nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

Puszcza Mariańska dnia 20.04.2015r.

 

Nasz znak: I.271.3.2015

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: ogłoszonego w dniu 2 kwietnia 2015r. przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji drogi w miejscowości Budy Wolskie.

Na podstawie Art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. Nr 150, poz. 907 z późn. zmianami) Gmina Puszcza Mariańska zawiadamia, że w postępowaniu o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji drogi w miejscowości Budy Wolskie, wybrana została oferta Firmy:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Południowa 17/19.

Oferta wybranej przez komisję Firmy, w oparciu o kryteria oceny ofert (cena - 97% oraz warunki gwarancji -3%) otrzymała największą ilość tj.100,00 punktów oraz spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Podstawą dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

uzasadnienie

W terminie wyznaczonym przez zamawiającego do składania ofert tj. do dnia 17. 04. 2015r. do godz. 10°° wpłynęło dziewięć ofert.

Na podstawie streszczenia i porównania złożonych ofert, w oparciu o kryteria oceny ofert:
- cena: 97%
- okres gwarancji: 3%
ocena ofert przedstawia się następująco:

Oferta nr 1 - złożona przez Firmę:
ROBOKOP Grzegorz Leonowicz
05-822 Milanówek, ul. Dębowa 8/45
Cena: 178 167,59 zł
Okres gwarancji: 24 miesiące
Ilość uzyskanych punktów: 62,04 + 1,00 – 63,04

Oferta nr 2 - złożona przez Firmę:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o.
97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Południowa 17/19
Cena: 113 946,46 zł
Okres gwarancji: 48 miesięcy
Ilość uzyskanych punktów: 97,00 + 3,00 = 100,00

Oferta nr 3 - złożona przez Firmę:
Zakład Ogólnobudowlany „MARBUDEX” Marek Kierlańczyk
96-100 Skierniewice, ul. Łowicka 127
Cena: 219 278,62 zł
Okres gwarancji: 24 miesiące
Ilość uzyskanych punktów: 50,41 + 1,00 = 51,41

Oferta nr 4 - złożona przez Firmę:
STRABAG Sp. z o.o.
05-800 Pruszków, ul. Parzniewska 10
Cena: 159 097,30 zł
Okres gwarancji: 36 miesięcy
Ilość uzyskanych punktów: 69,47 + 2,00 = 71,47

Oferta nr 5 - złożona przez Firmę:
P.P.U.H. „EFEKT” Sp. z o.o. Budowa i Naprawa Dróg
02-495 Warszawa, ul. Szomańskiego 8
Cena: 154 463,40 zł
Okres gwarancji: 24 miesiące
Ilość uzyskanych punktów: 71,56 + 1,00 = 72,56

Oferta nr 6 - złożona przez Firmę:
PA-PI Sp. z o.o.
05-119 Legionowo, ul. Suwalna 6/8, Łajski
Cena: 139 314,11 zł
Okres gwarancji: 48 miesięcy
Ilość uzyskanych punktów: 79,34 + 3,00 = 82,34

Oferta nr 7 - złożona przez Firmę:
P.H.U. „PRIMA” Bogdan Głuchowski
96-500 Sochaczew, Karwowo 8,
Cena: 121 194,36 zł
Okres gwarancji: 48 miesięcy
Ilość uzyskanych punktów: 91,20 + 3,00 = 94,20

Oferta nr 8 - złożona przez Firmę:
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o.
05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kolejowa 28
Cena: 178 227,00 zł
Okres gwarancji: 48 miesięcy
Ilość uzyskanych punktów: 62,02 + 3,00 = 65,02

Oferta nr 9 - złożona przez Firmę:
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjna Drogowych w Grójcu Spółka z o.o.
05-604 Jasieniec, ul. Asfaltowa 2
Cena: 133 670,25 zł
Okres gwarancji: 48 miesięcy
Ilość uzyskanych punktów: 82,69 + 3,00 = 85,69

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

Wójt Gminy Puszcza Mariańska
Michał Staniak

 
Odwiedziło nas już 44180065 osób.