nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

Puszcza Mariańska dnia 31.01.2012r.

Nasz znak: GK.271/1/2012

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy:  ogłoszonego w dniu  3 stycznia 2012r.  przetargu nieograniczonego na utwardzenie nawierzchni dróg gminnych kruszywem  o  frakcji 4-63 mm  i  o frakcji 0-31,5 mm wraz  z  wyrównaniem.

Na podstawie Art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn.zmianami) Gmina Puszcza Mariańska zawiadamia, że w postępowaniu o zamówienie publiczne na utwardzenie nawierzchni dróg gminnych kruszywem o frakcji 4-63 mm i o frakcji 0-31,5 mm wraz z wyrównaniem, wybrana została oferta Firmy:

Konsorcjum firm:
- F.H.U. „BRUK-BUD” Piotr Skoczek, Pogorzel, ul. Świerkowa 31, 05-430 Celestynów
- „DASKO” Roboty Drogowe, Pogorzel, ul. Świerkowa 31, 05-430 Celestynów

Oferta  wybranej  przez  komisję  Firmy,  w  oparciu  o  kryterium  oceny  ofert (cena - 100%)  otrzymała  największą  ilość  tj. 300,00  punktów   oraz  spełnia wszystkie  warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Podstawą dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie

W  terminie wyznaczonym przez zamawiającego do składania ofert  tj. do dnia  25. 01. 2012r. do godz. 9°° wpłynęło jedenaście ofert.

Na  podstawie streszczenia  i  porównania złożonych ofert, w oparciu o kryterium oceny ofert:   cena (100%), ocena ofert przedstawia się następująco:

Oferta nr 1 - złożona przez Firmę:
Firma Handlowo-Produkcyjno-Usługowa MACHPOL, 13-206 Płośnica, Murawki 23
Cena oferty: 661 125,00 złotych, liczba punktów: 172,44

Oferta nr 2 - złożona przez Firmę:
POL-DRÓG Warszawa Sp. z o.o. 01-934 Warszawa, ul. Markuszowa 7
Cena oferty: 569 901,47 złotych, liczba punktów: 200,04

Oferta nr 3 - złożona przez Firmę:
P.P.H.U. „BETO-TRANS” Józef Piejak, 96-332 Radziwiłłów, ul. Środkowa 38
Cena oferty: 442 800,00 złotych, liczba punktów: 257,46

Oferta nr 4 - złożona przez Firmę:
P.H.U. Transport-Sprzęt-Roboty Drogowe Tomasz Zenon Pietruszka
05-803 Pruszków, ul. Lipowa 9 m. 29
Cena oferty: 501 225,00 złotych, liczba punktów: 227,43

Oferta nr 5 - złożona przez Firmę:
Przedsiębiorstwo  Produkcyjno-Handlowo-Usługowe  ROADBUD Roman Leniarski,
96-100 Skierniewice, ul. Jarosława Iwaszkiewicza 5/47
Cena oferty: 476 625,00 złotych, liczba punktów: 239,19

Oferta nr 6 - złożona przez Firmę:
Usługi Rolnicze i Budowlane Konserwacja Dróg i Wodociągów
Transport Towarów i Handel Henryk Gos, 96-232 Regnów 10
Cena oferty:  445 875,00 złotych, liczba punktów: 255,69

Oferta nr 7 - złożona przez Firmę:
Konsorcjum firm:
- F.H.U. „BRUK-BUD” Piotr Skoczek, Pogorzel, ul. Świerkowa 31, 05-430 Celestynów
- „DASKO” Roboty Drogowe, Pogorzel, ul. Świerkowa 31, 05-430 Celestynów
Cena oferty: 380 000,00 złotych, liczba punktów: 300,00

Oferta nr 8 - złożona przez Firmę:
Przedsiębiorstwo Handlowe „PATEX” Pawlak Mariola, 05-825 Grodzisk Mazowiecki,
ul. Radońska 64
Cena oferty: 643 700,00 złotych, liczba punktów: 177,09

Oferta nr 9 - złożona przez Firmę:
Konsorcjum firm:
- GRANAR Sp. z o.o., 01-770 Warszawa, ul. Sady Żoliborskie 3/137
- INVEST AG Sp. z o.o., 01-770 Warszawa, ul. Sady Żoliborskie 3/137
Cena oferty: 553 500,00 złotych, liczba punktów: 205,95

Oferta nr 10 - złożona przez Firmę:
Zakład  Ogólnobudowlany  MARBUDEX  Marek  Kierlańczyk,  96-100 Skierniewice, ul. Ło-wicka 127
Cena oferty: 627 300,00 złotych, liczba punktów: 181,74

Oferta nr 11 - złożona przez Firmę:
KRUSZYWOSORT   Przedsiębiorstwo   Handlowo  Usługowe,   Wiktor  Siadaczka,
Łukasz Siadaczka,  26-600 Radom,  ul. Marglowa 83
Cena oferty: 538 125,00 złotych, liczba punktów: 211,86

Umowa  w  sprawie  zamówienia  publicznego  może  być  zawarta  w  terminie  nie krótszym niż  5  dni  od  dnia  ogłoszenia  wyniku  przetargu.

Wójt Gminy Puszcza Mariańska
Michał Staniak

 
Odwiedziło nas już 44331439 osób.