nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

Puszcza Mariańska 30.04.2012r.

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Puszcza Mariańska woj. Mazowieckie ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących niezabudowanych działek stanowiących własność Gminy Puszcza Mariańska.

Przedmiot przetargu stanowią :

Lp

Położenie

Nr działki

Pow. ha

 Cena

wywo-

ławcza

 zł.

Wadium zł.

Postąpienie

 Nr

 KW

Uwagi

 1.

 Bartniki

1100/2

 0,1138

 45.440

 4.500

 500

50924

Przetarg

 2.

 Bartniki

1101

0,11

 

11.670

 1.200

 150

50924

Przetarg

 3.

 Długokąty

25

0,6100

 

77.470

 7.800

 800

40711

Przetarg

 4.

 Długokąty

44

0,3200

19.330

 2.000

 150

40711

Przetarg

 5.

 Długokąty

143

0,5900

 

29.740

 3.000

 450

40711

 

Przetarg

 6.

 Korabiewice

199

0,30

12.390

 1.250

 150

41934

Przetarg działka bez dojazdu

 7.

 Korabiewice

237/2

0,20

 

10.880

 1.100

 120

41934

 

Przetarg

 8.

 Korabiewice

246

1,78

240.660

 24.000

2.500

41934

Przetarg

 9.

 Korabiewice

384

0,50

101.300

 10.000

1.100

41934

Przetarg

10.

Nowy Łajszczew

85/1

0,1149

31.920

 3.200

 400

49588

Przetarg

11.

 Lisowola

 117

0,6100

102.420

 10.500

1.050

40136

Przetarg

12.

Stary Karolinów

272/2

0,1013

45.110

 4.500

 500

51336

Przetarg

13.

Stary Karolinów

272/3

0,1004

44.710

 4.500

 450

51336

 

Przetarg

14.

 Stary Karolinów

 

272/4

0,1120

49.870

 5.000

 500

51336

 

Przetarg

15.

 Stary Karolinów

272/6

0,1001

44.570

 4.500

 450

51336

 

 Przetarg

16.

 Stary Karolinów

272/7

0,1009

44.930

 4.500

 450

51336

 

 Przetarg

17.

 Stary Karolinów

272/8

0,1012

45.060

 4.500

 450

51336

 

 Przetarg

 

18.

 Stary Karolinów

272/9

0,1005

44.750

 4.500

 450

51336

 

 Przetarg

 

19.

 Stary Karolinów

272/10

0,1010

44.980

 4.500

 450

51336

 

 Przetarg

 

20.

 Stary Karolinów

272/11

0,1014

45.150

 4.500

 450

51336

 

 Przetarg

 

21.

 Stary Karolinów

272/12

0,1051

46.800

 5.000

 500

51336

 

 Przetarg

 

22.

 Stary Karolinów

272/13

0,1080

48.090

 5.000

 500

51336

 Przetarg

 

23.

 Stary Karolinów

272/14

0,1079

48.050

 5.000

 500

51336

 Przetarg

24.

 Stary Łajszczew

131/1

0,2047

56.870

 5.700

 600

47853

 Przetarg

 

Uwaga: dot. działki nr: 1100/2 we wsi Bartniki oraz działek nr 272/2, 272/3, 272/4, 272/6, 272/7, 272/8, 272/9, 272/10, 272/11, 272/12, 272/13 i 272/14 we wsi Stary Karolinów do ceny osiągniętej w drodze przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 01czerwca 2012 o godz. 9°° (piątek) w sali USC Urzędu Gminy Puszcza Mariańska.

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium z zaznaczeniem numeru działki której dotyczy. Wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu 28.05.2012r do godziny 14°° w Kasie tut. Urzędu lub na konto Urzędu Gminy BS Sk-ce 219297 0005 0300 0781 2012 0043.

Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu na konto Urzędu Gminy .

Wadium wpłacone przez oferenta , który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, zaś pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu

Wadium przepada na rzecz Urzędu Gminy w razie uchylenia się uczestnika , który przetarg wygrał , od zawarcia umowy kupna- sprzedaży .

Działka nr 1100/2 we wsi Bartniki położona jest na głębokości 20m od strony północnej w terenach rolnych pozostała część przedmiotowych działek to tereny zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciążliwych - o symbolu 7560502.11MRj.

Działka 1101 we wsi Bartniki położona jest w terenach RZ trwałe użytki zielone i nieużytki oraz oczek wodnych w obszarze chronionego krajobrazu bez możliwości zabudowy

Działki nr 25 i 44 we wsi Długokąty położone są na głębokość 70 m od drogi w terenach zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciążliwych o symbolu MRj, pozostała część tereny upraw polowych i ogrodniczych o symbolu R.

Na działkach nr: 143 we wsi Długokąty, nr 199, 237/2, 246 i 384 we wsi Korabiewice, nr 85/1 we wsi Nowy Łajszczew, nr 117 we wsi Lisowola i nr 131/1 we wsi Stary Łajszczew miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stracił ważność z końcem roku 2003. Do dnia 31 grudnia 2003 roku na przedmiotowych działkach obowiązywał następujący plan zagospodarowania przestrzennego: tereny upraw polowych i ogrodniczych o symbolu R.

Działki nr 199, 237/2 i 246 we wsi Korabiewice w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Puszcza Mariańska przeznaczone są pod tereny rolne i ciągów ekologicznych, natomiast działka 384 we wsi Korabiewice w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Puszcza Mariańska przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej po uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy.

Działki nr 85/1 we wsi Nowy Łajszczew i nr 117 we wsi Lisowola w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Puszcza Mariańska przeznaczone są pod tereny budowlane .

Działka nr 131/1 we wsi Stary Łajszczew w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Puszcza Mariańska przeznaczona jest pod obszary rozwoju zabudowy mieszkaniowej, usług nieuciążliwych drobnej wytwórczości o symbolu MU.

Działki nr 272/2, 272/3, 272/4, 272/6, 272/7, 272/8, 272/9, 272/10, 272/11, 272/12, 272/13, i 272/14 we wsi Stary Karolinów położone są w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o symbolu 5MN

Granice nabywanych nieruchomości nie będą wznawiane geodezyjnie przez Urząd Gminy. Zapłata za nabywane nieruchomości musi być dokonana jednorazowo przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży .

Szczegółowe informacje o przedmiocie i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Puszcza Mariańska pok. NR 22 tel. 046831-81-69 wew. 16. Zastrzega się prawo unieważnienia lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.

Wójt Gminy
Michał Staniak

 

 
Odwiedziło nas już 44432879 osób.