nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 1. Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowę sieci kanalizacji sanitarnej z odcinkami sieci w obrębie ulicy Parkowej w miejscowości Bartniki
 2. Informacja z otwarcia ofert - Budowę sieci kanalizacji sanitarnej z odcinkami sieci w obrębie ulicy Parkowej w miejscowości Bartniki
 3. Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przewóz uczniów z miejsca zamieszkania do Szkoły Podstawowej im. Króla Jana III Sobieskiego w Puszczy Mariańskiej i ze Szkoły do miejsca zamieszkani
 4. Unieważnieniu postępowania przetargowego - Odławianie, transport oraz utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Puszcza Mariańska w okresie 01.01.2018r. do 30.06.2019r.
 5. Protokół z otwarcia ofert na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w Skierniewicach
 6. Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty - Rozbudowa budynku szkolnego w miejscowości Korabiewice, gmina Puszcza Mariańska
 7. Przewóz uczniów z miejsca zamieszkania do Szkoły Podstawowej im. Króla Jana III Sobieskiego w Puszczy Mariańskiej i ze Szkoły do miejsca zamieszkania na podstawie biletów miesięcznych w ramach regular
 8. Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na "Rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Korabiewicach, gmina Puszcza Mariańska"
 9. Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych przy budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Puszczy Mariańskiej
 10. Informacja z otwarcia ofert - Budowa i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych przy budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Puszczy Mariańskiej
 11. Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup energii elektrycznej dla Gminy Puszcza Mariańska i jednostek organizacyjnych w okresie od 01.01.2018r do 31.12.2018r.
 12. Unieważnieniu postępowania przetargowego - Budowa i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych przy budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Puszczy Mariańskiej Ośrodka Zdrowia w Puszczy Mariańskiej
 13. Informacja z otwarcia ofert - Zakup energii elektrycznej dla Gminy Puszcza Mariańska i jednostek organizacyjnych w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. - SPROSTOWANIE
 14. Informacja z otwarcia ofert - Zakup energii elektrycznej dla Gminy Puszcza Mariańska i jednostek organizacyjnych w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.
 15. Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup i dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg
 16. Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup i dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg
 17. Wyniki konkursu - ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym oraz o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - referent na samodzielnym stanowisku ds. administracyjnych, zarządzania kryzysowe
 18. Wyniki konkursu - ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym oraz o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - referent w Referacie Finansowym
 19. Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowę sieci wodociągowej w miejscowości Stary Łajszczew
 20. Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowę bieżni owalnej 200 m, prostej 100 m i stanowiska do skoku w dal na terenie działki nr 151/17 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Puszczy Mar
 21. Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Puszcza Mariańska
 22. Informacja z otwarcia ofert - Budowę sieci wodociągowej w miejscowości Stary Łajszczew
 23. Informacja z otwarcia ofert - Wykonanie pierwszego etapu budowy oświetlenia boisk sportowych w miejscowości Bartniki na działkach o nr ewid. 627, 630/2, 630/3, 622/2 i 624/4, w zakresie budowy oświetl
 24. Informacje o wynikach konkursu - Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym oraz o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - referent na samodzielnym stanowisku ds. administracyjnych, zarząd
 25. Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych budynków: Urzędu Gminy w Puszczy Mariańskiej, Ochotniczej Straży Pożarnej i Szkoły Podstawowej w Walerianach
 26. Informacja z otwarcia ofert - Budowę bieżni owalnej 200 m, prostej 100 m i stanowiska do skoku w dal na terenie działki nr 151/17 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Puszczy Mariańskiej
 27. Wykonanie prac malarskich w pomieszczeniach znajdujących się w budynku Urzędu Gminy w Puszczy Mariańskiej oraz remontowo-budowlanych w budynku wielofunkcyjnym przy ul. Sobieskiego 42 w Puszczy Mariańs
 28. Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych budynków: Urzędu Gminy w Puszczy Mariańskiej, Ochotniczej Straży Pożarnej i Szkoły Podstawowej w Walerianach, Szkoły Podstawowej w Korabiewicach oraz budynku ko
 29. Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wykonanie utwardzenia działek za pomocą kostki brukowej betonowej w miejscowościach: Bartniki, Puszcza Mariańska, Waleriany, Kamion oraz poszerzenia
 30. Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wykonanie pierwszego etapu budowy oświetlenia boisk sportowych w miejscowości Bartniki na działkach o nr ewid. 627, 630/2, 630/3, 622/2 i 624/4, w z
 31. Wynik zapytania ofertowego - Zapytanie ofertowe na odbiór, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Puszcza Mariańska
 32. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego - Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych budynków: Urzędu Gminy w Puszczy Mariańskiej, Ochotniczej Straży Pożarnej i Szkoły Podstawowej w Wale
 33. Unieważnieniu postępowania przetargowego - Budowę bieżni owalnej 200 m, prostej 100 m i stanowiska do skoku w dal na terenie działki nr 151/17 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Puszczy Mariańskiej
 34. Informacja z otwarcia ofert - Wykonanie utwardzenia działek za pomocą kostki brukowej betonowej w miejscowościach: Bartniki, Puszcza Mariańska, Waleriany, Kamion oraz poszerzenia chodnika w miejscowoś
 35. Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowę sieci wodociągowej w miejscowościach: Nowa Huta - Studzieniec, Kamion i Radziwiłłów
