nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

Puszcza Mariańska dnia 24.10.2014 r.

Nasz znak: RG 053.4.2014

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: Rozbudowa produktu turystycznego pod nazwą „Weekend z Termami Mszczonów” Wykonanie folderu z mapą gminy Puszcza Mariańska

ogłoszonego w dniu 10 października 2014 r. zaproszeniu do składania ofert na przedmiot pn.: Wykonanie folderu z mapą gminy Puszcza Mariańska

Gmina Puszcza Mariańska zawiadamia, że na wykonanie folderu z mapą gminy Puszcza Mariańska wpłynęły następujące oferty:

Oferta nr 1:
W dniu 17.10.2014 roku oferta firmy: Drukarnia ARTPRESS.pl Artur Freyer ul. Pod Sikornikiem 17; 30-216 Kraków; Cena oferty: 6 814,20 zł

Oferta nr 2:
W dniu 21.10.2014 roku oferta firmy: Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno – Społecznych ul. Króla Sobieskiego 1; 96-330 Puszcza Mariańska, Cena oferty: 6 700,00 zł

Oferta nr 3:
W dniu 21.10.2014 roku oferta firmy: MAPY-AZYMUT Bożena Szymczak; 90-741 Łódź al. 1 Maja 32/3, Cena oferty: 7 854,00 zł

Oferta nr 4:
W dniu 21.10.2014 roku oferta firmy: Benkowski Publishing&Balloons ul. Kombatantów 4; 15-102 Białystok, Cena oferty: 7 350,00 zł

W terminie wyznaczonym przez zamawiającego do składania ofert tj. do dnia 21 października 2014 roku wpłynęły cztery oferty.

Porównano złożone oferty, w oparciu o kryterium oceny ofert: cena (100%) i na podstawie tego, uznano, iż Firma Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno – Społecznych ul. Króla Jana Sobieskiego 1; 96-330 Puszcza Mariańska jest najkorzystniejsza, zawiera najniższą cenę.

W związku z powyższym, z tą firma zostanie zawarta umowa na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia Dz.U.2013.907 j.t. z póź. zm. – ustawy nie stosuje się.

Wójt Gminy Puszcza Mariańska
Michał Staniak

 
Odwiedziło nas już 44433121 osób.