» Przetargi

Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Puszcza Mariańska oraz jednostek organizacyjnych - Z.271.11.2021

Ogłoszenie o zamówieniu - Wykonanie utwardzenia nawierzchni dróg gminnych wraz z dostawą i wyrównaniem - Z.271.10.2021

Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi gminnej nr 470246W – ulicy Mszczonowskiej w miejscowościach Puszcza Mariańska–Olszanka–Wygoda, w zakresie budowy chodnika z kostki brukowej betonowej. - Z.271.9.2021

Ogłoszenie o zamówieniu - Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Korabiewicach na działce nr ewid. 393/9, o drugi zbiornik retencyjny poj. 100 m³ - Z.271.8.2021

Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bartnikach - Z.271.7.2021

Przebudowa drogi gminnej nr 470246W – ulicy Mszczonowskiej w miejscowościach Puszcza Mariańska–Olszanka–Wygoda, w zakresie budowy chodnika z kostki brukowej betonowej

Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Puszcza Mariańsk

Zapytanie ofertowe - Odławianie, sterylizacja i kastracja oraz wypuszczanie w miejsce odłowienia wolno żyjących kotów z terenu gminy Puszcza Mariańska

Zapytanie ofertowe - Odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z ternu Gminy Puszcza Mariańska

Zapytanie ofertowe - Odławianie, transport oraz utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Puszcza Mariańska

Oferta złożona w dn. 10.06.2021r. w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Oferta złożona w dn. 24.05.2021r. w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa odcinków sieci wodociągowej i odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Radziwiłłów Puszcza Mariańska, Bartniki, Waleriany - Studzieniec oraz Zator

Ogłoszenie o zamówieniu - Wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Puszczy Mariańskiej