nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

Puszcza Mariańska, dnia 17.03.2011r.

 

Nasz znak: GKZK.271.1.2011

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Wójt Gminy Puszcza Mariańska działając jako Zamawiający w postępowaniu prowadzonym  z wyłączeniem procedur wynikających z  Ustawy - Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt.8 ustawy)  na wykonanie inwentaryzacji zasobów azbestowych na terenie Gminy Puszcza Mariańska, wraz z ich oceną stanu i stopniem pilności usunięcia w/w wyrobów, oraz opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Puszcza Mariańska wraz z  oceną efektu ekologicznego programu informuje że oferty złożyło 13 Wykonawców, z czego 11 ofert spełnia wymagania określone w Zapytaniu ofertowym i są to niżej wymienione oferty:

 

2. AM Trans Progres Sp. z o.o.

61-616 Poznań ul. Sarmacka 7                                                         Cena brutto : 18 450,00zł

3. AT GROUP S.A.

Ul. Główna 5; 42-693 Krupski Młyn                                                Cena brutto: 19 500,00 zł

4. RAMID Sp. j. Radosław Dec

05-090 Raszyn, ul. Na Skraju 109a                                                  Cena brutto: 20 908,77 zł

5. Biuro Studiów i Programów SKRYBA

Wiesław Mazurkiewicz

Groszowice - Wrzosów ul. Kalinowa 42,

26-630 Jedlnia Letnisko                                                                   Cena brutto: 27 060, 00 zł

6. J.W.W. TRILAND Sp. z o.o.

Z siedzibą w Sułkowice 1A, 05-650 Chynów                                  Cena brutto:  17 589,00 zł

7. EKOL – EKON s.c. Alicja Sęk, Bartosz Sęk

Biuro Studiów Ocen Strategicznych

07-410 Ostrołęka, ul. Macieja Rataja 7                                            Cena brutto:  25 830,00 zł

9. Elżbieta Haponiuk

15- 446 Białystok, al. J. Piłsudskiego 26/45                                     Cena brutto: 38 220,00 zł

10. Eko- Log Sp. z o.o.

61-063 Poznań, ul. Dobrowita 16                                                     Cena brutto:23 370,00 zł

11. F.P.H.U. „ADLER CONSULTING”

91-726 Łódź , ul. Wojska Polskiego 190                                          Cena brutto: 30 750,00 zł

12. Przedsiębiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A.

03- 908 Warszawa, ul. Berezyńska39                                               Cena brutto: 24 600,00 zł

13.  PPHU ABBA – EKOMED Sp. z o.o.

87-100Toruń, ul. Filomatów Pomorskich 8                                      Cena brutto: 22 140,00 zł

 

 Natomiast  dwóch Wykonawców złożyło oferty, które nie spełniają wymagań określonych w zapytaniu ofertowym i  nie podlegały rozpatrzeniu :

 

1. CENTRUM GOSPODARKI ODPADAMI, AZBESTU I RECYKLINGU „caro”

22-400 Zamość, ul. Bohaterów Monte Casino 4/12

Siedziba firmy: Sitaniec Błonie 114                                     Cena netto: 27 000,00 + 22% Vat

 

8. BIURO PROJEKTÓW mgr inż. Leszek Kwiecień

os. Kolorowe 15/35, 31-939 Kraków                                               Cena brutto: 17 220,00 zł

 

Zamówienie pozyskał Wykonawca nr 6.

                                                               WÓJT GMINY

                                                               Michał Staniak

 

 
Odwiedziło nas już 44332000 osób.