nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

INFORMACJA

Zakup sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Puszcza Mariańska dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie  dotacji, w kwocie 9.426,00 zł strona internetowa www.wfosigw.pl.

INFORMACJA

Odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Puszcza Mariańska – etap I dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w formie  dotacji, w kwocie 18.784,00 zł strona internetowa www.wfosigw.pl.

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU INWESTYCJI

Gmina Puszcza Mariańska informuje, że zadania pn:

1) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Budy Zaklasztorne dofinansowana przez  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 1 000 000,00 zł ,strona internetowa www.wfosigw.pl”.

2) „Budowa sieci sanitarnej w miejscowościach Radziwiłłów – Budy Zaklasztorne dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ,strona internetowa www.wfosigw.pl”.

3) „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Stary Karolinów, Radziwiłłów ul. Działkowa, Olszanka, Wilczynek, Zator, Waleriany, Studzieniec, Żuków, Puszcza Mariańska ul. Akacjowa dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Warszawie ,strona internetowa www.wfosigw.pl”.

4) ”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabina Radziwiłłowska ul. Duża dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Warszawie ,strona internetowa www.wfosigw.pl”.

5) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Olszanka, Puszcza Mariańska, Wygoda, Michałów dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,  www.wfosigw.pl

6) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Leśna i Jagodowa w miejscowości Grabina Radziwiłłowska dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, strona internetowa www.wfosigw.pl

7) „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bartnikach dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,w formie pożyczki, w kwocie 3 000 000,00 zł strona internetowa www.wfosigw.pl

8) „Odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Puszcza Mariańska – etap III dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 7.420,00 zł strona internetowa www.wfosigw.pl.”

9) „Odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Puszcza Mariańska – etap IV dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 28.468,00 zł strona internetowa www.wfosigw.pl.”

10) "Budowa drugiego etapu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabina Radziwiłłowska przy ulicy Dużej, Małej i Wschodniej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Słonecznej w Grabinie Radziwiłłowskiej dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 835.000,00 zł strona internetowa www.wfosigw.pl."

11) „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Mrozy, na działkach o nr ewid. 218/19 i 195/31 dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 340 000,00 zł. strona internetowa www.wfosigw.pl.”

12) Odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Puszcza Mariańska – etap I dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 21.385,00zł strona internetowa www.wfosigw.pl.

INFORMACJA

Puszcza Mariańska, dnia 29.07.009 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej informuje, że w ramach realizacji projektu systemowego Program Aktywizacji Osób Bezrobotnych z Terenu Gminy Puszcza Mariańska „Szansa na pracę” dwóch Beneficjentów Ostatecznych w dniu 11 lipca 2009 roku rozpoczęło kurs fryzjerski z elementami wizażu.

Beneficjenci na kurs dojeżdżają do Warszawy co 2 weekend, czas trwania kursu został ustalony od 11.07.2009r do 25.10.2009r. Firmą szkolącą wybraną przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest Akademia Zdrowia Izabela Łajs Filia Warszawa ul. Leszno 21.

Pozostała grupa 7 BO zgodnie z harmonogramem realizuje szkolenia mające na celu zwiększenie aktywności zawodowej prowadzone przez psychologa i konsultanta d/s. poradnictwa zawodowego

Kierownik projektu
Ewa Śledź

INFORMACJA

Od 01 stycznia 2009 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej przystąpił do realizacji projektu systemowego w ramach Poddziałania 7.1.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Program Aktywizacji Osób bezrobotnych z terenu Gminy Puszcza Mariańska ”Szansa na pracę”

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych, będących długotrwale klientami pomocy społecznej.

W ramach projektu zaplanowano zastosowanie instrumentów aktywnej integracji: aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej i społecznej, które będą realizowane przez pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej, psychologa, konsultanta d/s. poradnictwa zawodowego oraz wykonawców szkoleń zawodowych.

Zostanie wykorzystane narzędzie w postaci kontraktu socjalnego z 10 bezrobotnymi osobami.

W dniu 30 marca 2009 roku 7 beneficjentów ostatecznych rozpoczęło szkolenie zawodowe „Projektowanie i aranżacja ogrodów z elementami florystyki”, które będzie trwało do 22 kwietnia 2009 roku, miejsce szkolenia – siedziba GOPS.

Pozostałe 3 osoby zostały zakwalifikowane do szkoleń, które będą się odbywały w Warszawie w zawodzie fryzjer – 2 osoby, asystent , sekretarka – 1 osoba .

Istotne jest:
- przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie , podwyższenie kwalifikacji zawodowych.

Uczestnicy programu po ukończeniu powyższych kursów otrzymają zaświadczenia na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej potwierdzające uzyskanie umiejętności w w/w zawodach oraz dwa certyfikaty w języku polskim i angielskim.

Osoby uczestniczące w projekcie są objęte kompleksowym systemem wsparcia przez okres trwania projektu tj. do grudnia 2009 roku.

kierownik projektu
Ewa Śledź

Dofinansowanie inwestycji

Gmina Puszcza Mariańska informuje, ze inwestycja pt. "Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Korabiewice-Górki-Nowa Huta-Wola Polska", została dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. J. S.Bacha 2, 02-743 Warszawa, www.wfosig.pl

Projekt „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Olszanka-Puszcza Mariańska- Michałów-Wygoda- Nowy Karolinów- Stary Karolinów- Kamion- Waleriany- Radziwiłłów"

Gmina Puszcza Mariańska informuje, że zadanie pod nazwą

„Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Olszanka-Puszcza Mariańska- Michałów-Wygoda- Nowy Karolinów- Stary Karolinów- Kamion- Waleriany- Radziwiłłów ul. Sobańskiego i Słoneczna” zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Strona internetowa www.wfosigw.pl.

Projekt 'Przebudowa drogi gminnej nr 38 3006 Bednary - Aleksandria w Gminie Puszcza Mariańska'

Gmina Puszcza Mariańska w roku 2005 zrealizowała projekt pn. ”Przebudowa drogi gminnej nr 38 3006 Bednary – Aleksandria w Gminie Puszcza Mariańska” o długości 3,366 km.

Rozpoczęcie realizacji projektu: 21.07.2005 r.

Zakończenie realizacji projektu:
- rzeczowe – 14.09.2005 r.
- finansowe – 06.01.2006 r.

Projekt ten w 75% współfinansowany był przez Unię Europejską i Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego.

Umieszczono dwie tablice pamiątkowe zawierające nazwę projektu, logo „UE” oraz „ZPORR” na początku i na końcu inwestycji.3

Zdjęcia


loga
 
Odwiedziło nas już 44433335 osób.