nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

Puszcza Mariańska, dnia 28.11.2013 r.

Ogłoszenie

Nasz znak: A.271.1.2013

Stosownie do art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) Gmina Puszcza Mariańska zawiadamia o unieważnieniu postępowania dotyczącego przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pocztowych na przesyłki w obrocie krajowym i zagranicznym w 2014 roku dla Gminy Puszcza Mariańska ogłoszonego na portalu Urzędu Zamówień Publicznych pod nr 475440-2013 oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

Uzasadnienie
Zamawiający unieważnia postępowanie z uwagi na brak wpływu ofert przetargowych.

Wójt
Michał Staniak

 
Odwiedziło nas już 44180251 osób.