nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji Poznaj dzieło St. Papczyńskiego
Rezerwacje

SOŁTYSI GMINY PUSZCZA MARIAŃSKA

25-02-2015
W załączenu link do Zarządzenia Wójta Gminy Puszcza Mariańska z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie stwierdzenia waności wyborów organów jednostek pomocniczych gminy Puszcza Mariańska
 

Zatrudnimy psychologa

24-02-2015
Wójt Gminy Puszcza Mariańska informuje o moliwości zatrudnienia psychologa. W załączniku są podane szczegółowe dane.
 

Samorządowcy na naradzie u Marszałka w sprawie parku rozrywki

17-02-2015

Wójt Puszczy Mariańskiej Michał Staniak reprezentował Gminę i wziął udział w naradzie u Marszałka Mazowsza Adama Struzika w sprawie budowy infrastruktury potrzebnej do powstania parku rozrywki na terenie Gminy Mszczonów. W dyskusji uczestniczyli także Burmistrz Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek, Wójt Radziejowic Urszula Ciężka, Starosta Powiatu Żyrardowskiego Wojciech Szustakiewicz, przedstawiciele inwestora oraz urzędnicy decyzyjni ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego i inni. Realizacja budowy parku rozrywki ma się rozpocząć już w tym roku, przed samorządami przygotowanie kosztownej infrastruktury. Spotkanie było merytoryczne, wzięły w nim udział osoby decyzyjne. Samorządowcy ustalili, że w trybie pilnym należy przygotować dokumentację na modernizację i budowę dróg (żeby był dojazd do parku), na zasilenie w wodę i odbiór ścieków, na gaz i prąd. Samorząd województwa będzie poszukiwał pieniędzy unijnych na te inwestycje, Gminy zastanawiają się nad możliwościami zabezpieczenia wkładu własnego tych zadań koniecznych do wykonania. Park rozrywki ma być kolejnym impulsem rozwoju Mazowsza, dlatego tak ważna jest inwestycja, która przyniesie nowe miejsca pracy i rozbudzi region turystycznie. W tym roku ma ruszyć budowa pierwszego etapu parku rozrywki (Park of Poland)- informował podczas konferencji prasowej w maju zeszłego roku Peter Dudolenski dyrektor zarządzający Global City Holdings. Inwestor w pierwszym etapie wybuduje aquapark na dwudziestu hektarach. Inwestycja kosztować ma 100 mln euro. Spółka będzie budować aquapark wraz ze strategicznym partnerem, firmą WUND Industriebau GmbH z Niemiec. Uruchomienie aquaparku zaplanowano na 2016 rok.

 

Konkurs

09-02-2015

   XIII edycja Ogólnokrajowego Konkursu    

   Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

    Głównym organizatorem Konkursu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

  Honorowy patronat nad konkursem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław

  Komorowski, a patronat medialny: miesięcznik AGROmechanika, oraz telewizja interaktywna AgroNews com.pl, AGRO SERWIS, TVP1 i dwutygodnik Zielony Sztandar.

 

Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.

Organizatorami konkursu są:

· Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

· Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

· Państwowa Inspekcja Pracy,

· inne instytucje i organizacje działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy
w gospodarstwach rolnych oraz producenci maszyn rolniczych o ile zadeklarują swój udział w organizacji konkursu.

W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS. Konkurs przebiegać będzie w trzech etapach: regionalnym, wojewódzkim i centralnym.

Rolnicy zainteresowani udziałem w Konkursie powinni wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny w PT i OR KRUS, w prasie, na stronie internetowej KRUS oraz w przedstawicielstwach współorganizatorów i patronów medialnych.

Wypełniony i podpisany formularz należy złożyć do najbliższej Placówki Terenowej KRUS w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2015r.

* w załączeniu Regulamin Konkursu i Zgłoszenie

 

Informacja

09-02-2015

Puszcza Mariańska 04.02.2015 r.

 

 

 

LISTA KANDYDATÓW  SPEŁNIAJĄCYCH  WYMOGI  FORMALNE W NABORZE

 NA STANOWISKO

PODINSPEKTORA W REFERACIE FINANSOWYM

 

 

    Urząd Gminy Puszcza Mariańska informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie w/w  wpłynęło 15 ofert.

