nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

Puszcza Mariańska, 15.12.2014r.

Ob.4464.16.2014

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Gminy Puszcza Mariańska nr Ob.4464.16.2014 z dn. 28.11.2014r., dotyczące dowozu 4 uczniów niepełnosprawnych z miejscowości położonych na terenie Gminy Puszcza Mariańska tj. Budy Zaklasztorne, Grabina Radziwiłłowska i Bartniki do szkół w Skierniewicach tj. do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Skierniewicach ul. Nowobielańska 100 (3 uczniów) i Zespołu Szkół Integracyjnych im. Marii Grzegorzewskiej w Skierniewicach ul. Tetmajera 7 (1 uczeń) oraz powrotny dowóz tych uczniów ze Skierniewic do miejsca zamieszkania, wpłynęła do tutejszego Urzędu 1 oferta:

Oferta nr 1: TOM-CAR, Tomasz Wasilewski, 96-100 Skierniewice, ul. Nowobielańska 45C
stawka za 1 km – 1,45 zł netto.

W/w oferta otrzymała następującą punktację:.
Oferta nr 1 – 100 pkt.

Kierując się kryterium wyboru ofert: cena - 100% , Zamawiający wybrał Ofertę nr 1 złożoną przez firmę TOM-CAR, Tomasz Wasilewski, 96-100 Skierniewice, ul. Nowobielańska 45C.

Wójt Gminy
Michał Staniak

 
Odwiedziło nas już 44433251 osób.