nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

Puszcza Mariańska dnia 07.10.2014r.

Nasz znak: I.271.7.2014

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: ogłoszonego w dniu 17 września 2014r. przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej przy ulicy Sosnowej w miejscowości Mrozy oraz budowie sieci wodociągowej na działce o nr Ew. 345/5 w miejscowości Bartniki.

Na podstawie Art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. Nr 150, poz. 907 z późn. zmianami) Gmina Puszcza Mariańska zawiadamia, że w postępowaniu o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej przy ulicy Sosnowej w miejscowości Mrozy oraz budowie sieci wodociągowej na działce o nr Ew. 345/5 w miejscowości Bartniki, wybrana została oferta Firmy:

GEO-BUD s.c . Anna Sabat, Leszek Karkuciński, 96-330 Puszcza Mariańska, ul. Króla Jana Sobieskiego 3.

Oferta wybranej przez komisję Firmy, w oparciu o kryterium oceny ofert (cena - 100%) otrzymała największą ilość tj. 100,00 punktów oraz spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Podstawą dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

uzasadnienie

W terminie wyznaczonym przez zamawiającego do składania ofert tj. do dnia 02. 10. 2014r. do godz. 9°° wpłynęło pięć ofert.

Na podstawie streszczenia i porównania złożonych ofert, w oparciu o kryterium oceny ofert: cena (100%), ocena ofert przedstawia się następująco:

Oferta nr 1 - złożona przez Firmę:
GEJZER Instalatorstwo Sanitarne Grzejne i Gazowe Roboty ziemne – Gajek Zbigniew Łubno, ul. Główna 19, 96-315 Wiskitki
Cena oferty: 67 789,36 zł, ilość uzyskanych punktów: 58,04

Oferta nr 2 - złożona przez Firmę:
Zakład Instalacji Wodno-Kanalizacyjnych „TOMPEX” Tomasz Strumian 95-060 Brzeziny, ul. Małczewska 101
Cena oferty: 63 094,60 zł, ilość uzyskanych punktów: 62,36

Oferta nr 3 - złożona przez Firmę:
Zakład Usług Wodno-Kanalizacyjnych Krzysztof Machnicki, 96-100 Skierniewice, ul. Zielona 6
Cena oferty : 44 952,22 zł, ilość uzyskanych punktów: 87,53

Oferta nr 4 - złożona przez Firmę:
Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „MELBUD” Andrzej Zieliński, 96-100 Skierniewice, Sierakowice Prawe 52a
Cena oferty: 40 827,49 zł, ilość uzyskanych punktów: 96,37

Oferta nr 5 - złożona przez Firmę:
GEO-BUD s.c. Anna Sabat, Leszek Karkuciński, 96-330 Puszcza Mariańska, ul. Króla Jana Sobieskiego 3
Cena oferty: 39 346,84 zł, ilość uzyskanych punktów: 100,00

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

Wójt Gminy Puszcza Mariańska
Michał Staniak

 
Odwiedziło nas już 44432915 osób.