nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - odnowa wsi

Puszcza Mariańska dnia 10 czerwca 2010r.

 

Nasz znak:  GK/7102/17/2010

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

 

Dotyczy:  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na wykonanie  robót  budowlanych

                 w ramach realizacji odnowy i rozwoju wsi Puszcza Mariańska     

 

              Na podstawie Art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zmianami) Gmina Puszcza Mariańska zawiadamia,  że  w  postępowaniu  o  zamówienie publiczne  na  wykonanie  robót  budowlanych wybrana została oferta Firmy: P.P.U.H. EKOR-POL Bożena Szuplewska, 96-100 Skierniewice, ul. Sena-torska 6.

Cena oferty wynosi: 298 327,42 zł.

uzasadnienie

 

W   terminie  wyznaczonym  przez  zamawiającego  do  składania  ofert   tj.  do  dnia  10. 06. 2010r. do  godz. 9°°  wpłynęły  trzy  oferty.

 

Oferta nr 1 - złożona przez Firmę:

P.P.U.H.  WISTAL-BUD  Ireneusz Wojciechowski, 26-600 Radom, ul. Piotra Sznajdra 5,  uzyskała 222,63 punktów w oparciu o ustalone kryterium – cenę

Oferta nr 2 - złożona przez Firmę:

P.P.U.H. EKOR-POL Bożena Szuplewska,  96-100 Skierniewice, ul. Senatorska 6, uzyskała 300,00 punktów w oparciu o ustalone kryterium cenę

Oferta nr 3 - złożona przez Firmę:   

KAL-FAM  Zakład  Remontowo-Budowlany  Wojciech Kalinowski,  Kamion  40,  96-330  Puszcza Mariańska, uzyskała 264,90 punktów w oparciu o ustalone kryterium – cenę

 

Oferta Firmy:  P.P.U.H. EKOR-POL  Bożena Szuplewska,  96-100 Skierniewice, ul. Senatorska 6 spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków  Zamówienia i uzyskała 300,00 punktów, tj. najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone  kryterium – cenę.

Podstawą dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Umowa może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

 

                                                                                                    Wójt Gminy Puszcza Mariańska

                                                                                                                    Michał Staniak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Odwiedziło nas już 44331563 osób.