nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

Puszcza Mariańska, 14.12.2012r.

Ob.4464.13.2012

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Gminy Puszcza Mariańska nr Ob.4464.13.2012 z dn. 03.12.2012r., dotyczące dowozu 4 uczniów niepełnosprawnych z miejscowości położonych na terenie Gminy Puszcza Mariańska tj. Budy Zaklasztorne, Grabina Radziwiłłowska i Bartniki do szkół w Skierniewicach tj. do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Skierniewicach ul. Nowobielańska 100 (3 uczniów) i Zespołu Szkół Integracyjnych im. Marii Grzegorzewskiej w Skierniewicach ul. Tetmajera 7 (1 uczeń) oraz powrotny dowóz tych uczniów ze Skierniewic do miejsca zamieszkania, wpłynęły do tutejszego Urzędu 3 oferty:

Oferta nr 1: P.H.U. „MAR-BOD”, 96-300 Żyrardów, ul. Parkingowa 20/18, stawka za 1 km – 1,75 zł netto

Oferta nr 2: TRANS-MAR, Marcin Słojewski, Usługi Transportowe, 96-100 Skierniewice, ul. Grzybowa 1A, stawka za 1 km – 3,50 zł netto

Oferta nr 3: TOM-CAR, Tomasz Wasilewski, 96-100 Skierniewice, ul. Nowobielańska 45C, stawka za 1 km – 1,45 zł netto.

W/w oferty otrzymały następującą punktację:
Oferta nr 1 – 83 pkt.
Oferta nr 2 – 41 pkt.
Oferta nr 3 – 100 pkt.

Kierując się kryterium wyboru ofert: cena - 100% , Zamawiający wybrał Ofertę nr 3 złożoną przez firmę TOM-CAR, Tomasz Wasilewski, 96-100 Skierniewice, ul. Nowobielańska 45C.

Wójt Gminy
Michał Staniak

 
Odwiedziło nas już 44433355 osób.