nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

Puszcza Mariańska dnia 24.12.2013r.

Nasz znak: GK.271.4.2013

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oleju opałowego do kotłowni gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Puszcza Mariańska w roku 2014, w szacunkowej ilości 250 000 litrów.

Na podstawie Art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. Nr 150, poz. 907 j.t.  z późn. zmianami) Gmina Puszcza Mariańska zawiadamia, że w postępowaniu o zamówienie publiczne na dostawę oleju opałowego do kotłowni gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Puszcza Mariańska w roku 2014, w szacunkowej ilości 250 000 litrów, wybrana została oferta Firmy:

PETROLIS Sp. z o.o. 26-700 Zwoleń, ul. Władysława Jagiełły 10a/204

Oferta wybranej przez komisję Firmy, w oparciu o kryterium oceny ofert (cena - 100%) otrzymała największą ilość tj. 100,00 punktów oraz spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Podstawą dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie

W terminie wyznaczonym przez zamawiającego do składania ofert tj. do dnia 19. 12. 2013r. do godz. 9°° wpłynęło pięć ofert.

Na podstawie streszczenia i porównania złożonych ofert, w oparciu o kryterium oceny ofert: cena (100%), ocena ofert przedstawia się następująco:

Oferta nr 1 - złożona przez Firmę:
„KOPER” Spółka Jawna 99-400 Łowicz, Pilaszków 18
Cena oferty: 3,54 złotych za 1 litr oleju opałowego, liczba punktów:  98,02

Oferta nr 2 - złożona przez Firmę:
TRANSPORT-HANDEL  Janusz Wojda, 99-400 Łowicz, ul. Podgórna 21
Cena oferty: 3,48 złotych za 1 litr oleju opałowego, liczba punktów: 99,71

Oferta nr 3 - złożona przez Firmę:
P.U.H. „L.K.R. Nowakowscy” Spółka Jawna, 96-300 Żyrardów, ul. Glebowa 3
Cena oferty: 3,51 złotych za 1 litr oleju opałowego, liczba punktów: 98,86

Oferta nr 4 - złożona przez Firmę:
„DA-MO” Dałkowska-Modzelewski Spółka Jawna, 99-400 Łowicz, ul. Małszyce 2d/2e
Cena oferty: 3,48 złotych za 1 litr oleju opałowego, liczba punktów:  99,71

Oferta nr 5 - złożona przez Firmę:
PETROLIS Sp. z o.o. 26-700 Zwoleń, ul. Władysława Jagiełły 10a/204
Cena oferty: 3,47 złotych za 1 litr oleju opałowego, liczba punktów:  100,00

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

Wójt Gminy Puszcza Mariańska
Michał Staniak

 
Odwiedziło nas już 44348687 osób.