AKTUALNOŚCI

Utworzenie nowej linii komunikacji autobusowej

Utworzenie nowej linii komunikacji autobusowej

Informujemy, że w dniu  19 stycznia 2023 roku została podpisana umowa w sprawie przekazania dotacji przez Gminę  Puszcza Mariańska dla Powiatu Żyrardowskiego, na mocy której Gmina udziela dotacji Powiatowi na realizację zadania w 2023 r. pn. „Utworzenie nowej linii komunikacyjnej w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Puszcza Mariańska w ramach dofinansowania z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości 203 100,00 zł.

W ramach Zadania utworzone zostały następujące linie komunikacyjne:

1) Żyrardów- Puszcza Mariańska-Bartniki 

2) Żyrardów- Puszcza Mariańska-Kamion

Łączny koszt zadania został określony na kwotę 586 200,00 zł w tym dotacja od Wojewody Mazowieckiego w kwocie 383 100,00 zł oraz dotacji od  Gminy Puszcza Mariańska w kwocie 203 100,00 zł

Okres trwania umowy obowiązuje od 19.01.2023 roku do 31.12.2023 roku.

 

Rozkład jazdy

Żyrardów- Puszcza Mariańska-Bartniki

Żyrardów- Puszcza Mariańska-Kamion

 

Załączniki:


Zwrot podatku akcyzowego

Zwrot podatku akcyzowego

 

Wszystkie informacje na temat zwrotu podatku akcyzowego znajdują się w zakładce Rolnictwo -> Akcyza 2023 . Bezpośredni odnośnik.


Informacja w sprawie wypłat dodatku elektrycznego


Komunikat do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych


Informacja w sprawie pojawienia się firm proponujących doradztwo energetyczne na terenie gminy

Informacja w sprawie pojawienia się firm proponujących doradztwo energetyczne na terenie gminy


Zarządzenie Wójta Gminy Puszcza Mariańska dotyczące wyborów sołeckich


Realizacja Programu Priorytetowego Czyste Powietrze na terenie Gminy Puszcza Mariańska

Realizacja Programu Priorytetowego Czyste Powietrze na terenie Gminy Puszcza Mariańska – stan na dzień 31.12.2022 r

 

Powiat /Gmina Liczba złożonych wniosków Liczba zawartych umów Liczba zrealizowanych przedsięwzięć Kwota wypłaconych dotacji (zł)
żyrardowski 986 834 346 4 924 353,07
         
Puszcza Mariańska 263 229 102 1 457 416,60
         

* Informacje zawarte w zestawieniu pobrane zostały z wewnętrznego systemu teleinformatycznego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i dotyczą okresu od początku trwania Programu „Czyste Powietrze” tj. od dnia 19.09.2018 r. do dnia 31.12.2022 r.


Zimowe Ptakoliczenie w m. Budy Kałki


„ Ogłoszenie o zmianie Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” – 03.01.2023”.

Szanowni Państwo!

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłasza, że od dnia 3 stycznia 2023 r. wchodzi w życie zmiana programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Zachęcamy do zapoznania się ze zmianami programu. 

 Załączniki:

https://wfosigw.pl/czyste-powietrze/ogloszenie-o-naborze/

189_-nowa-broszura-Czyste-Powietrze_drukarka.pdf (czystepowietrze.gov.pl)


Apel Wojewody Mazowieckiego dotyczący wysoce zjadliwej grypy ptaków