nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

Zapytania do SIWZ dot. przebudowy budynku w Korabiewicach cz.2

                                                                                               Puszcza Mariańska, dnia 08.02.2011 r

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych polegających na 

               zmianie sposobu użytkowania i przebudowę wiaty na budynek mieszkalny

               z lokalami socjalnymi w miejscowości Korabiewice na terenie działki  numer

               ewidencyjny 393/4 .

 

Gmina Puszcza Mariańska wyjaśnia:

 

Pytanie Nr.1:

Prosimy opisać jakie pieców lub kuchni przenośnych należy wycenić.

Czy należy wycenić połączenie z rurą piecową i blachą przedpiecową.

Odpowiedź:

Kuchnia węglowa z wężownicą, montaż kuchni z połączeniem do komina i blachą przed kuchnią. Parametry kuchni podane na rysunkach rzutu c-o.

Pytanie Nr.2:

Daszki aluminiowe nad drzwiami: prosimy uściślić o jakie daszki chodzi, jaka konstrukcja i jakie pokrycie.

Odpowiedź

Daszki  o konstrukcji stalowej pokryte blachą z tym ze ic minimalny wymiar ma wynosić

120 x 80 .

Pytanie Nr.3

Prosimy potwierdzić iż należy wycenić panele podłogowe? Jakie panele należy wycenić prosimy podać grubość i klasę ścieralności.

Odpowiedź

Nie określamy rodzaju ani koloru paneli podłogowych.Muszą one być dopuszczone do stosowania w budynku mieszkalnym.

Pytanie Nr.4

Prosimy potwierdzić iż izolacja posadzki to płyty z wełna mineralna gr. 10 cm. Brak ułożenia izolacji z folii.

Odpowiedź

Izolacja podłogi z wełny mineralnej podłogowej.Brak folii i nie ma potrzeby jej układaniu – zastosowano papę.

Pytanie Nr.5

Posadzka cementowa – brak ułożenia siatki w posadzce.

Odpowiedź

Nie przewidujemy zbrojenia posadzki.

Pytanie Nr.6

Czy kominy ponad dachem mają być wykonane z cegły klinkierowej czy z cegły pełnej i otynkowane. Prosimy uzupełnić stosownie przedmiar.

Odpowiedź

Kominy nad dachem z cegły pełnej tynkowane.

Pytanie Nr.7

Brak w przedmiarach folii para przepuszczalnej w warstwach dachowych.

Odpowiedź

Nie ma potrzeby układanie folii w dachu.

Pytanie Nr.8

W jaki sposób ma być mocowane orynnowanie? Brak deski okapowej?

Mocowanie orynnowania zgodnie z projektem.

Odpowiedź

Pytanie Nr.9

Prosimy opisać okna PCV: kolor, rodzaj szyb, podział, rodzaj otwierania np. rozwieralno-uchylne: czy mają być wyposażone w nawiewki np. ciśnieniowe.

Odpowiedź

Okna białe szklone szkłem zwykłym, rozwieralno-uchylne bez dodatkowego wyposażenia.

Pytanie Nr.10

Brak montażu kratek wentylacyjnych wewnętrznych i kratek zewnętrznych na kominach.

Odpowiedź

Kratki wentylacyjne wewnętrzne i zewnętrzne należy uwzględnić w ofercie.

Pytanie Nr.11

Brak montażu skrobaczek w schodach wejściowych.

Odpowiedź

Nie przewiduje się montażu skrobaczek.

Pytanie Nr.12

Czy drzwi zewnętrzne mają być antywłamaniowe?

Odpowiedź

Drzwi wejściowe metalowe dopuszcza się drewnianie. Drzwi zewnętrzne nie muszą być antywłamaniowe.

Pytanie Nr.13

Czy zamawiający przewiduje wykonanie opaski wokół budynku np betonowej gr. 10 cm.

Brak w nakładach.

Odpowiedź

W Ofercie proszę  uwzględnić opaskę o szerokości 0,5 m. 

 

 

                                                                                               Michał Staniak

                                                                                                  Wójt Gminy

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          Puszcza Mariańska, dnia 08.02.2011 r

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych polegających na 

               zmianie sposobu użytkowania i przebudowę wiaty na budynek mieszkalny

               z lokalami socjalnymi w miejscowości Korabiewice na terenie działki  numer

               ewidencyjny 393/4 .

  

 Gmina Puszcza Mariańska wyjaśnia:

Pytanie Nr.1

Brak nakładów na ułożenie płytek ściennych w łazienkach i lizawek w kuchni.

Odpowiedź

Nie przewiduje się w łazienkach ani kuchni układania glazury.

Pytanie Nr.2

Zaniżono ilość tynków na ścianach wewnętrznych winna wynosić ok.1140 m2 /przed odjęciem płytek ściennych/.

