzają na siebie i innych zagrożenie przez świadome ich ignorowanie, a także przez nadmierny pośpiech, brawurę i niedbalstwo a bywa także, że i alkohol.  Raz jeszcze uczulamy Państwa, że bagatelizowanie nawet niewielkich jakby się wydawało zagrożeń kończy się niestety bardzo często rozległymi ranami, kalectwem a w najgorszym przypadku śmiercią.

·   Nasi inspektorzy KRUS w ubiegłym roku wizytowali gospodarstwa rolne podczas wykonywania prac w okresie żniw. Zwracali uwagę na to, co może stanowić zagrożenie życia lub zdrowia, gdy pracom towarzyszy pośpiech z uwagi na krótki okres ,,dobrej" pogody.  Wiele wypadków w tym okresie wynika z przyczyn technicznych, takich jak brak osłon na elementy i podzespoły ruchome oraz wirujące części maszyn (zwłaszcza osłon na wałach przegubowo-teleskopowych) jak również operowanie kończynami w strefie bezpośredniego zagrożenia pochwyceniem. Skutkuje to utratą rąk, dłoni, palców, a nawet nóg.

·   Przed wyjazdem w pole należy też odpowiednio wcześnie zabezpieczyć węzły tarcia przekładni łańcuchowych, pasowych, sprawdzić osprzęt elektryczny, stan silnika.  Nie wolno również zapominać o odpowiednim smarowaniu wszystkich części ruchomych maszyn (łożysk, łańcuchów, przekładni zębatych, prowadnic i mechanizmów zębatkowych). Konieczna jest także wymiana lub uzupełnienie oleju występującego w skrzyniach przekładniowych i układach hydraulicznych.

·   Zawsze należy pamiętać, żeby nie przebywać między ciągnikiem a maszyną z nim współpracującą w czasie, gdy jest włączony silnik. Do prac polowych i transportowych nie wolno używać niesprawnego techniczne sprzętu, a także stawać na zaczepach, ramach i innych częściach maszyn oraz ciągników w czasie ich pracy.

·   W przypadku awarii nie wolno w szczególności oczyszczać maszyny z jakichkolwiek zatorów zanim nie nastąpi wyłączenie silnika i całkowite zatrzymanie mechanizmów tnących! Nie wolno też przewozić pasażerów w kombajnie jeżeli maszyna nie jest wyposażona w dodatkowe siedziska.

·   Zwracamy uwagę, aby przyczepy wykorzystywane do przewozu ładunków (np. kostek słomy, zboża) powinny być do tego celu odpowiednio przystosowane przez zamontowanie podwyższenia burt, wyposażenie w drabinkę lub schodki ułatwiające wchodzenie i schodzenie, gdyż najczęściej w gospodarstwach dochodzi właśnie do upadków.

Drodzy rolnicy, apelujemy! Spójrzcie krytycznie na dotychczasowy sposób wykonywania przez siebie pracy i w miarę możliwości niwelujcie zagrożenia występujące w Waszych gospodarstwach rolnych. To często niewiele, albo nic nie kosztuje a pozwoli Wam i Waszym rodzinom uniknąć wypadku.

 

Jeżeli jednak do wypadku w gospodarstwie dojdzie, pamiętajcie, aby ten wypadek niezwłocznie zgłosić do najbliższej Placówki Terenowej KRUS, ponieważ zwłoka w zgłoszeniu wypadku może mieć wpływ na ustalenie przyczyn i jego okoliczności.

Placówka Terenowa KRUS Żyrardów

 

Przerwy w dostawie energii elektrycznej

14-07-2014

 

Rejon Energetyczny  Żyrardów   informuje, że ze  względu na  przeprowadzane  prace  eksploatacyjne  nastąpią  przerwy w dostawie energii elektrycznej  dla n/w miejscowości : 

 

 

29 lipca 2014  w godz.

 

8:00 – 15:00 Puszcza Mariańska nr: 1 – 9   ul. (Akacjowa, Podleśna, Sosnowa , Sobieskiego, Kolejowa ,Konstytucji 3-go Maja, Kozłowskiego, Papczyńskiego, Senatorówka , Sosnowa), Biernik, Olszanka, Chrząszczew, Wilczynek, Zator Marianów, Wygoda .

 

Szósta Parafiada w Puszczy Mariańskiej

14-07-2014

Święto muzyki, wartości i rodziny- tak można określić organizowaną przez parafię w Puszczy Mariańskiej imprezę. Parafiada odbyła się po raz szósty- 8 czerwca. Niewątpliwymi gwiazdami spotkali byli najmłodsi, przedszkolaki, którzy dali wspaniały koncert. Po godzinie piętnastej odbył się rodzinny mecz. Imprezę rozpoczęła Msza Święta w kościele. Piękna słoneczna pogoda, artyści na scenie i dodatkowe atrakcje na stoiskach, wszystko to sprawiło, że mieszkańcy mile wspominają tę uroczystość. Nie zabrakło także konkursów w których brały udział całe rodziny. Jn

 

