» Mazowsze » Mazowsze dla sołectw

Mazowsze dla sołectw

  1. Zadanie pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Studzieniec, Gmina Puszcza Mariańska” współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego
  2. Zadanie pn. „Wymiana istniejących zewnętrznych opraw oświetleniowych na energooszczędne LED na terenie sołectwa Długokąty, Gmina Puszcza Mariańska” współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego
  3. Zadanie pn. „Wymiana istniejących zewnętrznych opraw oświetleniowych na energooszczędne LED na terenie sołectwa Nowa Huta, Gmina Puszcza Mariańska” współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego