AKTUALNOŚCI

Aktualne przepisy antysmogowe

W nawiązaniu do wiadomości z dnia 21.02.2024 r. otrzymanej od Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kominki i Piece w związku z aktualizacją wojewódzkich programów ochrony powietrza i usunięcia lub złagodzenia wielu zakazów i ograniczeń eksploatacji kominków w załączeniu przekazuję informację dotyczącą streszczenia przepisów w zakresie, w jakim dotyczą one kominków (miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń).

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt ze specjalistą OSKP ds. przepisów antysmogowych: Wojciech Perek tel. 664 111 609.


I Posiedzenie Terytorialnych Komisji Wyborczych


DODATEK OSŁONOWY W 2024 ROKU

W związku z art. 12 ustawy z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła (Dz. U. z 2023 r. poz. 759 ze zm.), który wszedł w życie 31 grudnia 2023 r. został wprowadzony dodatek osłonowy za okres
od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r.

Dodatek osłonowy przysługuje:

1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 390 i 658) nie przekracza kwoty 2100 zł.

2) osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Wnioski o dodatek osłonowy należy złożyć w terminie do 30 kwietnia 2024r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej.

poniedziałek 8.00-16.00
wtorek 8.00-16.00
środa 8.00-17.00
czwartek 8.00-16.00


Informacja Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 22.02.2024r


Mobilny Punkt Rekrutacyjny w Urzędzie Gminy Puszcza Mariańska


Przejazdy kolumn pojazdów wojskowych na terenie całego kraju

UWAGA!!!

Przejazdy kolumn pojazdów wojskowych na terenie całego kraju.

Od 12 lutego do końca maja 2024 r. NATO realizuje serię ćwiczeń pod wspólną nazwą STEADFAST DEFENDER – 24. W ramach ćwiczeń Polska przyjmie na swoim terytorium znaczną liczbę żołnierzy i sprzętu wojsk sojuszniczych. Polska część ćwiczenia nosi nazwę DRAGON-24.

Należy podkreślić, że wspomniane ćwiczenia mają charakter defensywny i nie są skierowane przeciwko jakiemukolwiek państwu.

W ramach ćwiczeń, od połowy lutego do końca maja, po drogach niemal wszystkich województw w Polsce będzie odbywał się wzmożony ruch kolumn pojazdów wojskowych. Dotyczy to zarówno autostrad, dróg ekspresowych, jak i dróg krajowych.
Przejazdy pojazdów wojskowych będą koordynowane w taki sposób, aby utrudnienia w ruchu drogowym były jak najmniejsze. Eskortą, zabezpieczeniem i koordynacją przejazdu kolumn wojskowych będą się zajmowały wspólnie: Żandarmeria Wojskowa, pododdziały regulacji ruchu Wojska Polskiego oraz Policja. Przegrupowania wojska będą skonsultowane i realizowane w porozumieniu z właściwymi władzami lokalnymi.

Zwracamy się z apelem do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i nie wjeżdżanie pomiędzy pojazdy wojskowe jadące kolumnie.

Zwracamy się z apelem do społeczeństwa o nie publikowanie informacji i zdjęć obrazujących ruchy wojsk i ich lokalizację, dat i godzin przejazdów kolumn wojskowych, danych dotyczących wylotów i lądowań wojskowych statków powietrznych. Bądźmy świadomi zagrożeń!
Każde nieprzemyślane działanie w sieci internetowej, publikowanie zdjęć przedstawiających ważne wojskowe obiekty, instalacje, urządzenia, może mieć negatywne konsekwencje dla systemu bezpieczeństwa i obronności.

 


Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia


Ulotki informacyjne dotyczące odbytych zebrań z mieszkańcami w dniu 07.02.2024 oraz 08.02.2024 odnośnie przeprowadzanej odnowy ewidencji gruntów i budynków przez Starostwo Powiatowe w Żyrardowie.