nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

Puszcza Mariańska dnia 26.01.2015r.

Nasz znak: I.271.1.2015

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: ogłoszonego w dniu 7 stycznia 2015r. przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biernik, przy ulicy Mariańskiej i w miejscowości Wygoda, przy ulicy Mariańskiej, Czesława Tańskiego i Woskowej oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Olszanka i Zator.

Na podstawie Art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. Nr 150, poz. 907 z późn. zmianami) Gmina Puszcza Mariańska zawiadamia, że w postępowaniu o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biernik, przy ulicy Mariańskiej i w miejscowości Wygoda, przy ulicy Mariańskiej, Czesława Tańskiego i Woskowej oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Olszanka i Zator, wybrana została oferta Firmy:

Instalatorstwo Sanitarne i C.O. Budowa Sieci Wod-Kan Sławomir Poński. 95-060 Brzeziny, ul. Burskiego 5.

Oferta wybranej przez komisję Firmy, w oparciu o kryteria oceny ofert (cena - 97% oraz warunki gwarancji -3%) otrzymała największą ilość tj.100,00 punktów oraz spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Podstawą dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

uzasadnienie

W terminie wyznaczonym przez zamawiającego do składania ofert tj. do dnia 22. 01. 2015r. do godz. 9°° wpłynęło jedenaście ofert.

Na podstawie streszczenia i porównania złożonych ofert, w oparciu o kryteria oceny ofert:
- cena: 97%
- okres gwarancji: 3%
ocena ofert przedstawia się następująco:

Oferta nr 1 - złożona przez Firmę:
Zakład Budowy i Eksploatacji Urządzeń Wodociągowo Kanalizacyjnych Sp. zo.o.
08-400 Garwolin, Miętne, ul. Garwolińska 3
Cena: 5 209 050,00 zł, okres gwarancji: 60 miesięcy, ilość uzyskanych punktów: 43,61

Oferta nr 2 - złożona przez Firmę:
ZWK Józef Siekierski
96-500 Sochaczew, ul. Planowa 11
Cena: 3 584 767,12 zł, okres gwarancji: 36 miesięcy, ilość uzyskanych punktów: 60,01

Oferta nr 3 - złożona przez Firmę:
Usługi Ogólno-budowlane w pełnym zakresie FRANK POL-BIS Paskudzki Franciszek
05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Nadarzyńska 7
Cena: 4 059 000,00 zł, okres gwarancji: 36 miesięcy, ilość uzyskanych punktów: 53,11

Oferta nr 4 - złożona przez Konsorcjum Firm:
Lider:
”PLAST-BUD” Zofia i Kazimierz Olszewscy Sp. Jawna
06-400 Ciechanów, ul. Bielińska 2
Partner:
JB System Piotr Jagiełło
02-776 Warszawa, ul. Indiry Gandhi 35 m. 251
Cena: 3 898 295,64 zł, okres gwarancji: 24 miesiące, lość uzyskanych punktów: 54,26

Oferta nr 5 - złożona przez Firmę:
Przedsiębiorstwo Robót Wodno-Inżynieryjnych „MELWOBUD” Sp. z o.o.
06-400 Ciechanów, ul. Niechodzka 7
Cena: 3 623 053,42 zł, okres gwarancji: 60 miesięcy, ilość uzyskanych punktów: 61,38

Oferta nr 6 - złożona przez Konsorcjum Firm:
Lider:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „DRABENT” Maria Drabent i Jacek Drabent Sp.j.
15-157 Białystok, ul. Rycerska 1 L, Ł
Partner:
P.P.U.H. „Budamex” M. Mironowicz
15-505 Białystok, ul. Puchatka 11
Cena: 4 401 924,00 zł, okres gwarancji: 36 miesięcy, ilość uzyskanych punktów: 49,05

Oferta nr 7 - złożona przez Firmę:
STRABAG Sp. z o.o.
05-800 Pruszków, ul. Parzniewska 10
Cena: 3 124 616,39 zł, okres gwarancji: 24 miesiące, ilość uzyskanych punktów: 67,69

Oferta nr 8 - złożona przez Konsorcjum Firm:
Lider:
URTECH Sp. z o.o.
05-110 Jabłonna, ul. Wiślana 12
Partner:
„ROBERT ULANICKI”
07-130 Łochów, Łazy 27A
Cena: 2 736 913,15 zł, okres gwarancji: 24 miesiące, ilość uzyskanych punktów: 77,28

Oferta nr 9 - złożona przez Konsorcjum firm:
Lider:
Instalatorstwo Sanitarne i C.O. Wodociągi, Kanalizacja Tadeusz Sowik
96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Zielona 2
Partner:
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych SOWIK Łukasz Sowik
96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Katowicka 19A
Cena: 2 375 077,85 zł, okres gwarancji: 60 miesięcy, ilość uzyskanych punktów: 92,06

Oferta nr 10 - złożona przez Firmę:
Instalatorstwo Sanitarne i C.O. Budowa Sieci Wod-Kan Sławomir Poński
95-060 Brzeziny, ul. Burskiego 5
Cena: 2 180 616,13 zł, okres gwarancji: 60 miesięcy, ilość uzyskanych punktów: 100,00

Oferta nr 11 - złożona przez Firmę:
PEKUM S.A.
09-500 Gostynin, ul. Ziejkowa 5
Cena: 3 346 080,07 zł, okres gwarancji: 36 miesięcy, ilość uzyskanych punktów: 64,21

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

Wójt Gminy
Puszcza Mariańska
Michał Staniak

 
Odwiedziło nas już 44180057 osób.