nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

Puszcza Mariańska dnia 04.04.2016r.

Nasz znak: I.271.1.2016ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Dotyczy: ogłoszonego  w  dniu16.03.2016r.  przetargu  nieograniczonego na wykonanie robót
budowlanych  polegających na rozbudowie stacji uzdatniania wody w miejscowości 
Mrozy, na działkach o nr ewid. 218/19 i 195/31.
Na podstawie Art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 2164)  Gmina  Puszcza  Mariańska  zawiadamia,  że w postępowaniu o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie stacji uzdatniania wody w miejscowości Mrozy, na działkach o nr ewid. 218/19 i 195/31, wybrana została  oferta  Firmy:
HYDRO-MARKO Sp. z o.o. Sp. k. 63-200 Jarocin. ul. Wojska Polskiego 139.
Oferta  wybranej  przez  komisję  Firmy,  w  oparciu  o  kryteria  oceny ofert (cena - 97% oraz warunki gwarancji -3%) otrzymała największą ilość tj.100,00 punktów oraz spełnia wszystkie  warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Podstawą dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.


uzasadnienie

 

W  terminie wyznaczonym przez zamawiającego do składania ofert  tj. do dnia  31. 03. 2016r. do godz. 9°° wpłynęło dwanaście ofert.

 

Na  podstawie streszczenia  i  porównania złożonych ofert, w oparciu o kryteria oceny ofert:   - cena: 97%

- okres gwarancji: 3%

ocena ofert przedstawia się następująco:

Oferta nr 1 - złożona przez Firmę:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe PRO-MET H. Kobusiński i wspólnicy Spółka Jawna


63-720 Koźmin Wlpk. ul. Borecka 29a


Cena: 377 223,66 zł, okres gwarancji: 60 miesięcy, ilość uzyskanych punktów: 91,72 + 3,00 = 94,72 pkt

 

Oferta nr 2 - złożona przez Firmę:

HYDRO-MARKO Sp. z o.o. Sp. k.

63-200 Jarocin. ul. Wojska Polskiego 139

Cena: 356 700,00 zł, okres gwarancji: 60 miesięcy, ilość uzyskanych punktów: 97,00 + 3,00 = 100,00 pkt

 

Oferta nr 3 - złożona przez Firmę:

BENERAT i SYN Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe s.c.

26-600 Radom. ul. Żytnia 4

Cena: 389 049,00 zł, okres gwarancji: 36 miesiecy, ilość uzyskanych punktów: 88,93 + 1,00 = 89,93 pkt

 

Oferta nr 4 - złożona przez Firmę:

EKOIDEA Tomasz Olek

26-605 Radom, ul. Warszawska 187

Cena: 466 908,00 zł, okres gwarancji: 36 miesięcy, ilość uzyskanych punktów: 74,10 + 1,00 = 75,10 pkt

Oferta nr 5 - złożona przez Firmę:

BLANCA PLUS Sp. z o.o.

05-552 Wólka Kosowska, Wola Mrokowska, ul. Wąska 1

Cena: 404 513,48 zł, okres gwarancji: 48 miesięcy, ilość uzyskanych punktów: 85,53 + 2,00 = 87,53 pkt

 

Oferta nr 6 - złożona przez Firmę:

Firma BARTOSZ Spółka Jawna Bujwicki, Sobiech

15-399 Białystok, ul. Sejneńska 7

Cena: 459 405,00 zł, okres gwarancji: 60 miesięcy, ilość uzyskanych punktów: 75,31 + 3,00 = 78,31 pkt

 

Oferta nr 7 - złożona przez Firmę:

TECHWATER Marek Jarosz

85-240 Bydgoszcz, ul. Kraszewskiego 16

Cena: 392 376,15 zł, okres gwarancji: 36 miesięcy, ilość uzyskanych punktów: 88,18 + 1,00 = 89,18 pkt

 

Oferta nr 8 - złożona przez Firmę:

WATERTECH  Dorota Grzelak-Kowalczyk

91-496 Łódź, ul. Świtezianki 16

Cena: 463 000,00 zł, okres gwarancji: 60 miesięcy, ilość uzyskanych punktów: 74,73 + 3,00 = 77,73 pkt

 

Oferta nr 9 - złożona przez Firmę:

HYDRO-PARTNER Sp. z o.o.

64-100 Leszno, ul. Gronowska 4a

Cena: 408 951,72 zł, okres gwarancji: 60 miesięcy, ilość uzyskanych punktów: 84,61 + 3,00 = 87,61 pkt

 

Oferta nr 10 - złożona przez Firmę:

H2Optim Sp. z o.o. Sp. k.

62-081 Przeźmierowo, Baranowo, ul. Poznańska 40

Cena: 485 937,00 zł, okres gwarancji: 36 miesięcy, ilość uzyskanych punktów: 71,20 + 1,00 = 72,20 pkt

 

Oferta nr 11 - złożona przez Firmę:

Firma GUTKOWSKI Jan Gutkowski

64-100 Leszno, ul. 17 Stycznia 92

Cena: 491 569,25 zł, okres gwarancji: 36 miesięcy, ilość uzyskanych punktów: 70,39 + 1,00 = 71,39 pkt

 

Oferta nr 12 - złożona przez Firmę:

DELTA mgr inż. Rafał Stępiński

42-400 Zawiercie, ul. Pomorska 37 lok. 25

Cena: 432 014,28 zł, okres gwarancji: 48 miesięcy, ilość uzyskanych punktów: 80,09 + 2,00 = 82,09 pkt

 

 

Umowa  w  sprawie  zamówienia  publicznego  może  być  zawarta  w  terminie  nie krótszym niż  5  dni  od  dnia  ogłoszenia  wyniku  przetargu.

 

 

                                                                                               z up. Wójta Gminy

                                                                                               Puszcza Mariańska

                                                                                              Wioleta Malowaniec

                                                                                                 Sekretarz Gminy

Załączniki

 
Odwiedziło nas już 44433259 osób.