Lokalne inicjatywy w Puszczy Mariańskiej- spotkanie i piknik

14-07-2014

Po raz drugi w Puszczy Mariańskiej odbyło się weekendowe spotkanie dla organizacji pozarządowych pod hasłem -Czerwcowa Skarbnica Inicjatyw. Honorowy patronat nad imprezą sprawowali Wójt Gminy Puszcza Mariańska Michał Staniak i Starosta Żyrardowski Wojciech Szustakiewicz. Zaproszenie przyjęło kilkanaście stowarzyszeń oraz fundacje. To też doskonała okazja promocji działalności Spółdzielni Socjalnej oraz promocja działań charytatywnych. Swoje stoisko miała Agnieszka Solińska, o pomoc dla której apelujemy od kilku miesięcy. Pani Agnieszka choruje na nadciśnienie płucne, jej leczenie kosztuje pięć tysięcy złotych miesięcznie. Agnieszka Solińska dziękuje za już okazaną pomoc i prosi o kolejne wsparcie, nie brakuje ludzi dobrej woli za co im bardzo dziękuję- mówi mieszkanka Gminy Puszcza Mariańska. Podczas pikniku można było spróbować tradycyjnych potraw. To także doskonały czas do prezentacji artystów, swoje miejsce na placu miała Galeria U Nas, przyjechała Anna Szcześniak, niepełnosprawna malarka, która nie tylko ma talent ale też codziennie pokonuje bariery. Dania z grilla serwowały panie ze Spółdzielni Socjalnej. Spółdzielnia rozwija się, w jej ramach już osiem osób pracuje. Udział w festynie wzięli zaprzyjaźnieni artyści między innymi z: Mszczonowa, Radziejowic, Wiskitek, Żyrardowa. Na miejscu można było uzyskać poradę dotyczącą funkcjonowania organizacji pozarządowych. JN

 

Michał Staniak Wójt Puszczy Mariańskiej otrzymał trzynaste absolutorium

14-07-2014

Michał Staniak Wójt Puszczy Mariańskiej otrzymał absolutorium z tytułu wykonania budżetu za zaszły rok. Wójt podkreśla, że był to dobry rok, przewidywalny i stabilny. W tym czasie do użytku oddane zostały dwie duże inwestycje: rozbudowa Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Bartnikach oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków. Każda z tych inwestycji to koszt około trzech milionów złotych. Plan drogowy został przekroczony. Zadłużenie Gminy jest niewielkie, bo sięga ponad trzydziestu procent. Wójt oddał, że nie udało się w minionym roku zrealizować 300 metrowego odcinka wodociągu w Mrozach. Inwestycja została przesunięta na 2014 rok. W oświacie wykonywane były drobne remonty, na razie nie udało się zrealizować prac w budynku szkoły w Walerianach. Wójt Gminy otrzymał absolutorium większością głosów, przy jednym przeciwnym i dwóch wstrzymujących się. Jn

 

Przerwy w dostawie energii elektrycznej

30-06-2014

Rejon Energetyczny  Żyrardów   informuje, że ze  względu na  przeprowadzane  prace  eksploatacyjne  nastąpią  przerwy w dostawie energii elektrycznej  dla n/w miejscowości : 

 

 

14 lipca 2014  w godz.

8:00 – 15:00 Zadworze nr: 1 – 14, Wygoda nr: 1, 9, 18, Biernik nr: 6, 8, 10, 11, ul. (Mariańska, Włościańska), Marianów nr 10

 

 

15 lipca 2014 w godz.

 

8:00 – 15:00 Aleksandria nr 28, Pniowe nr 13 – 19 ,Waleriany Nr: 1 – 10.

 

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

27-06-2014

Puszcza Mariańska 27.06.2014

GN .6840.2.2014

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Puszcza Mariańska informuje,

że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.z 2014r poz.518 ) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Puszcza Mariańska ul. St. Papczyńskiego 1 oraz na stronie internetowej www. puszcza - marianska.pl wywieszony został do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych na terenie gminy Puszcza Mariańska .

Wójt Gminy
Michał Staniak

 

Szkolenie dla przedstawicieli lokalnych NGO

20-06-2014

Granty i dotacje celowe to za mało, by realizować wszystkie działania w organizacji.

 

Poza projektami organizacje mają inne pomysły na ciekawe inicjatywy, czasem wystarczy im niewielka kwota, by móc wcielić je w życie.

 

Tylko skąd, a przede wszystkim JAK pozyskać takie dodatkowe środki?

 

Nie wiesz jak nawiązać trwałą współpracę z sektorem biznesu i tracisz

wiarę, że uda Ci się pozyskać stałych sponsorów wspierających Twoje działania?

 

Odpowiedzią na te pytania jest kolejne szkolenie dla przedstawicieli lokalnych NGO:

 

Pozyskiwanie środków finansowych na działalność organizacji -

JAK POZYSKAĆ SPONSORA?

 

Szkolenie skierowane jest do: przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz ich związków i porozumień (pracownicy, członkowie, wolontariusze) z terenu powiatu żyrardowskiego i gminy Bolimów w powiecie skierniewickim.

 

Szkolenie odbędzie się w dniach 04.07.2014 r. oraz 11.07.2014 r. w godzinach 17:00-20:15, w Żyrardowie: ul. Stefana Jodłowskiego 25/27 (kompleks „Aqua Żyrardów).

W PROGRAMIE M.IN.:

 

· FORMY WSPÓŁPRACY Z SEKTOREM BIZNESU

· ANALIZA POTRZEB SPONSORA I POSŁUGIWANIE SIĘ JĘZYKIEM KORZYŚCI

· JAK PRZYGOTOWAĆ OFERTĘ SPONSORSKĄ I CO POWINNO SIĘ W NIEJ ZNALEŹĆ?

· JAK ZADBAĆ ŻEBY SPONSOR DOSTRZEGŁ NASZĄ OFERTĘ?

 WIĘCEJ INFORMACJI I ZAPISY (DO 30.06):

telefon: 46/ 831-81-09

e-mail: centrum@inicjatywa.info.pl

www.inicjatywa.info.pl

 

 

Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne. Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 
Odwiedziło nas już 7057700 osób.