nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

                                                                       Puszcza Mariańska, dnia 08.07.2011 r

                                                                                        

Nasz znak:.I.271.6.2011

Dotyczy przetargu nieograniczonego: wykonanie robót budowlanych polegających na budowie  placu zabaw przy Szkole Podstawowej w miejscowości Michałów w ramach programu rządowego „RADOSNA SZKOŁA”

 

Gmina Puszcza Mariańska w odpowiedzi na pismo wyjaśnia:

W opisie projektu wskazano nawierzchnię z kostki natomiast przedmiar mówi o wylewanej

1.      Pytanie

Czy Zamawiający dopuszcza obydwa typy wykonania sztucznej nawierzchni bezpiecznej o strukturze wodoprzepuszczalnej, wykonanej na podbudowie mineralnej, o parametrach bezpieczeństwa zgodnych z wymogami programu Radosna Szkoła, posiadającej certyfikat bezpieczeństwa w pełnym zakresie wymaganym w przedmiotowym zadaniu?

Odpowiedź:

W poz.16 przedmiaru robót ujęto chodnik z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej 6 m2. W pozycjach od numeru 3 – do nr.7 zamieszczono podbudowę pod plac zabaw wraz z podbudową betonową gr. 12 cm beton B15.

Zgodnie projektem technicznym nawierzchnię EPDM o grub.45 mm należy ułożyć na podbudowie betonowej.

2.      Pytanie

Czy należy wykonać furtkę w ogrodzeniu szkoły oraz w nowo budowanym ogrodzeniu?

Odpowiedź

Wykonanie furtki zgodnie z projektem technicznym przewidziano w nowo projektowanym ogrodzeniu.

3.      Pytanie

Czy podana długość nowego ogrodzenia 31,5 mb zawiera furtkę?

Odpowiedź

Projektowane ogrodzenie nie zawiera długości furtki (furtka dwudzielna o szerk.1,50 m)

4.Pytanie

Czy nawierzchnia brukowa ma być ograniczona obrzeżem betonowym i jakie są jego parametry? – optymalnie 20x6x100?

Odpowiedź                                                                                                                   Nawierzchnia brukowa została uwzględniona w przedmiarze robót w poz. od 9 – do poz.11

                                                                                                               Michał Staniak

                                                                                               Wójt Gminy w Puszczy Mariańskiej

 
Odwiedziło nas już 44432971 osób.