Odpowiedź

Uwaga słuszna w ofercie należy przyjąć powierzchnię tynków ścian 1 166,5 m2

 Pytanie Nr.3

Zaniżono ilość powierzchni malowanych. Jeżeli malowane mają być sufity i ściany winno być ok.1500 m2.   

Odpowiedź   

Powierzchnia malowana ścian i sufitów należy przyjąć 1530,98 m2

Pytanie Nr.4

Zaniżono ilość ścian wewnętrznych gr.24 cm z gazobetonu podana w poz.30 przedmiaru budowlanego /2g naszych wyliczeń winno być 43,75 m3/.Prosimy o sprawdzenie przedmiaru.

Odpowiedź

Ilość ścian wewnętrznych należy przyjąć41,47 m2

Pytanie Nr.5

Jaką grubością styropianu mają być ocieplone ściany zewnętrzne przedmiar 9 cm,

 projekt 10 cm.

Odpowiedź

Styropian ze względu na grubość ścian należy przyjąć o grubości 9 cm.

Pytanie Nr.6

Tynk na ścianach zewnętrznych ma być gładki równy czy boniowany?

Odpowiedź

Tynk na ścianach gładki bez boniowania.

Pytanie Nr.7

Czy ściany z gazobetonu gr.12 cm wycenić jako zbrojone.

Odpowiedź

  Ściany z gazobetonami należy wycenić jako nie zbrojone.                                                         

 

                                                                                          Michał Staniak Wójt Gminy

 

 

                                                                                           Puszcza Mariańska, dnia 08.02.2011 r

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych polegających na 

               zmianie sposobu użytkowania i przebudowę wiaty na budynek mieszkalny

               z lokalami socjalnymi w miejscowości Korabiewice na terenie działki  numer

               ewidencyjny 393/4 .

 

 Gmina Puszcza Mariańska wyjaśnia:

Pytanie Nr.1   

Jakie ma być pokrycie dachu?

W dokumentacji technicznej w opisie w rozdziale E jest papa termozgrzewalna, alternatywnie blacha powlekana, na przekroju A-A papa, w umowie blacha.    

Odpowiedź  

Proszę o uwzględnienie papy termozgrzewalnej kolorowej (kolor nie określony).           

Pytanie Nr.2

Czy Zamawiający dopuszcza użycie materiałów z rozbiórki?

W ekspertyzie będącej częścią projektu napisano,że materiał ze ścian nadaje się do wykorzystania przy przebudowie, a w Opisie technicznym w rozdziale C-„Ściany konstrukcyjne” w punkcie 1,Ściany istniejące” napisano o przemurowaniu ścian”

Odpowiedź

Dopuszcza się użycie materiałów z rozbiórki.

Pytanie Nr. 3

Czy jako izolacja termiczna podłogi na gruncie może być użyty styropian zamiast „wełny podłogowej”?

Odpowiedź

Zaleca się wełnę mineralną podłogową ale dopuszczamy izolację ze styropianu z tym ze wtedy izolacja p-wilgociowa nie papa ale folia.

Pytanie Nr.4

Czy są jakieś wymagania dotyczące stolarki?

Opis techniczny w rozdziale U- „Stolarka” mówi lakonicznie o drzwiach wejściowych metalowych,  oknach z profili z PCW, drzwiach wewnętrznych drewnianych, płytowych.

Odpowiedź

Drzwi wewnętrzne drewniane płytowe a drzwi zewnętrzne wejściowe (metalowe lub drewniane) z tym że jednakowe w całym budynku.

Pytanie Nr.5

Czy Zamawiający obstaje przy zastosowaniu jako izolacji przeciwwilgociowej 2 warstwy papy na lepiku?

Jest to rozwiązanie archaiczne i dostosowane do prymitywnych technologii używanych niegdyś w budownictwie, rzadko obecnie stosowane.

Odpowiedź

W przypadku izolacji termicznej z wełny mineralnej zalecamy pozostawienie izolacji jak w projekcie.

Pytanie Nr.6

Czy Zamawiający chce wykonania warstw na stropie z wełną mineralną jako warstwą ostatnią tak, jak to jest w projekcie?

Wydaje się, że korzystne byłoby przykrycie wełny zabezpieczające ją przed uszkodzeniami mechanicznymi i chroniące przed przewiewaniem w przypadku wystąpienia silnego, zimnego wiatru.

Odpowiedź

Takie rozwiązanie przyjęto ze względów oszczędnościowych. Ponieważ strych nie jest użytkowy a dach odeskowany proponujemy pozostawić rozwiązanie.

Pytanie Nr.7

Czy są jakieś wymagania dotyczące brodzików, umywalek, misek ustępowych i zlewozmywaków?

Projekt w rozdziale „Instalacja kanalizacyjna” mówi tylko, że urządzenia mają być „typowe”.

