nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

Puszcza Mariańska dnia 07.03.2016 r.

Nasz znak: D.271.2.2016
 

 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 
 
Dotyczy:  ogłoszonego w dniu  17 lutego  2016 r.  przetargu nieograniczonego na utwardzenie  nawierzchni dróg gminnych kruszywem o frakcji 0-31,5 mm wraz z wyrównaniem.        
 
 1.  Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 2164 j.t.) Gmina Puszcza Mariańska zawiadamia,  że w postępowaniu o zamówienie publiczne na utwardzenie nawierzchni dróg gminnych kruszywem o frakcji 0-31,5 mm wraz z wyrównaniem, wybrana została oferta Firmy:

„GRUD-TRANS” s. c. Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Prod.-Transp.-Usł.-Handlowe, Wojciech i Krzysztof Grudkowscy, 96-313 Jaktorów, ul. Gen. Skokowskiego 6

Oferta  wybranej  przez  komisję  Firmy,  w  oparciu  o  kryterium  oceny  ofert (cena - 97%, gwarancja - 3%) otrzymała największą  ilość tj. 100,00 punktów oraz  spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Podstawą dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
uzasadnienie
 
W  terminie wyznaczonym przez zamawiającego do składania ofert  tj. do dnia  03.03.2016 r. do godz. 9°° wpłynęło osiem ofert.
 
Na  podstawie streszczenia  i  porównania złożonych ofert, w oparciu o kryterium oceny ofert:   cena (97%) i gwarancja (3%) , ocena ofert przedstawia się następująco:
 
Oferta nr 1 - złożona przez Firmę:
KRUSZYWOSORT PPHU, Wiktor Siadaczka,
 26-600 Radom, ul. Marglowa 83
cena: 294 720,00 złote - ilość uzyskanych punktów: 76,11  
okres gwarancji: 30 miesięcy- ilość uzyskanych punktów: 3,00
 Łączna ilość uzyskanych punktów: 79,11

Oferta nr 2 - złożona przez Firmę:
Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane „ELBUD” Eliasz Pietraszuk
Łobaczew Duży, ul. Spółdzielcza 5, 21-550 Terespol
cena: 305 000,00 złote - ilość uzyskanych punktów 73,54  
okres gwarancji: 24 miesięcy- ilość uzyskanych punktów: 2,00
Łączna ilość uzyskanych punktów: 75,54

Oferta nr 3 - złożona przez Firmę:
F.H.U. „BRUK-BUD” Piotr Skoczek, 05-430 Celestynów, Pogorzel, ul. Świerkowa 31
Cena 265 200,00 złotych- ilość uzyskanych punktów: 84,58
okres gwarancji – 30 miesięcy, ilość uzyskanych punktów: 3,00
 Łączna ilość uzyskanych punktów: 87,58

Oferta nr 4 - złożona przez Firmę:
P.H.U. „PRIMA” Bogdan Głuchowski, Karwowo 8, 96-500 Sochaczew
cena: 235 680,00 złotych- ilość uzyskanych punktów: 95,17
okres gwarancji – 30 miesięcy, ilość uzyskanych punktów: 3,00
 Łączna ilość uzyskanych punktów: 98,17

Oferta nr 5  - złożona przez Firmę:
„GRUD-TRANS” s. c. Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Prod.-Transp.-Usł.-Handlowe, Wojciech              i Krzysztof Grudkowscy, 96-313 Jaktorów, ul. Gen. Skokowskiego 6
cena: 231 240,00 złotych- ilość uzyskanych punktów: 97,00,
okres gwarancji  – 30 miesięcy, ilość uzyskanych punktów:3,00
 Łączna ilość uzyskanych punktów:100,00

Oferta nr 6 - złożona przez Firmę:
Firma Transportowo-Handlowa „WOTEX”
Wojciech Wacławski, Micin 12, 99-314 Krzyżanów
cena: 369 000,00 złotych- ilość uzyskanych punktów:60,79  
okres gwarancji – 24 miesięcy, ilość uzyskanych punktów:2,00
 Łączna ilość uzyskanych punktów:62,79

Oferta nr 7  - złożona przez Firmę:
P.P.U.H. EFEKT Sp. z o.o. Budowa i Naprawa Dróg, 02-495 Warszawa, ul. Szomańskiego 8
cena: 270 600,00złotych- ilość uzyskanych punktów:82,89
okres gwarancji: 18 miesięcy, ilość uzyskanych punktów:1,00
 Łączna ilość uzyskanych punktów: 83,89

Oferta nr 8 - złożona przez Firmę:
P.P.H.U. „BETO-TRANS” Józef Piejak, 96-332 Radziwiłłów, ul. Środkowa 38
cena: 270 600,00 złotych- ilość uzyskanych punktów:82,89  
okres gwarancji – 36 miesięcy, ilość uzyskanych punktów:3,00
  Łączna ilość uzyskanych punktów:85,892. Umowa  w  sprawie  zamówienia  publicznego  może  być  zawarta  w  terminie  nie krótszym
    niż  5  dni  od  dnia ogłoszenia  wyniku  przetargu.
 
 
 
                                                                                        
                                                                                       Wójt Gminy Puszcza Mariańska
                                                                                                      Michał Staniak
 
Odwiedziło nas już 44180209 osób.