nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

Puszcza Mariańska dnia 22.07.2013r.

Nasz znak: I.271.3.2013

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacyjnej przy ulicy Mazowieckiej w miejscowości Budy Zaklasztorne.

Na podstawie Art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zmianami) Gmina Puszcza Mariańska zawiadamia, że w postępowaniu o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowla-nych polegających na budowie sieci kanalizacyjnej przy ulicy Mazowieckiej w miejscowości Budy Zaklasztorne, wybrana została oferta Firmy:

Instalatorstwo Sanitarne i C.O. Budowa Sieci Wod-Kan Sławomir Poński, 96-060 Brzeziny, ul. Burskiego 5.

Oferta wybranej przez komisję Firmy, w oparciu o kryterium oceny ofert (cena - 100%) otrzymała największą ilość tj. 100,00 punktów oraz spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Podstawą dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

uzasadnienie

W terminie wyznaczonym przez zamawiającego do składania ofert tj. do dnia 16. 07. 2013r. do godz. 9°° wpłynęło jedenaście ofert.

Na podstawie streszczenia i porównania złożonych ofert, w oparciu o kryterium oceny ofert: cena (100%), ocena ofert przedstawia się następująco:

Oferta nr 1 - złożona przez Firmę:
Zakład Instalacyjny i Remontowo-Budowlany Roman Zwierzchowski
Zgorzała, ul. Postępu 196, 05-515 Mysiadło
Cena oferty: 1 806 250,33 złotych, liczba punktów: 77,43

Oferta nr 2 - złożona przez Firmę:
PUH WODOCIĄGI I KANALIZACJE Krzysztof Kuciński
95-015 Głowno, ul. Ordona 15
Cena oferty: 1 957 000,00 złotych, liczba punktów: 71,46

Oferta nr 3 - złożona przez Firmę:
Zakład Usług Wodno-Kanalizacyjnych Krzysztof Machnicki
96-100 Skierniewice, ul. Zielona 6
Cena oferty: 1 965 864,72 złote, liczba punktów: 71,14

Oferta nr 4 - złożona przez Firmę:
Zakład Usługowy „WOD-BUD” Zdzisław Kliński
Nasiegniewo 62A, 87-811 Fabianki
Cena oferty: 1 919 261,96 złotych, liczba punktów: 72,87

Oferta nr 5 - złożona przez Firmę:
ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWY „MELBUD” Andrzej Zieliński
96-100 Skierniewice, Sierakowice Prawe 52A
Cena oferty: 1 571 098,68 złotych, liczba punktów: 89,02

Oferta nr 6 - złożona przez Firmę:
PEKUM S.A.
09-500 Gostynin, ul. Ziejkowa 5
Cena oferty: 1 843 314,57 złotych, liczba punktów: 75,87

Oferta nr 7 - złożona przez Firmę:
Instalatorstwo Sanitarne i C.O. Budowa Sieci Wod-Kan Sławomir Poński
96-060 Brzeziny, ul. Burskiego 5
Cena oferty: 1 398 565,65 złotych, liczba punktów: 100,00

Oferta nr 8 - złożona przez Firmę:
Przedsiębiorstwo Instalacyjno Budowlane JARTEX Spółka Jawna Adam Stefanowski, Jarosław Stefanowski
96-100 Skierniewice, ul. M.C. Skłodowskiej 118
Cena oferty: 3 046 353,67 złote, liczba punktów: 45,91

Oferta nr 9 - złożona przez Firmę:
MARABUD Zakład Remontowo-Budowlany M. Chmielewski i M. Dąbrowski Sp. Jawna
02-495 Warszawa, ul. Kajetańska 9
Cena oferty: 1 472 267,93 złotych, liczba punktów: 94,99

Oferta nr 10 - złożona przez Firmę:
KONSORCJUM FIRM:
Instalatorstwo Sanitarne i C.O. Wodociągi, Kanalizacja Tadeusz Sowik
96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Zielona 2
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych SOWIK Łukasz Sowik
96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Katowicka 19A
Cena oferty: 1 554 281,81 złotych, liczba punktów: 89,98

Wójt Gminy Puszcza Mariańska
Michał Staniak

 
Odwiedziło nas już 44348911 osób.