Odpowiedź

Nie stawiamy wymagań dotyczących wspomnianych urządzeń

PytanieNr.8

Czy Zamawiający obstaje przy tym, aby zlewozmywaki mocować na ścianie, jak to określono w poz.42 przedmiaru robót?.

Znakomita większość dostępnych na rynku zlewozmywaków dostosowana jest do montażu na szafce.

Odpowiedź

Montaż na ścianie ze względów oszczędnościowych.Dopuszczamy inne rozwiązanie.

Pytanie Nr.9

Czy Zamawiający rozszerzy zamówienie o montaż kabin i prace glazurnicze?

W zakresie prac brak jest montażu kabin natryskowych.

Bez kabiny i glazury na ścianach w kabinie nie można będzie na stałe osadzić brodzika, a samodzielny montaż kabin dokonywany przez przyszłych lokatorów może spowodować szereg uszkodzeń jak np. przewiercenie rury lub przewodu w ścianie, niestaranne uszczelnienie styku kabiny ze ścianą powodujące zawilgacanie budynku itp.

Odpowiedź

Nie przewidujemy układania glazury ani montażu kabin natryskowych.

Pytanie Nr.10

Czy są jakieś wymagania względem paneli podłogowych?

Odpowiedź

Nie określamy ani kolorów paneli ani innych parametrów.Mają być dopuszczone-przeznaczone dla budownictwa mieszkaniowego.

Pytanie Nr.11

Czy są jakieś wymagania względem kuchni?

Projekt określa kuchnie jedynie jako węglowe z wężownicą, a przedmiar jako przenośne.

Odpowiedź

Parametry kuchni przenośnych pokazane są na rysunku centralnego ogrzewania.

Pytanie Nr.12

Jaka ma być pojemność zbiornika ścieków?

-W umowie i opisach dokumentacji technicznej mowa jest o pojemności 7 m3.

-Jako „kubaturę” zbiornika projekt podaje 18,74 m3

-w punkcie 5- „Roboty montażowe” wylicza się ilość ścieków na 18 m3 i dobiera zbiornik o pojemności 20 m3.

-z wymiarów podanych na rysunkach łatwo obliczyć, że zbiornik o wymiarach dna 3x3 i wysokości 1,4 m będzie miał pojemność 12,6 m3

Czy można zastosować zbiornik prefabrykowany, lub ewentualnie zestaw takich zbiorników, gdyby jeden nie miał wystarczającej pojemności? Na rynku jest bogata oferta zbiorników prefabrykowanych, a ich użycie pozwoliłoby na obniżenie kosztów inwestycji i skrócenie czasu realizacji zadania.

Odpowiedź

Różnice w pojemności zbiornika wynika z przewidywanej realizacji w 2 etapach. Prosimy o uwzględnienie w ofercie jednego zbiornika o pojemności 7 m3 (taki jak w projekcie).Dopuszczamy zastosowanie zbiornika prefabrykowanego żelbetowego o tej pojemności.

Pytanie Nr.13

Czy zamawiający rozszerzy zakres prac o wkłady kominowe.

Murowane kominy bez wkładu mogą szybko ulec destrukcji, wskutek spalania zasiarczonego węgla, śmieci z tworzyw sztucznych, malowanych farbą olejną desek, a nawet mokrego drewna.

Odpowiedź

Nie ma potrzeby montowania wkładów.

Pytanie Nr.14

Czy Zamawiający przedstawi szczegółowe rysunki daszków aluminiowych nad wejściami?

Pojęciem „daszek” można określić rozmaite o bardzo różnych parametrach i kosztach. Daszek o konstrukcji stalowej (malowanej lub ocynkowanej) też byłoby odpowiedni, a znacznie tańszy od aluminiowego.

Odpowiedź

Intencją projektu było wykonanie małych daszków nad drzwiami zewnętrznymi. Pozostawiamy dowolność z tym ze wymiary daszku nie mogą być mniejsze niż 120x80 cm. Konstrukcja stalowa z pokryciem blachą.

Pytanie Nr.15

Czy dokumentacja jest uzgodniona przez specjalistów w zakresie pożarnictwa, wymagań sanitarnych itp.?

Odpowiedź

Pytanie nie dotyczy oferty ale informujemy, że wspomniane uzgodnienia projekt posiada.

Pytanie Nr.16

Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisów w umowie na temat sankcji wobec wykonawcy za wystąpienie przerw w realizacji umowy?

Jeżeli nie to prosimy o zdefiniowanie pojęcia „przerwy w realizacji umowy”.

Odpowiedź

Zamawiający nie zrezygnuje z zapisów w umowie dotyczących przerw w realizacji umowy.

Przerwy w realizacji umowy zapisane są projekcie umowy załączonej do SIWZ.

 

                                                                                         Michał Staniak Wójt Gminy

 
Odwiedziło nas już 42936378 osób.