nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

Unieważnienie przetargu na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Puszcza Mariańska”

GKZK.271.1.2013

Puszcza Mariańska, dnia 28.05.2013r.

 

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Z mocy art. 93. ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) unieważniam niniejszym postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Puszcza Mariańska w okresie od dnia 1 lipca 2013r. do dnia 30 czerwca 2014r.

Numer ogłoszenia w BZP: 81715 - 2013; data zamieszczenia: 20.05.2013r.

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Po otwarciu ofert okazało się, że cena oferty z najniższą ceną przekracza kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, stąd zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Z poważaniem
Wójt Gminy Puszcza Mariańska

 
Odwiedziło nas już 44332024 osób.