nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

Puszcza Mariańska dnia 28.08.2014r.

Nasz znak: I.271.5.2014

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: ogłoszonego w dniu 12 sierpnia 2014r. przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie drugiego etapu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabina Radziwiłłowska, przy ulicy Dużej, Małej i Wschodniej oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Słonecznej w Grabinie Radziwiłłowskiej.

Na podstawie Art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. Nr 150, poz. 907 z późn. zmianami) Gmina Puszcza Mariańska zawiadamia, że w postępowaniu o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie drugiego etapu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabina Radziwiłłowska, przy ulicy Dużej, Małej i Wschodniej oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Słonecznej w Grabinie Radziwiłłowskiej, wybrana została oferta Firmy:

GEO-BUD s.c . Anna Sabat, Leszek Karkuciński, 96-330 Puszcza Mariańska, ul. Króla Jana Sobieskiego 3.

Oferta wybranej przez komisję Firmy, w oparciu o kryterium oceny ofert (cena - 100%) otrzymała największą ilość tj. 100,00 punktów oraz spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Podstawą dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

uzasadnienie

W terminie wyznaczonym przez zamawiającego do składania ofert tj. do dnia 27. 08. 2014r. do godz. 9°° wpłynęło dziewięć ofert.

Na podstawie streszczenia i porównania złożonych ofert, w oparciu o kryterium oceny ofert: cena (100%), ocena ofert przedstawia się następująco:

Oferta nr 1 - złożona przez Firmę:
PEKUM S.A. 09-500 Gostynin, ul. Ziejkowa 5
Cena oferty: 1 274 272,53 , ilość uzyskanych punktów: 87,01

Oferta nr 2 - złożona przez Firmę:
„TROJACKI” Zdzisław Trojacki, Mirosław Trojacki, 27-300 Lipsko, ul. Kilińskiego 43
Cena oferty: 2 008 915,89 , ilość uzyskanych punktów: 54,02

Oferta nr 3 - złożona przez Firmę:
Zakład Usług Wodno-Kanalizacyjnych Krzysztof Machnicki, 96-100 Skierniewice, ul. Zielona 6
Cena oferty : 2 364 422,85 , ilość uzyskanych punktów: 45,90

Oferta nr 4 - złożona przez Firmę:
Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „MELBUD” Andrzej Zieliński, 96-100 Skiernie-wice, Sierakowice Prawe 52a
Cena oferty: 1 091 332,87 , ilość uzyskanych punktów: 99,45

Oferta nr 5 - złożona przez Firmę:
USŁUGI TRANSPORTOWE Edward Antoni Wilczyński, Stara Iwiczna, ul. Kielecka 19a, 05-500 Piaseczno
Cena oferty: 2 038 953,93 , ilość uzyskanych punktów: 53,23

Oferta nr 6 - złożona przez Firmę:
Zakład Usługowy „Wod-Bud” Zdzisław Kliński, Nasiegniewo 62a, 87-811 Fabianki
Cena oferty: 1 652 453,01 , ilość uzyskanych punktów: 65,68

Oferta nr 7 - złożona przez Firmę:
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „BUDWAR” Danuta Wardęcka, Warchały, ul. Braj-nicka 26/34, 12-122 Jedwabno
Cena oferty: 1 946 406,97 , ilość uzyskanych punktów: 55,76

Oferta nr 8 - złożona przez Firmę:
Instalatorstwo Sanitarne i C.O. Budowa Sieci Wod-Kan Sławomir Poński, 95-060 Brzeziny, ul. Burskiego 5
Cena oferty: 1 091 628,70 , ilość uzyskanych punktów: 99,42

Oferta nr 9 - złożona przez Firmę:
GEO-BUD s.c. Anna Sabat, Leszek Karkuciński, 96-330 Puszcza Mariańska, ul. Króla Jana Sobieskiego 3
Cena oferty: 1 085 313,86 , ilość uzyskanych punktów: 100,00

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

Wójt Gminy Puszcza Mariańska
Michał Staniak

 
Odwiedziło nas już 44348791 osób.