» Administracja » Informacje z Urzędu

Informacje z Urzędu

Ogłoszeni o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Oferta złożona w dn. 07.07.2022r. w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Oferty złożone w dn. 20.06.2022r. w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Ogłoszenie z dn. 12.01.2022r. o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej