nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

Zapytania do SIWZ dot. przebudowy budynku w Korabiewicach cz.3

                                                                                              Puszcza Mariańska, dnia 10.02.2011 r

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych polegających na 

               zmianie sposobu użytkowania i przebudowę wiaty na budynek mieszkalny

               z lokalami socjalnymi w miejscowości Korabiewice na terenie działki  numer

               ewidencyjny 393/4 .

 

Gmina Puszcza Mariańska wyjaśnia:

Pytanie Nr.1:

Brak nakładów na roboty zewnętrzne zagospodarowania terenu: w tym na wykonanie dróg, chodników, miejsc postojowych. Brak nakładów na wykonanie wjazdu z drogi gminnej.

Odpowiedź:

Nie przewiduje się robót zewnętrznych dotyczących zagospodarowania terenu.

Pytanie Nr.2:

Czy Zamawiający przewiduje roboty na istniejącym ogrodzeniu np.wymianę siatki.

Brak nakładów na wykonanie nowej bramy i furtki.

Odpowiedź

Nie uwzględniono robót na istniejącym ogrodzeniu.

Pytanie Nr.3

Brak nakładów na rozbiórkę istniejącego śmietnika i szamba.

Odpowiedź

Nie uwzględniono nakładów na rozbiórkę śmietnika i szamba.

Pytanie Nr.4

Brak nakładów na przygotowanie miejsca na odpadki /śmietnik/.

Odpowiedź

Nie przewidziano nakładów na przygotowanie miejsca na odpadki /śmietnik/.

Pytanie Nr.5

Zaniżono nakłady na wykonanie przyłącza do budynku: wg przedmiarów długość kabla wynosi 60 m /34 poz. Przedmiaru elektrycznego/ wg projektu 90 m. Prosimy potwierdzić prawidłową wartość.

Odpowiedź

Prawidłowa wartość wg przedmiaru elektrycznego.

Pytanie Nr.6

Zaniżono ilość opraw /poz.22 przedmiaru elektrycznego/montowanych w budynku-10 szt. prosimy potwierdzić ilość lamp lub zmienić nakłady.

Odpowiedź

Ilość opraw zgodnie z przedmiarem elektrycznym.

Pytanie Nr.7

Brak nakładów na wykonanie opaski wokół budynku. Prosimy uzupełnić.

Odpowiedź

W ofercie należy uwzględnić opaskę o szerokości 0,50 m.

 

                                                                                                    Wójt Gminy

                                                                                                    Michał Staniak

 
Odwiedziło nas już 44179946 osób.