Oferta, która wpłynęła po terminie:

1.    Agnieszka Dębska – Puta

 

Oferty osób , które nie spełniają wymogów formalnych i zostały odrzucone:

1.    Magdalena Karkucińska

2.    Aneta Korzenecka

3.    Sylwia Ryżyńska

4.    Anna Ambroziak

5.    Teresa Ukleja

6.    Weronika Trzaska

7.    Paulina Suszyńska

8.    Marta Czeladko

9.    Małgorzata Trybulska

10.  Aleksandra Góraj

11.  Alicja Czarnecka

 

Oferty osób, które spełniają wymogi formalne:

1.    Ewa Bąk  zam. Michałów

2.    Anna Filipkowska zam. Żyrardów

3.    Natalia Świnoga zam. Skierniewice

 

Z kandydatami spełniającymi wymogi formalne  zostanie przeprowadzona rozmowa ,  o terminie której kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie /13.02.2015 r./.

Po rozmowie , kandydaci zostaną poproszeni o napisanie testu kwalifikacyjnego z wiedzy niezbędnej do pracy na określonym w ogłoszeniu o naborze stanowisku.

 

 

 

Wójt Gminy

 

Michał Staniak

 

 

 

Kurs komputerowy

23-01-2015

Serdecznie zapraszamy
 osoby chętne do udziału
w kursach komputerowych
(poziom podstawowy
i zaawansowany)
Udział w kursie jest bezpłatny!

 

 

Zgłoszenia przyjmowane do dn.27.01.2015 r.
w siedzibie Mariańskiego Ruchu Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych,
ul. Króla Jana Sobieskiego 1,


96-330 Puszcza Mariańska,
lub pod nr telefonu: 46/831-81-09

 

Warsztaty rękodzielnicze

23-01-2015

Serdecznie
   zapraszamy

 osoby chętne do udziału
 w warsztatach rękodzielniczych:
 - tworzenie kwiatów z bibuły,

- tworzenie z wikliny papierowej,

    - tworzenie biżuterii .
Udział w kursie jest bezpłatny!

 

 

Zgłoszenia przyjmowane do dn.06.02.2015 r.
w siedzibie Mariańskiego Ruchu Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych,
ul. Króla Jana Sobieskiego 1,


96-330 Puszcza Mariańska,
lub pod nr telefonu: 46/831-81-09

 

 

Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych

21-01-2015

I N F O R M A C J A

 

 

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej informuje, że w dniach z 21 na 22 stycznia 2015roku odbędzie się Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych”. Badanie liczby bezdomnych będzie przeprowadzone przez pracowników socjalnych ośrodka pomocy społecznej.

Informację na temat badania liczby bezdomnych można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy społecznej w Puszczy Mariańskiej pod numerem telefonu 46 831 87 49

Koordynator badania pracownik socjalny Mariusz Janczak

 

Informacja KRUS do rolników

21-01-2015
Artykuł KRUS skierowany jest do rolników mieszkających na terenie  gminy, ubezpieczonych w KRUS.
 

Projekt dla organizacji pozarządowych dobiegł końca.

21-01-2015
Zakończył się projekt Lokalnego Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych w Puszczy Mariańskiej. W ramach tego projektu, który kosztował ponad siedemset tysięcy złotych udało się pomóc doradczo, szkoleniowo lokalnym liderom z terenu powiatu żyrardowskiego i gminy Bolimów. Organizacje pozarządowe mogły skorzystać też z fachowej porady prawnej czy księgowej, w tym czasie pojawiły się też dwie nowe. Podczas trzyletniego czasu trwania projektu wsparcie uzyskało ponad 70 organizacji. W tym czasie na rynku pojawiła się lokalna gazeta bezpłatna promująca stowarzyszenia i organizacje pozarządowe. Podczas konferencji na zakończenie programu, lokalni społecznicy mówili o ciągłej potrzebie istnienia centrum wsparcia, niezbędnych poradach prawnych, z zakresu księgowości, pisania projektów. Realizacja projektu zakończyła się w grudniu 2014 roku. Jn
 

 
Odwiedziło nas już 9293635 osób.