nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

Puszcza Mariańska dnia 25.02.2015 r.

Nasz znak: D.271.3.2015

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: ogłoszonego w dniu 11 lutego 2015r. zapytania ofertowego nr D.271.3.2015 r. dotyczącym wykonania:

A) założenie ewidencji dróg gminnych oraz obiektów mostowych i przepustów na terenie gminy Puszcza Mariańska;

B) dostawa edytowalnego, wielostanowiskowego systemu informatycznego do prowadzenia ewidencji dróg i obiektów mostowych;

C) video rejestracja pasa drogowego dróg gminnych przeprowadzona z co najmniej 5 kamer w sekwencji co 1 metr. Przekazana na nośniku elektronicznym w formie filmów.

D) wykonanie przeglądów okresowych stanu technicznego dla dróg gminnych (roczny i pięcioletni )

 

Gmina Puszcza Mariańska zawiadamia, że w w/w postępowaniu, wybrana została oferta Firmy:

- P.P.H.U. MAX- DROGI CENTRUM , 90-001 Łódź, ul. Czołowa 7 – cena brutto: 28 290,00 zł;

 

Oferta złożona przez firmę - P.P.H.U. MAX- DROGI CENTRUM , 90-001 Łódź, ul. Czołowa 7 jest najkorzystniejsza, zawiera najniższą cenę.

 

uzasadnienie

 

W terminie wyznaczonym przez zamawiającego do składania ofert tj. do dnia 20. 02. 2015r. do godz. 1200 wpłynęło sześć ofert:

 

 

L.p.

Data złożenia oferty w tut. Urzędzie

Nazwa Firmy

Cena brutto za założenie ewidencji dróg gminnych wraz z dostawa wielostanowiskowego systemu informatycznego z licencją wieczystą do prowadzenia ewidencji dróg i obiektów mostowych oraz video rejestracja pasa drogowego dróg gminnych przeprowadzona z co najmniej 5 kamer w sekwencji co 1 metr.

Cena brutto za wykonanie przeglądów okresowych stanu technicznego

Łączna Cena Brutto

1.

13.02.2015 r.

P.P.H.U. MAX- DROGI CENTRUM , 90-001 Łódź, ul. Czołowa 7

14 760,00 zł

13 530,00 zł

28 290,00 zł

2.

18.02.2015 r

DlaGminy.com

62-530 Posada

ul. Żeromskiego 12

30 750,00 zł

9 200,40 zł

39 950,40 zł

3.

18.02.2015 r.

PNEUMOTECHNIKA Sp. z o.o., 33-100 Tarnów, ul. Lwowska 199a/114

16 974,00 zł

16 974,00 zł

33 948,00zł

4.

19.02.2015 r.

DESIGNERS Sp. z o.o.,

02-408 Warszawa,

ul. Szuberta 27

30 996,00 zł

20 664,00 zł

51 660,00 zł

5.

19.02.2015 r.

Sigma Projekt - Maciej Marczuk,

03-977 Warszawa,

ul. Marokańska 18/33

24 354,00 zł

6 199,20 zł

30 553,20 zł

6.

19.02.2015r

Lehmann+Partner Polska Sp. z o.o.,

62-500 Konin, ul. Marii Dąbrowskiej 8

32 176,80 zł

10 774,80 zł

42 951,60 zł

 

Umowa w sprawie zamówienia może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia ogłoszenia wyniku postępowania.

 

Wójt Gminy

Michał Staniak

 
Odwiedziło nas już 44433379 osób.