nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

Puszcza Mariańska, dn. 23.11.2011 r.

                                                

                                           Protokół                                                 

 

            W związku z realizacją projektu „Program aktywizacji osób bezrobotnych z terenu gminy Puszcza Mariańska – Szansa na pracę” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej   w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  Gminny Ośrodek  Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej, Pl. Tadeusza Kościuszki 2,  zwracało  się z zapytaniem ofertowym, dotyczącym  ceny przeprowadzenia szkolenia/kursu „ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

 

I.                   Przedmiot zamówienia:

 

Lp.

Opis przedmiotu zamówienia

Cena brutto

1.

Kurs „ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” – dla 7 osób. Liczba godzin – 14.

Tematyka kursu:

 Uruchomienie działalności  gospodarczej:

·         Rejestracja działalności gospodarczej (EDG 1)

·         Wybór formy opodatkowania

·         Ewidencja księgowo – podatkowa

·         Zgłoszenie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

·         Rejestracja do podatku od towarów i usług,

Podstawy podatku dochodowego od osób fizycznych:

·         Źródła przychodów w działalności gospodarczej

·         Koszty stanowiące i niestanowiące koszty uzyskania przychodu

·         Lokal i samochód w działalności

·         Podstawowe zasady amortyzacji środków trwałych

·         Obliczenie zobowiązania podatkowego

Podstawy podatku od towarów i usług:

·         Podatek należny i naliczony

·         Zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe

·         Powstanie obowiązku podatkowego

·         Terminy odliczenia podatku naliczonego

·         Rejestry i deklaracje podatkowe

·         Działalność mieszana, ustalenie proporcji i roczna korekta

·         Kasy fiskalne

Dokumenty w obrocie gospodarczym

Zatrudnianie pracownika:

·         Informacje o kandydacie

·         Badania lekarskie

·         Umowa o pracę i jej rodzaje

·         Szkolenie BHP

·         Zgłoszenie do ZUS

·         Dokumentacja pracownicza (akta osobowe pracownika, choroby zawodowe, ewidencja czasu pracy, ewidencja wynagrodzeń, odzież i środki ochrony indywidualnej)

·         Zgłoszenie do Państwowej Inspekcji Pracy

·         Nawiązanie stosunku pracy

·         Prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika

·         Czas pracy

·         Udzielanie urlopów pracownikom (urlopy wypoczynkowe, urlopy bezpłatne, urlopy wychowawcze, urlopy okolicznościowe).

 

 

 

Uwaga!

Oferty w formie pisemnej należało składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej, Pl. Tadeusza Kościuszki 2, 96-330 Puszcza Mariańska w pokoju nr 3, lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: gops@puszcza-marianska.pl do dnia 22 listopada 2011 r. do godz. 16.00.

 

II.                Kryteriami oceny oferty była:

Cena – 100%

 

III.      Uwagi.

 

Płatność za fakturę przelewem w terminie 14 dni od dnia dostarczenia rachunku do umowy o dzieło do siedziby GOPS przez realizującego zamówienie.

Powyższe zapytanie skierowano do:

  1. Katarzyna Witkowska, zam. Żyrardów,
  2. Monika Borowska,  zam. Łódź,
  3. Teresa Piech, zam. Żyrardów,
  4. Umieszczono na stronie internetowej  www.puszcza-marianska.pl

 

W odpowiedzi na zapytanie wpłynęły 3 oferty:

 

  1. Ireneusz Konecki, zam. Piastów, 

       – cena brutto za 1 godzinę kursu – 150,00 zł, 

      – łączna cena  brutto kursu 2 100,00 zł.

 

  1. Zbigniew Olender, zam. Kościerzyna,  

       – cena brutto za 1 godzinę kursu – 180,00 zł, 

       – łączna cena  brutto kursu 2 520,00 zł.

 

  1. Monika Borowska, zam. Łódź,

      – cena brutto za 1 godzinę kursu – 110,00 zł, 

      – łączna cena  brutto kursu 1 540,00 zł.

 

 Wszystkie osoby, które odpowiedziały na zapytanie spełniają kryteria jakościowe ofertowe.  Najniższą cenę przy spełnieniu wszystkich warunków spełniła:

 

Pani Monika Borowska, zam. Łódź:

– cena brutto za 1 godzinę kursu – 110,00 zł, 

łączna cena  brutto kursu 1 540,00 zł.

 

 

Osoba sporządzająca protokół:                                                    Osoba zatwierdzająca protokół

 

       Anna Dziekańska                                                                                 Ewa Śledź

Asystent Koordynatora Projektu                                                        Kierownik Projektu

 

 

Załączniki

 
Odwiedziło nas już 44303467 osób.