nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

Puszcza Mariańska, dnia 14.12.2012r

OGŁOSZENIE

Nasz znak:A.271.1.2012

Stosownie do art.93 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zmianami) Gmina Puszcza Mariańska zawiadamia o unieważnieniu postępowania dotyczącego przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pocztowych na przesyłki o masie wagowej do 50g oraz powyżej 50g w obrocie krajowym i zagranicznym w 2013 roku dla Gminy Puszcza Mariańska ogłoszonego na portalu Urzędu Zamówień Publicznych pod nr. 488296-2012 oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

Uzasadnienie

Zamawiający unieważnia postępowanie z uwagi na brak wpływu ofert przetargowych.

Michał Staniak
Wójt Gminy

 
Odwiedziło nas już 44348288 osób.