» Rolnictwo » Akcyza 2023

Akcyza 2023

Zwrot podatku akcyzowego

Urząd Gminy w Puszczy Mariańskiej przypomina, że każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy zużyty do produkcji rolnej powinien w terminie od 1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r. złożyć:

 wniosek do Wójta Gminy Puszcza Mariańska wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2023 rok,

załącznik do wniosku o zwrot podatku

oraz klauzulę informacyjną RODO

Dokumenty można złożyć osobiście w pokoju nr 19 w godzinach pracy Urzędu lub przesłać pocztą na jego adres:

Urząd Gminy Puszcza Mariańska

ul. Stanisława Papczyńskiego 1

96-330 Puszcza Mariańska

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2023 r. wynosi:

132,00 zł  z 1 ha użytków rolnych

oraz

48,00 zł z 1 średniej  rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła w przypadku hodowców bydła i świń

Zwrot przyznanych środków nastąpi w terminie:

3 - 28 kwietnia 2023 r. w kasie urzędu lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Więcej informacji znaleźć można pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego

 

Załączniki: