nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

Puszcza Mariańska dnia 30.06.2014r.

Nasz znak: I.271.3.2014

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: ogłoszonego w dniu 10 czerwca 2014r. przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie szkolnego placu zabaw przy Filii Szkoły Podstawowej w Puszczy Mariańskiej w Korabiewicach, w ramach Rządowego programu „Radosna Szkoła”.

Na podstawie Art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. Nr 150, poz. 907 z późn. zmianami) Gmina Puszcza Mariańska zawiadamia, że w postępowaniu o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie szkolnego placu zabaw przy Filii Szkoły Podstawowej w Puszczy Mariańskiej w Korabiewicach, w ramach Rządowego programu „Radosna Szkoła”, wybrana została oferta Firmy:

Firma Usługowa Jerzy Wincukiewicz, ul. Warszawska 31c/29, 25-518 Kielce

Oferta wybranej przez komisję Firmy, w oparciu o kryterium oceny ofert (cena - 100%) otrzymała największą ilość tj. 100,00 punktów oraz spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Podstawą dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

uzasadnienie

W terminie wyznaczonym przez zamawiającego do składania ofert tj. do dnia 25. 06. 2014r. do godz. 9°° wpłynęło pięć ofert.

Na podstawie streszczenia i porównania złożonych ofert, w oparciu o kryterium oceny ofert: cena (100%), ocena ofert przedstawia się następująco:

Oferta nr 1 - złożona przez Firmę:
Playtime sp. z o.o. 05-082 Stare Babice, ul. Pocztowa 1 lok. 7
Cena oferty: 127 549,09 złotych, liczba punktów: 79,19

Oferta nr 2 - złożona przez Firmę:
NOVA Jerzy Łebski, 99-400 Łowicz, ul. Powstańców 2
Cena oferty: 103 259,57 złotych, liczba punktów: 97,81

Oferta nr 3 - złożona przez Firmę:
SATERNUS SERVICE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, 41-500 Chorzów, ul. Nowa 32
Cena oferty: 121 574,87 złotych, liczba punktów: 83,08

Oferta nr 4 - złożona przez Firmę:
Firma Usługowa Jerzy Wincukiewicz, ul. Warszawska 31c/29, 25-518 Kielce
Cena oferty: 101 000,00 złotych, liczba punktów: 100,00

Oferta nr 5 - złożona przez Firmę:
„PROMETEUSZ” Cezary Wojciech Krakowski, 95-200 Pabianice, ul. Topolowa 23
Cena oferty: 105 062,91 złotych, liczba punktów: 96,13

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

Wójt Gminy Puszcza Mariańska
Michał Staniak

 
Odwiedziło nas już 44348088 osób.