nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

Unieważnienie przetargu - usługi opiekuńcze

 

Puszcza Mariańska 2011.02.22

 

 

GOPS.271.1.2011

 

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej informuje, że postępowanie o zamówienie publiczne w trybie  przetargu nieograniczonego na wyłonienie podmiotu na „ wykonywanie w okresie od 01.03.2011r. do 31.12.2011r.  usług  opiekuńczych zwykłych z zadań własnych gminy na podstawie art. 50 ustawy  z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w tym specjalistycznych usług dla dzieci z autyzmem z zadań zleconych gminie na podstawie rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie rodzajów specjalistycznych  usług opiekuńczych oraz kwalifikacji osób świadczących takie usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zasad i trybu ustalania i pobierania opłat za te usługi , jak również warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat (Dz. U. z 2005r. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.) dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej, w miejscu zamieszkania podopiecznego.

zostało unieważnione, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

 

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Puszczy Mariańskiej

mgr Ewa Śledź

 
Odwiedziło nas już 44432997 osób.