nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

Zawiadomienie o wyborze o najkorzystniejszej oferty GOPS.231.4.2013

Puszcza Mariańska, dnia 2013.11.25

Nasz znak: GOPS.231.4.2013

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okresie od 02.01.2014r. do 31.12.2014r. na wykonywanie, dostarczanie i wydawanie gorących posiłków jednodaniowych w 2014 roku dla uczniów Szkoły Podstawowej w Michałowie, Szkoły Podstawowej w Walerianach, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Puszczy Mariańskiej oraz Filii w Korabiewicach, , Filii w Starym Łajszczewie, Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Bartnikach, dla których organem założycielskim jest Gmina Puszcza Mariańska , Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej zawiadamia, że

W postępowaniu zostały złożone 2 oferty:

1) Oferta Nr 1 złożona przez Wykonawcę P.P.H.U. EISPOL Urszula Podlewska, 09-500 Gostynin, ul. Floriańska 8
Cena oferty: 76 050,00 złotych – 74,87 pkt.
2) Oferta Nr 2 złożona przez Wykonawcę Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Skierniewicach, 96-100 Skierniewice, ul. Kościuszki 2a
Cena oferty: 56 940,00 złotych – 100 pkt.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Nr 2 złożoną przez Wykonawcę:

Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Skierniewicach, 96-100 Skierniewice, ul. Kościuszki 2a
za cenę brutto 56 940,00 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych).

Uzasadnienie wyboru:

Oferta Nr 2 w/w Wykonawcy przedstawia najkorzystniejsze kryterium oceny ofert określone przez Zamawiającego. Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferowane wykonanie zamówienia spełnia wymagania określone przez zamawiającego w SIWZ.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia ogłoszenia o wyniku przetargu.

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Puszczy Mariańskiej
Ewa Śledź

 
Odwiedziło nas już 44348615 osób.