nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

Puszcza Mariańska, dnia 07.08.2012 r.

Z A W I A D O M I E N I E
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Nasz znak: I.271.7.2012

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej w miejscowościach Górki, Nowa Huta, Stara Huta, Zator, Michałów.

W związku z dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na: wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej w miejscowościach Górki, Nowa Huta, Stara Huta, Zator, Michałów Gmina Puszcza Mariańska na podstawie art.92 ustawy z dnia 29.01.2004 r –Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r nr.113,poz.759) zawiadamia, że:

1.Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Nr 11 złożoną przez Wykonawcę:

Zakład Usługowy Wodno-Kanalizacyjny i C.O Dariusz Bartczak
88-220 Osięciny ul. Sienkiewicza 1

cena ofertowa brutto – 369 181,73 zł

słownie: trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt jeden złotych siedemdziesiąt trzy grosze

Uzasadnienie wyboru:

Oferta Nr. 11 w/w Wykonawcy przedstawia najkorzystniejsze kryterium oceny ofert określone przez Zamawiającego.
Ponadto Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferowane roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ.

2.W postępowaniu zostało złożonych 15 ofert nie podlegających odrzuceniu.

1. Oferta Nr.1 złożona przez Wykonawcę: P.P.H.U. „HYDROMEL” Spółka z o.o, 98-200 Sieradz ul. Zakładników 17/19,cena oferty– 646 918,55 zł, w kryterium cena otrzymała – 5,71 pkt.
2. Oferta Nr.2 złożona przez Wykonawcę: Zakład Geologiczno Wiertniczy i Wod. Kan. KEMPEX Edmund Kępski ul. Wigury 4, 87-330 Jabłonowo Pomorskie, cena oferty – 471 161,38zł, w kryterium cena otrzymała – 7,84 pkt.
3. Oferta Nr.3 złożona przez Wykonawcę: Traffic Rafał Szczechura, 07-306 Brok, ul.Głęboka 2A, cena oferty – 492 242,82 zł, w kryterium cena otrzymała – 7,41 pkt.
4. Oferta Nr.4 złożona przez Wykonawcę: Zakład Instalacji Wodno- Kanalizacyjnych „TOMPEX” Tomasz Strumian ul. Małczewska 101, 95-060 Brzeziny, cena oferty – 383 533,56 zł, w kryterium cena otrzymała – 9,63 pkt.
5. Oferta Nr.5 złożona przez Wykonawcę: FRANK POL-BIS, 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Nadarzyńska 7, cena oferty – 608750,24 zł, w kryterium cena otrzymała – 6,06 pkt.
6. Oferta Nr.6 złożona przez Wykonawcę: Zakład Produkcyjno- Usługowo-Handlowy „MELBUD” Andrzej Zieliński, 96-100 Skierniewice, Sierakowice Prawe 52a, cena oferty – 435 978,42 zł, w kryterium cena otrzymała - 8,47 pkt.
7. Oferta Nr.7 złożona przez Wykonawcę: Zakład Usług Wodno- Kanalizacyjnych Krzysztof Machnicki, 96-100 Skierniewice ul. Zielona 6 , cena oferty – 391 718,84 zł, w kryterium cena otrzymała – 9,42 pkt.
8. Oferta Nr.8 złożona przez Wykonawcę: Zakład Instalacyjny i Remontowo-Budowlany Roman Zwierzchowski Zgorzała ul. Postępu 196, 05-515 Mysiadło, cena oferty – 541 799,06 zł, w kryterium cena otrzymała – 6,81 pkt.
9. Oferta Nr.9 złożona przez Wykonawcę: „SKIS-GAZ” Jerzy Wieczorek, 05-820 Piastów ul. Północna 8E, cena oferty – 1 129 000,68 zł, w kryterium cena otrzymała – 3,27 pkt.
10. Oferta Nr.10 złożona przez Wykonawcę: GEO- BUD s.c Anna Sabat, Leszek Karkuciński ul. Króla Jana Sobieskiego Nr.3, 96-330 Puszcza Mariańska, cena oferty – 454 965,83 zł, w kryterium cena otrzymała – 8,11 pkt.
11. Oferta Nr.11 złożona przez Wykonawcę: Zakład Usługowy Wodno- Kanalizacyjny i C.O Dariusz Bartczak ,88-220 Osięciny ul. Sienkiewicza 1, cena oferty – 369 181,73 zł, w kryterium cena otrzymała – 10,00 pkt.
12. Oferta Nr.12 złożona przez Wykonawcę: „BATALION” Janusz Batalion 18-400 Łomża, Stara Łomża przy szosie ul. Wiejska 56, cena oferty – 490 901,50 zł, w kryterium cena otrzymała – 7,52 pkt.
13. Oferta Nr.13 złożona przez Wykonawcę: P.I.S.K. Dybowski – Bakart Sp. z o.o, 04-231 Warszawa ul. Goździków 25, cena oferty – 578 100,00 zł, w kryterium cena otrzymała – 6,39 pkt.
14. Oferta Nr.14 złożona przez Wykonawcę: TYMWOD A.S. Strzeleccy Spółka jawna 96-500 Sochaczew ul. Gwardyjska 11, cena oferty – 477 663,25 zł, w kryterium cena otrzymała – 7,73 pkt.
15. Oferta Nr.15 złożona przez Wykonawcę: WODROL Teodor Świątecki, 55-093 Kiełczów ul. Wilczycka 14, cena oferty – 526 440,00 zł, w kryterium cena otrzymała – 7,01 pkt.

3. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po upływie 5 dni od dnia ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Z up. Wójta
mgr Wioleta Malowaniec
Sekretarz Gminy

 
Odwiedziło nas już 44433179 osób.