nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

Puszcza Mariańska dnia 23.05.2013r.

Nasz znak: F.271.2.2013

Banki

1. B.O.Ś. w Warszawie
2. BS W Skierniewicach
3. BS w Nowym Dworze Mazowieckim
4. BS w Grodzisku Mazowieckim

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie Art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn.zmianami) Gmina Puszcza Mariańska zawiadamia, że w postępowaniu o zamówienie publiczne na usługę bankową polegającą na udzieleniu przez bank długoterminowego kredytu.

W wyniku oceny ofert, Wójt Gminy Puszcza Mariańska dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, pochodzącej od Banku Ochrony Środowiska SA Centrala – Centrum Korporacyjne w Warszawie 01-192 Warszawa ul. Leszno 14

Cena kredytu tego Banku wynosi 155.904 zł

Na która składa się:
- oprocentowanie 2,81
- marża banku 1,25
- prowizja zero

okres spłaty kredytu przez pięć lat w tym siedem miesięcy karencji

Drugą ofertą cenową złożył Bank Spółdzielczy w Skierniewicach ul. Reymonta 25 , 96-100 Skierniewice z ceną 156.984 zł

Trzecia oferta cenowa pochodzi od banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazowieckim 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki , ul. Słowackiego 8 z ceną 157.824 zł

Czwarta oferta cenowa pochodzi od Banku Spółdzielczego w Grodzisku Mazowieckim ul. Kilińskiego 25 , 05-825 Grodzisk Mazowiecki z ceną 165.120zł.

Dziękuję wszystkim Bankom za uczestnictwo w przetargu. Bank Ochrony Środowiska w Warszawie treścią niniejszego pisma proszę o przesłanie na adres Gminy projektu umowy w nieprzekraczającym terminie do 30 maja 2013 roku.

Z poważaniem

Wójt Gminy
Michał Staniak

 
Odwiedziło nas już 44433275 osób.