nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA W KAMIONIE

POD WEZWANIEM ŚW. TOMASZA APOSTOŁA

KOŚCIÓŁ POD WEZWANIEM

MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ

 

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE

9.00

11.00

MSZA ŚWIĘTA W TYGODNIU

16.00 – od października do marca*

18.00 – od kwietnia do września*

* w poniedziałki o godz. 9.00

 

SPOWIEDŹ

codziennie - pół godziny przed mszą święta

 

KANCELARIA PARAFIALNA (tel./fax 046 831 06 60)

czynna od wtorku do piątku – w godz. 16.30 - 17.30 

 

NABOŻEŃSTWA

cotygodniowe:

 • ŚRODA – NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY
 • CZWARTEK – MODLITWA ZA KAPŁANÓW ORAZ O POWOŁANIA
 • PIĄTEK – KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
 • SOBOTA – KORONKA POKOJU

 

okresowe:

 • PIERWSZE NIEDZIELE MIESIĄCA – NABOŻEŃSTWO O GODZ. 12.00
 • GORZKIE ŻALE – W NIEDZIELE WIELKIEGO POSTU O GODZ. 15.00
 • DROGA KRZYŻOWA – W PIĄTKI WIELKIEGO POSTU O GODZ. 16.00
 • MAJOWE – CODZIENNIE O GODZ. 18.30
 • CZERWCOWE - CODZIENNIE O GODZ. 18.30
 • PAŹDZIERNIKOWE – CODZIENNIE O GODZ. 16.30, W NIEDZIELE –  12.00
 • MSZA ŚW. LISTOPADOWA ZA ZMARŁYCH – W ŚRODY O GODZ. 16.00
 • MSZE ŚW. RORATNIE W ADWENCIE – W ŚRODY I W SOBOTY O GODZ. 7.00

                                                 Chrzest święty     
        
Dwa tygodnie przed planowaną datą chrztu rodzice powinni zgłosić się do Kancelarii Parafialnej swojego miejsca zamieszkania w celu spisania aktu chrztu dziecka, przynosząc ze sobą: a) akt urodzenia dziecka z USC
b)  dokument zawarcia sakramentu małżeństwa

c) zaświadczenia o możliwości pełnienia zaszczytnej funkcji rodzica chrzestnego, wydane przez ich parafie
Nie można nadawać dziecku imienia obcego duchowi chrześcijańskiemu a dziecko winno być ochrzczone w pierwszych tygodniach życia.


 Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:
- ukończył szesnaście lat

- jest katolikiem bierzmowanym oraz prowadzi życie zgodne z wiarą
- jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej
- nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest

- w sytuacji młodzieży uczącej się tylko osoby uczęszczające na katechezę 

Jeśli ktoś nie spełnia postawionych warunków, aby być chrzestnym, np. żyje w związku cywilnym czy tzw. wolnym, niech roztropnie odmówi składanej propozycji zostania rodzicem chrzestnym.
W sytuacji chrztu dzieci, których rodzice nie są związani sakramentalnym węzłem małżeńskim, mają zastosowanie dodatkowe normy prawne. 
 


 

Małżeństwo

        Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem związek małżeński mogą zawrzeć osoby, które ukończyły 18 rok życia.
O ustalonej dacie ślubu konkordatowego należy jak najszybciej powiadomić Kancelarię Parafialną w celu zarezerwowania dogodnej daty i godziny (można na rok przed ślubem).
        Narzeczeni powinni uczestniczyć w Katechezach Przedmałżeńskich. W/g zaleceń Instrukcji Episkopatu Polski o przygotowaniu do zawarcia małżeństwa w Kościele katolickim „kurs przedmałżeński” powinien obejmować systematyczne, roczne przygotowanie.
Instrukcja pozwala także na przeprowadzenie skróconej katechezy przedślubnej w formie przynajmniej 10 spotkań - jako minimum stosowane w ostateczności.
         Na 3 miesiące przed ustaloną odpowiednio wcześniej datą ślubu, narzeczeni przychodzą do kancelarii parafialnej - w celu spisania protokołu przedślubnego - z następującymi dokumentami:

 • dowody osobiste
 • zaświadczenia o ukończeniu Katechez Przedmałżeńskich
 • metryki chrztu  (o ile nie byli ochrzczeni w naszej parafii)
 • świadectwo Bierzmowania
 • zaświadczenia o stanie wolnym z USC

 

WYCIĄG Z REGULAMINU CMENTARZA

 

      § 1.

1.      Zarząd nad cmentarzem sprawuje Proboszcz Parafii w Kamionie

§ 2.

1.      Zarząd cmentarza nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, czynników atmosferycznych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru, a także za szkody nie wynikające z zaniedbania lub zaniechania.

   § 3.

1.      Na cmentarzu obowiązują opłaty, które pobierane są na okres 20 lat. Po tym czasie bez wezwania należy wnieść ponownie stosowne opłaty za miejsce na cmentarzu.

2.      Opłaty dotyczą także postawienia bądź wymiany pomnika na grobie.   

                                                                         § 4.

1.      Na terenie cmentarza zakazuje się:

a)      zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca,

b)      zaśmiecania terenu w tym wysypywania odpadów poza pojemniki do tego przeznaczone,

c)      niszczenia zieleni, nagrobków i urządzeń cmentarnych,

d)     ustawiania ławek, płotów itp. utrudniających komunikację i ruch pieszy,

e)      zabudowy grobu wykraczającej poza powierzchnię miejsca grobu,

f)       przemieszczania nagrobków,

g)      wjazdu na cmentarz bez zezwolenia zarządu cmentarza.

h)      wprowadzania zwierząt,

i)        palenia tytoniu i spożywania używek, przebywania w stanie nietrzeźwym
lub budzącym zgorszenie. 

2.      Na terenie cmentarza zakazuje się wykonywania wszelkich prac budowlanych bez ich uprzedniego zgłoszenia do zarządu cmentarza i uzyskania pisemnego zezwolenia na wykonywanie prac.

3.      Bez zgody zarządu cmentarza nie wolno kopać, odkrywać grobów, chować zmarłych
lub ludzkich szczątków.

§ 5.

 1. Wszelkie prace budowlane mogą być wykonywane wyłącznie przez posiadacza
  lub dysponenta grobu.
 2. Zabrania się wrzucania gruzu i odpadów po robotach kamieniarsko-budowlanych
  do pojemników ustawionych na cmentarzu lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie.
 3. Wykonawca prac zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód powstałych
  w wyniku wykonywania prac.
 4. Wykonanie prac nie może zakłócać spokoju i powagi miejsca oraz kolidować
  z trwającymi ceremoniami pogrzebowymi i odbywać się wyłącznie od godziny 8.00
  do 16.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i świąt kościelnych.
 5. Zarząd cmentarza ma prawo kontroli pojazdów i osób oraz przewożonych
  i przenoszonych materiałów i sprzętu.

§ 6.

Pełny tekst Regulaminu Cmentarza do wglądu w Kancelarii cmentarza.

WAŻNE TELEFONY: KS. PROBOSZCZ – 46 831 06 60; 501 229 701;

       GRABARZ – JANUSZ GRZELECKI – 46 835 14 35;  602 586 735

UWAGA! W przypadku pogrzebu należy skontaktować się z ww. osobami.

                  Do Kancelarii Parafialnej należy przynieść ze sobą Akt Zgonu, który został 

                  wydany przez USC miejsca zamieszkania zmarłego.

 
Odwiedziło nas już 44303314 osób.