nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

Zawiadomienie o wynikach przetargu GOPS

Zawiadomienie o wyborze o najkorzystniejszej oferty

Puszcza Mariańska, dnia 19.12.2011r.

 

Nasz znak: GOPS.271.5.2011

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie, dostarczanie i             

              wydawanie gorących posiłków jednodaniowych w  2012 roku dla uczniów Szkoły  

              Podstawowej w Michałowie, Szkoły Podstawowej w Walerianach, Zespołu Szkolno-

              Przedszkolnego w Puszczy Mariańskiej oraz Filii w Korabiewicach, Filii w Starym 

              Łajszczewie, Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Bartnikach, dla których organem 

              założycielskim jest Gmina Puszcza Mariańska  na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 

              stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 756 z

                 późn. zm.) Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej 

              zawiadamia, że

 

 

W postępowaniu zostało złożonych 2 oferty nie podlegających odrzuceniu:

1)     Oferta Nr 1 złożona przez Wykonawcę  Stołówka Przyszkolna Elżbieta Zdunik

96-320 Mszczonów, ul. Warszawska 27

Łączna cena oferty:  52 000,00 złotych,  liczba punktów 98.

2)     Oferta Nr 2 złożona przez Wykonawcę Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy

96-100 Skierniewice, ul. Kościuszki 2a

Cena oferty: 50 700,00 złotych, liczba punktów 100.

 

 

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Nr  2 złożoną przez Wykonawcę:

 

Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy

96-100 Skierniewice, ul. Kościuszki 2a

 

 

za cenę brutto 50 700,00 zł

 

Słownie: pięćdziesiąt  tysięcy siedemset złotych.

 

Uzasadnienie wyboru:

 

Oferta Nr 2 w/w Wykonawcy przedstawia najkorzystniejsze kryterium oceny ofert określone przez Zamawiającego. Ponadto Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferowane wykonanie zamówienia spełnia wymagania określone przez zamawiającego w SIWZ.

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w  terminu nie krótszym niż 5 dni od dnia ogłoszenia o wyniku przetargu.

 

 

 

 

                                                                                                   Kierownik

                                                                          Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                          w Puszczy Mariańskiej

                                                                                                    Ewa Śledź

 
Odwiedziło nas już 44180138 osób.