nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

Puszcza Mariańska, dnia 14.03.2011 r

 

Nasz znak:I.271/3/2011

Dotyczy: ogłoszonego przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie zbiornika wyrównawczego  na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Łajszczewie Starym oraz areatora w budynku Stacji Uzdatniania Wody  w Bartnikach.

 

Gmina Puszcza Mariańska w odpowiedzi na pismo wyjaśnia:

Pytanie Nr.1

W przedmiarach robót  i dokumentacji technicznej Zamawiający określił urządzenie podając typ, który jednocześnie wskazuje na ich producentów.takie postępowanie jest niezgodne z art.29 ust.2 i 3 chyba, że celem Zamawiającego było poprzez podanie typu urządzenia wskazanie na jego wielkość i parametry jakim ma on odpowiadać.

Czy Zamawiający dopuszcza zatem zastosowanie analogicznych pod względem technicznym, spełniających wszystkie żądane parametry, urządzeń innych producentów aniżeli określonych w przedmiarach?

Odpowiedź

Dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym urządzeniom (materiały) przy zastosowaniu pod względem technicznym spełniającym wszystkie parametry techniczne określone w przedmiarach robót.

Pytanie Nr.2

W treści formularza ofertowego Zamawiający zawarł oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej terenu budowy-zapis taki oznacza, że wizja nie jest bezwzględnie wymagana.

Czy w związku z powyższymi uwagami, jeżeli wykonawca uważa, że zdobył na podstawie dokumentacji przetargowej wszelkie informacje, które mogą być potrzebne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy i nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, może na własną odpowiedzialność zrezygnować z dokonania wizji lokalnej i nie zostanie z postępowania wykluczony a jego oferta odrzucona?

Odpowiedź

Wykonawca może na własną odpowiedzialność zrezygnować z dokonania wizji lokalnej terenu budowy określonego przedmiotu zamówienia.

Pytanie Nr.3

W przedmiarach robót-Technologia SUW pozycje o Sumarach 43,44,45 dotyczą montażu pomp wirowych. Czy wyposażenie  SUW w zestaw pompowy wchodzi w zakres przedmiaru zamówienia; jeśli tak prosimy o podanie jego charakterystyki i parametrów technicznych umożliwiających wycenę.

Odpowiedź

Należy uwzględnić 3 pompy w zestawie pompowym II-stopnia, w przedmiarze ujęto pompy pojedynczo. Parametry techniczne pompy znajdują się w załączonym na stronie internetowej projekcie budowy zbiornika wyrównawczego na terenie SUW w Łajszczewie Starym str.16.

 

                                                                                                                   Michał Staniak

                                                                                                                     Wójt Gminy

 
Odwiedziło nas już 44331836 osób.