 36. Unieważnieniu postępowania przetargowego - Wykonanie pierwszego etapu budowy oświetlenia boisk sportowych w miejscowości Bartniki
 37. Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty - Utwardzenie nawierzchni dróg gminnych kruszywem - gruzem betonowym kruszonym o frakcji 0-50,0 mm, wraz z wyrównaniem
 38. Informacja z otwarcia ofert - Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Nowa Huta - Studzieniec, Kamion i Radziwiłłów
 39. Informacja z otwarcia ofert - Wykonanie pierwszego etapu budowy oświetlenia boisk sportowych w miejscowości Bartniki
 40. Wynik konkursu ofert - działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2017r. (nr sprawy Ob.524.3.2017)
 41. Informacja z otwarcia ofert - Utwardzenie nawierzchni dróg gminnych kruszywem - gruzem betonowym kruszonym o frakcji 0-50,0 mm, wraz z wyrównaniem
 42. Wynik zapytania ofertowego - Zapytanie ofertowe na wykonanie obowiązkowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych będących w zasobie Gminy Puszcza Mariańska według załączonego wykazu
 43. Informacja z otwarcia ofert - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Puszcza Mariańska
 44. Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty - Ogłoszenie o zamówieniu - Utwardzenie nawierzchni dróg gminnych kruszywem drogowym o frakcji 0-31,5 mm, wraz z wyrównaniem
 45. Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty - Ogłoszenie o przetargu na wykonanie remontów dróg gminnych w miejscowościach: Grabina Radziwiłłowska, Radziwiłłów, Bartniki, Niemieryczew ...
 46. Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg na Budowę sieci wodociągowych w miejscowościach: Zator, Radziwiłłów, Bednary oraz Biernik Towarzystwo - Wilczynek
 47. Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty - Ogłoszenie o przetargu na wykonanie modernizacji drogi gminnej (Michałów - Puszcza Mariańska)
 48. Informacja z otwarcia ofert - wykonanie remontów dróg gminnych w miejscowościach: Grabina Radziwiłłowska, Radziwiłłów, Bartniki, Niemieryczew, Budy Zaklasztorne, Nowa Huta, Michałów, Wygoda, Długokąt
 49. Informacja z otwarcia ofert - wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji drogi gminnej nr 470218W w miejscowościach Michałów - Puszcza Mariańska
 50. Wynik zapytania ofertowego - Na zakup i dostawę posypywarki
 51. Wynik zapytania ofertowego - Odbiór osadów
 52. Wynik zapytania ofertowego - Zapytanie ofertowe na dostawę stołów i krzeseł do OSP Waleriany
 53. Wyniki zapytania ofertowego - Zapytanie ofertowe na dostawę gruzu betonowego kruszonego
 54. Wyniki zapytania ofertowego - Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę i montaż rolet wewnętrznych do Sali Sportowej w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Bartnikach
 55. Wynik konkursu - ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym oraz o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor
 56. Informacja z otwarcia ofert - utwardzenie nawierzchni dróg gminnych kruszywem drogowym o frakcji 0-31,5 mm, wraz z wyrównaniem
 57. Wyniki konkursu - ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2017r. zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
 58. Informacje o wynikach konkursu - ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym oraz o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor
 59. Wyniki konkursu - ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na 2017r. - szkółka piłkarska
 60. Wynik naboru - ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym oraz o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
 61. Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty - Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę oleju opałowego na 2017 rok
 62. Odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Puszczy Mariańskiej i oczyszczalni ścieków w Bartnikach i oczyszczalni ścieków w Bartnikach
 63. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Utwardzenie nawierzchni dróg gminnych kruszywem o frakcji 0-31,5 mm wraz z wyrównaniem 2016r
 64. Informacja z otwarcia ofert - Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę oleju opałowego na 2017 rok
 65. Informacja - ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym oraz o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
 66. Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu modernizacji dróg w miejscowościach Studzieniec i Stary Łajszczew
 67. Informacja z otwarcia ofert - przetargu na budowę sieci wodociągowych
 68. Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na "Dostawę energii elektrycznej"
 69. Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty- przetarg na wykonanie remontu ulicy Parkowej w miejscowości Bartniki
 70. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na wykonanie remontów dróg w miejscowościach: Korabiewice, Grabina Radziwiłłowska, Puszcza Mariańska, Studzieniec, Górki
 71. Informacja z otwarcia ofert - przetarg wykonanie remontu ulicy Parkowej w miejscowości Bartniki
 72. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przetarg na rozbudowę stacji uzdatnienie wody w m. Mrozy
 73. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa oleju opałowego do kotłowni gminnych w roku 2016.
 74. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.
 75. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dowożenie uczniów do zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Puszczy Mariańskiej.
 76. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg na budowę kanału kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowościach Radziwiłłów i Grabina Radziwiłłowska gm. Puszcza Mariańska
 77. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka nożna.
 78. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wykonanie prac remontowo-budowlanych w budynkach O.S.P. Waleriany i Szkoły Podstawowej w Michałowie oraz na terenie Gminnego Ośrodka Zdrowia w P. M.
 79. Wyniki konkursu ofert - działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2016r.
 80. Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Puszcza


 
Odwiedziło nas już 44331826 osób.