nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

Puszcza Mariańska dnia 23.12.2013r.

Nasz znak: GK.271/3/2013

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy:  ogłoszonego w dniu  4 grudnia  2013r.  przetargu nieograniczonego na utwardzenie nawierzchni dróg gminnych kruszywem o frakcji 0-31,5 mm wraz z  wyrównaniem.         

Na podstawie Art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z 2013r. Nr 150, poz. 907 ) Gmina Puszcza Mariańska zawiadamia, że w postępowaniu o zamówienie publiczne na utwardzenie nawierzchni dróg gminnych kruszywem o frakcji 0-31,5 mm wraz z wyrównaniem, wybrana została oferta Firmy:

P.H.U. „PRIMA” Bogdan Głuchowski, Karwowo 8, 96-500 Sochaczew.

Oferta  wybranej  przez  komisję  Firmy,  w  oparciu  o  kryterium  oceny  ofert (cena - 100%)  otrzymała  największą  ilość  tj. 100,00  punktów   oraz  spełnia wszystkie  warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Podstawą dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

uzasadnienie

W  terminie wyznaczonym przez zamawiającego do składania ofert  tj. do dnia  20. 12. 2013r. do godz. 9°° wpłynęło dziewięć ofert.

Na  podstawie streszczenia  i  porównania złożonych ofert, w oparciu o kryterium oceny ofert:   cena (100%), ocena ofert przedstawia się następująco:

Oferta nr 1 - złożona przez Firmę:
KRUSZYWOSORT Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe, Wiktor Siadaczka, Łukasz Siadaczka, 26-600 Radom, ul. Marglowa 83
Cena oferty: 288 804,00 złote, liczba punktów: 93,70

Oferta nr 2 - złożona przez Firmę:
„SKIERGAZ” Henryk Sałkowski, Mokra Lewa 1A, 96-100 Skierniewice
Cena oferty: 565 800,00 złotych, liczba punktów: 47,83

Oferta nr 3 - złożona przez Firmę:
P.P.H.U. „BETO-TRANS” Józef Piejak, 96-332 Radziwiłłów, ul. Środkowa 38
Cena oferty: 292 760,00 złotych, liczba punktów: 92,43

Oferta nr 4 - złożona przez Firmę:
P.H.U. „PRIMA” Bogdan Głuchowski, Karwowo 8, 96-500 Sochaczew
Cena oferty: 270 600,00 złotych, liczba punktów: 100,00

Oferta nr 5 - złożona przez Firmę:
P.P.U.H. EFEKT Sp. z o.o. Budowa i Naprawa Dróg, 02-495 Warszawa, ul. Szomańskiego 8
Cena oferty: 339 480,00 złotych, liczba punktów: 79,71

Oferta nr 6 - złożona przez Firmę:
F.H.U. „BRUK-BUD” Piotr Skoczek, 05-430 Celestynów, Pogorzel, ul. Świerkowa 31
Cena oferty: 285 360,00 złotych, liczba punktów: 94,83

Oferta nr 7 - złożona przez Firmę:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Karol Cieśla Chybice 77, 27-225 Pawłów
Cena oferty: 334 400,00 złotych, liczba punktów: 80,92

Oferta nr 8 - złożona przez Firmę:
Zakład Usług Torowo-Drogowych M.A.M. Góral Spółka Jawna, 05-400 Otwock, ul. Laskowa 6
Cena oferty: 294 708,00 złotych, liczba punktów: 91,82

Oferta nr 9 - złożona przez Firmę:
P.H.U. „DAW-TRANS” Sławomir Podstawka, 26-085 Miedziana Góra, Kostomłoty Drugie, ul. Bugajska 77
Cena oferty: 309 960,00 złotych, liczba punktów: 87,30

Umowa  w  sprawie  zamówienia  publicznego  może  być  zawarta  w  terminie  nie krótszym niż  5  dni  od  dnia  ogłoszenia  wyniku  przetargu.

Wójt Gminy Puszcza Mariańska
Michał Staniak

 
Odwiedziło nas już 44180235 osób.