nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

 1. Zapytanie ofertowe - przedstawienie ceny za wykonanie rozgraniczenia granic nieruchomości w Budach Zaklasztornych ul. Mazowiecka
 2. Ogłoszenia o przetargu - Odławianie, transport oraz utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Puszcza Mariańska
 3. Ogłoszenia o przetargu - Odławianie, transport oraz utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Puszcza Mariańska w okresie 01.01.2018r. do 30.06.2019r.
 4. Ogłoszenie o przetargu - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odcinkami sieci w obrębie ulicy Parkowej w miejscowości Bartniki
 5. Ogłoszenia o przetargu - Przewóz uczniów z miejsca zamieszkania do Szkoły Podstawowej im. Króla Jana III Sobieskiego w Puszczy Mariańskiej i ze Szkoły do miejsca zamieszkania na podstawie biletów mies
 6. Ogłoszenia o przetargu - Rozbudowa budynku szkolnego w miejscowości Korabiewice, gmina Puszcza Mariańska
 7. Ogłoszenia o przetargu - Budowa i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych przy budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Puszczy Mariańskiej
 8. Ogłoszenia o przetargu - Budowa i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych przy budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Puszczy Mariańskiej
 9. Ogłoszenia o przetargu - Zakup energii elektrycznej dla Gminy Puszcza Mariańska i jednostek organizacyjnych w okresie od 01.01.2018r do 31.12.2018r.
 10. Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę soli drogowej do zimowego utrzymania dróg
 11. Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę piasku do zimowego utrzymania dróg
 12. Ogłoszenie o przetargu - Budowę sieci wodociągowej w miejscowości Stary Łajszczew
 13. Ogłoszenie o zamówieniu - Utwardzenie nawierzchni dróg gminnych kruszywem - gruzem betonowym kruszonym o frakcji 0-50,0 mm, wraz z wyrównaniem
 14. Ogłoszenie o przetargu - Budowę bieżni owalnej 200 m, prostej 100 m i stanowiska do skoku w dal na terenie działki nr 151/17 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Puszczy Mariańskiej
 15. Ogłoszenie o przetargu - Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych budynków: Urzędu Gminy w Puszczy Mariańskiej, Ochotniczej Straży Pożarnej i Szkoły Podstawowej w Walerianach, Szkoły Podstawowej w Kora
 16. Ogłoszenie o przetargu - Wykonanie prac malarskich w pomieszczeniach znajdujących się w budynku Urzędu Gminy w Puszczy Mariańskiej oraz remontowo-budowlanych w budynku wielofunkcyjnym przy ul. Sobiesk
 17. Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym oraz o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - referent na samodzielnym stanowisku ds. administracyjnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywiln
 18. Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym oraz o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - referent w Referacie Finansowym
 19. Zapytanie ofertowe na odbiór, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Puszcza Mariańska
 20. Wykonanie pierwszego etapu budowy oświetlenia boisk sportowych w miejscowości Bartniki na działkach o nr ewid. 627, 630/2, 630/3, 622/2 i 624/4, w zakresie budowy oświetlenia boiska treningowego.
 21. Ogłoszenie o przetargu - Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych budynków: Urzędu Gminy w Puszczy Mariańskiej, Ochotniczej Straży Pożarnej i Szkoły Podstawowej w Walerianach, Szkoły Podstawowej w Kora
 22. Ogłoszenie o przetargu - Budowę bieżni owalnej 200 m, prostej 100 m i stanowiska do skoku w dal na terenie działki nr 151/17 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Puszczy Mariańskiej
 23. Ogłoszenie o przetargu - Wykonanie utwardzenia działek za pomocą kostki brukowej betonowej w miejscowościach: Bartniki, Puszcza Mariańska, Waleriany, Kamion oraz poszerzenia chodnika w miejscowości Ka
 24. Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Puszczy Mariańskiej
 25. Ogłoszenie o przetargu - Budowę sieci wodociągowej w miejscowościach: Nowa Huta - Studzieniec, Kamion i Radziwiłłów
 26. Ogłoszenie o przetargu - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Puszcza Mariańska
 27. Ogłoszenie o zamówieniu - Wykonanie pierwszego etapu budowy oświetlenia boisk sportowych w miejscowości Bartniki
 28. Konkurs ofert - działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2017r.
 29. Zapytanie ofertowe na wykonanie obowiązkowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych będących w zasobie Gminy Puszcza Mariańska według załączonego wykazu
 30. Ogłoszenie o przetargu na wykonanie remontów dróg gminnych w miejscowościach: Grabina Radziwiłłowska, Radziwiłłów, Bartniki, Niemieryczew, Budy Zaklasztorne, Nowa Huta, Michałów, Wygoda, Długokąty, Be
 31. Ogłoszenie o przetargu na wykonanie modernizacji drogi gminnej (Michałów - Puszcza Mariańska)
 32. Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę posypywarki
 33. Zapytanie ofertowe na dostawę stołów i krzeseł do OSP Waleriany
 34. Zapytanie ofertowe - Odbiór osadów
 35. Zapytanie ofertowe na dostawę gruzu betonowego kruszonego
 36. Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę i montaż rolet wewnętrznych do Sali Sportowej w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Bartnikach.
 37. Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym oraz o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
 38. Ogłoszenie o zamówieniu - Utwardzenie nawierzchni dróg gminnych kruszywem drogowym o frakcji 0-31,5 mm
 39. Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym oraz o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor
 40. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na 2017r. - szkółka piłkarska
 41. Wykonanie prac remontowo-budowlanych w budynkach O.S.P. Waleriany i Szkoły Podstawowej w Michałowie oraz na terenie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Puszczy Mariańskiej
 42. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2017r. zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
 43. Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę oleju opałowego na 2017 rok
 44. Ogłoszenie - I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie zabudowanej nieruchomości na okres powyżej 3 lat (Stary Łajszczew nr 49A)
 45. Ogłoszenie o przetargu na budowę sieci wodociągowych
 46. Ogłoszenie o przetargu na wykonanie remontu ulicy Parkowej w miejscowości Bartniki
 47. Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę urn wyborczych
 48. Ogłoszenie o przetargu na dostawę energii elektrycznej
 49. Przetarg na utwardzenie nawierzchni dróg gminnych kruszywem drogowym, o frakcji 0-31,5 mm, wraz z wyrównaniem - 2016
 50. Zapytanie ofertowe na odbiór, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Puszcza Mariańska
 51. Odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Puszczy Mariańskiej i oczyszczalni ścieków w Bartnikach
 52. Ogłoszenie o przetargu na budowę kanału kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowościach Radziwiłłów i Grabina Radziwiłłowska gm. Puszcza Mariańska
 53. Zapytanie ofertowe - Wykonanie robót związanych z odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Puszcza Mariańska.
 54. Ogłoszenie o zamówieniu - Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie drugiego etapu sieci kanalizacji sanitarnej ...
 55. Otwarty konkurs ofert na realizację w 2016r. zadania pn.: "Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka nożna"

 
Odwiedziło nas już 44348460 osób.