nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

Puszcza Mariańska dnia 25.04.2014r.

Nasz znak: I.271.1.2014

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: ogłoszonego w dniu 9 kwietnia 2014r. przetargu nieograniczonego na wykonanie remontów dróg gminnych w miejscowościach: Bartniki, Grabina Radziwiłłowska, Puszcza Mariańska, Mrozy, Studzieniec, Żuków, Stary Karolinów, Radziwiłłów.

Na podstawie Art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. Nr 150, poz. 907 z późn. zmianami) Gmina Puszcza Mariańska zawiadamia, że w postępowaniu o zamówienie publiczne na wykonanie remontów dróg gminnych w miejscowościach: Bartniki, Grabina Radziwiłłowska, Puszcza Mariańska, Mrozy, Studzieniec, Żuków, Stary Karolinów, Radziwiłłów, wybrana została oferta Firmy:

P.H.U. PRIMA Bogdan Głuchowski, Karwowo 8, 96-500 Sochaczew

Oferta wybranej przez komisję Firmy, w oparciu o kryterium oceny ofert (cena - 100%) otrzymała największą ilość tj. 100,00 punktów oraz spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Podstawą dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

uzasadnienie

W terminie wyznaczonym przez zamawiającego do składania ofert tj. do dnia 24. 04. 2014r. do godz. 9°° wpłynęło sześć ofert.

Na podstawie streszczenia i porównania złożonych ofert, w oparciu o kryterium oceny ofert: cena (100%), ocena ofert przedstawia się następująco:

Oferta nr 1 - złożona przez Firmę:
P.P.U.H. „EFEKT” Sp. z o.o. 02-495 Warszawa, ul. Szomańskiego 8
Cena oferty: 653 216,10 złotych, liczba punktów: 78,46

Oferta nr 2 - złożona przez Firmę:
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych w Grójcu Spółka z o.o. 05-604 Jasieniec, ul. Asfaltowa 2
Cena oferty: 652 650,92 złotych, liczba punktów: 78,53

Oferta nr 3 - złożona przez Firmę:
P.H.U. PRIMA Bogdan Głuchowski, Karwowo 8, 96-500 Sochaczew
Cena oferty: 512 538,54 złotych, liczba punktów: 100,00

Oferta nr 4 - złożona przez Firmę:
ZWK Józef Siekierski, 96-500 Sochaczew, ul. Planowa 11
Cena oferty: 633 694,35 złotych, liczba punktów: 80,89

Oferta nr 5 - złożona przez Firmę:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Południowa 17/19
Cena oferty: 634 640,70 złotych, liczba punktów: 80,76

Oferta nr 6 - złożona przez Firmę:
PHU TOWEMO Monika Szczygieł 05-400 Otwock, ul. Żeromskiego 73K
Cena oferty: 638 472,34 złotych, liczba punktów: 80,28

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

Wójt Gminy Puszcza Mariańska
Michał Staniak

 
Odwiedziło nas już 44180096 osób.