nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

 1. Ogłoszenia o przetargu - Budowa i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych przy budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Puszczy Mariańskiej
 2. Ogłoszenia o przetargu - Budowa i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych przy budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Puszczy Mariańskiej
 3. Ogłoszenia o przetargu - Zakup energii elektrycznej dla Gminy Puszcza Mariańska i jednostek organizacyjnych w okresie od 01.01.2018r do 31.12.2018r.
 4. Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę soli drogowej do zimowego utrzymania dróg
 5. Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę piasku do zimowego utrzymania dróg
 6. Ogłoszenie o przetargu - Budowę sieci wodociągowej w miejscowości Stary Łajszczew
 7. Ogłoszenie o zamówieniu - Utwardzenie nawierzchni dróg gminnych kruszywem - gruzem betonowym kruszonym o frakcji 0-50,0 mm, wraz z wyrównaniem
 8. Ogłoszenie o przetargu - Budowę bieżni owalnej 200 m, prostej 100 m i stanowiska do skoku w dal na terenie działki nr 151/17 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Puszczy Mariańskiej
 9. Ogłoszenie o przetargu - Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych budynków: Urzędu Gminy w Puszczy Mariańskiej, Ochotniczej Straży Pożarnej i Szkoły Podstawowej w Walerianach, Szkoły Podstawowej w Kora
 10. Ogłoszenie o przetargu - Wykonanie prac malarskich w pomieszczeniach znajdujących się w budynku Urzędu Gminy w Puszczy Mariańskiej oraz remontowo-budowlanych w budynku wielofunkcyjnym przy ul. Sobiesk
 11. Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym oraz o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - referent na samodzielnym stanowisku ds. administracyjnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywiln
 12. Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym oraz o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - referent w Referacie Finansowym
 13. Zapytanie ofertowe na odbiór, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Puszcza Mariańska
 14. Wykonanie pierwszego etapu budowy oświetlenia boisk sportowych w miejscowości Bartniki na działkach o nr ewid. 627, 630/2, 630/3, 622/2 i 624/4, w zakresie budowy oświetlenia boiska treningowego.
 15. Ogłoszenie o przetargu - Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych budynków: Urzędu Gminy w Puszczy Mariańskiej, Ochotniczej Straży Pożarnej i Szkoły Podstawowej w Walerianach, Szkoły Podstawowej w Kora
 16. Ogłoszenie o przetargu - Budowę bieżni owalnej 200 m, prostej 100 m i stanowiska do skoku w dal na terenie działki nr 151/17 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Puszczy Mariańskiej
 17. Ogłoszenie o przetargu - Wykonanie utwardzenia działek za pomocą kostki brukowej betonowej w miejscowościach: Bartniki, Puszcza Mariańska, Waleriany, Kamion oraz poszerzenia chodnika w miejscowości Ka
 18. Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Puszczy Mariańskiej
 19. Ogłoszenie o przetargu - Budowę sieci wodociągowej w miejscowościach: Nowa Huta - Studzieniec, Kamion i Radziwiłłów
 20. Ogłoszenie o przetargu - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Puszcza Mariańska
 21. Ogłoszenie o zamówieniu - Wykonanie pierwszego etapu budowy oświetlenia boisk sportowych w miejscowości Bartniki
 22. Konkurs ofert - działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2017r.
 23. Zapytanie ofertowe na wykonanie obowiązkowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych będących w zasobie Gminy Puszcza Mariańska według załączonego wykazu
 24. Ogłoszenie o przetargu na wykonanie remontów dróg gminnych w miejscowościach: Grabina Radziwiłłowska, Radziwiłłów, Bartniki, Niemieryczew, Budy Zaklasztorne, Nowa Huta, Michałów, Wygoda, Długokąty, Be
 25. Ogłoszenie o przetargu na wykonanie modernizacji drogi gminnej (Michałów - Puszcza Mariańska)
 26. Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę posypywarki
 27. Zapytanie ofertowe na dostawę stołów i krzeseł do OSP Waleriany
 28. Zapytanie ofertowe - Odbiór osadów
 29. Zapytanie ofertowe na dostawę gruzu betonowego kruszonego
 30. Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę i montaż rolet wewnętrznych do Sali Sportowej w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Bartnikach.
 31. Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym oraz o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
 32. Ogłoszenie o zamówieniu - Utwardzenie nawierzchni dróg gminnych kruszywem drogowym o frakcji 0-31,5 mm
 33. Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym oraz o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor
 34. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na 2017r. - szkółka piłkarska
 35. Wykonanie prac remontowo-budowlanych w budynkach O.S.P. Waleriany i Szkoły Podstawowej w Michałowie oraz na terenie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Puszczy Mariańskiej
 36. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2017r. zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
 37. Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę oleju opałowego na 2017 rok
 38. Ogłoszenie - I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie zabudowanej nieruchomości na okres powyżej 3 lat (Stary Łajszczew nr 49A)
 39. Ogłoszenie o przetargu na budowę sieci wodociągowych
 40. Ogłoszenie o przetargu na wykonanie remontu ulicy Parkowej w miejscowości Bartniki
 41. Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę urn wyborczych
 42. Przetarg na utwardzenie nawierzchni dróg gminnych kruszywem drogowym, o frakcji 0-31,5 mm, wraz z wyrównaniem - 2016
 43. Zapytanie ofertowe na odbiór, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Puszcza Mariańska
 44. Odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Puszczy Mariańskiej i oczyszczalni ścieków w Bartnikach
 45. Ogłoszenie o przetargu na budowę kanału kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowościach Radziwiłłów i Grabina Radziwiłłowska gm. Puszcza Mariańska
 46. Zapytanie ofertowe - Wykonanie robót związanych z odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Puszcza Mariańska.
 47. Ogłoszenie o zamówieniu - Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie drugiego etapu sieci kanalizacji sanitarnej ...
 48. Otwarty konkurs ofert na realizację w 2016r. zadania pn.: "Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka nożna"
 49. Ogłoszenie o przetargu na dostawę energii elektrycznej

 
Odwiedziło nas już 41634996 osób.