nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

Puszcza Mariańska, dnia 14.06.2013r

OŚ.6140.1.23.2013

OGŁOSZENIE

Stosownie do art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) Gmina Puszcza Mariańska zawiadamia o unieważnieniu postępowania dotyczącego przetargu nieograniczonego na odławianie, transport oraz utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Puszcza Mariańska ogłoszonego na portalu Urzędu Zamówień Publicznych pod nr 92073-2013 oraz nr 99553 – 2013 (zmiana ogłoszenia) i na stronie internetowej Zamawiającego.

Uzasadnienie

Zamawiający unieważnia postępowanie z uwagi na brak wpływu ofert przetargowych.

Wójt Gminy Puszcza Mariańska
Michał Staniak

 
Odwiedziło nas już 44331717 osób.