nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

Puszcza Mariańska dnia 31.07.2012 r

ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na długoterminowy kredyt bankowy

W związku z dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na : długoterminowy kredyt bankowy Gmina Puszcza Mariańska zawiadamia że

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Nr 2 złożoną przez Bank Spółdzielczy w Skierniewicach
Cena brutto – 215.400,00 zł słownie dwieście piętnaście tysięcy czterysta złotych
Oferta Nr 2 przedstawia najkorzystniejsze kryteria oceny ofert określone przez zamawiającego

W postępowaniu zostały złożone trzy oferty nie podlegających odrzuceniu.
1.Bank Spółdzielczy w Grodzisku Mazowieckim z ceną 284.760,00 zł
2.Bank Spółdzielczy w Skierniewicach z ceną 215.400,00 zł
3.Bank PEKAO SA I Oddział w Żyrardowie z ceną 215.760,00 zł

W wyniku cenowej oceny ofert najkorzystniejszą ofertę złożył Bank Spółdzielczy w Skierniewicach, za którą Komisja Przetargowa przyznała temu bankowi 100 punktów
Oferta Banku PEKAO SA I Oddział w Żyrardowie otrzymał 99,83 punktów
Oferta Banku Spółdzielczego w Grodzisku Mazowieckim otrzymała 75,66 punktów

Dziękuję wszystkim Bankom za udział w naszym przetargu

Z poważaniem
Wójt Gminy
Michał Staniak

 
Odwiedziło nas już 44348707 osób.