nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

Puszcza Mariańska, dn. 24.01.2012 r.

 

Unieważnienie zapytania ofertowego
dotyczącego doradztwa dla organizacji pozarządowych

 

Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych unieważnia zapytanie ofertowe z dnia 17.01.2012 r. dotyczące doradztwa dla organizacji pozarządowych w projekcie „Partnerstwo na rzecz wzmocnienia potencjału organizacji pozarządowych i wsparcia lokalnych inicjatyw obywatelskich”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre zarządzanie, Działania 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora.

Zamawiający informuje, że zapytanie ofertowe na niniejsze zadanie zostaje unieważnione z uwagi, iż obarczone jest wadą.

W związku z powyższym informujemy, iż do dnia 31 stycznia 2012 roku ogłoszone zostanie nowe zapytanie ofertowe dotyczące tego samego przedmiotu zamówienia, a wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wzięcia w nim udziału.

Osoba uprawniona do kontaktu ze strony Zamawiającego:
Elwira Koprowska-Skalska – Koordynatorka projektu
Kontakt: 46 831 81 09 lub 603 996 436, e-mail: elwira@puszcza-marianska.pl

Biuro projektu:
ul. Króla Jana Sobieskiego 1, 96-330 Puszcza Mariańska,
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00

 
Odwiedziło nas już 44433261 osób.