nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

POdstawy prawne funkcjonowania

Gminna Biblioteka Publiczna w Puszczy Mariańskiej jest samorządową instytucją kultury, funkcjonującą
w oparciu o:

   ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. z 1997 r. Dz. U. Nr 110, poz. 721 z późn. zm.),

      ustawę z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.),

      statut GBP, nadany Uchwałą Nr XXXXIX/290/2006 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej
z dnia 02 sierpnia 2006 r.(Dz. U. Woj. Maz. Nr 203, poz. 7680
z dnia 05 października 2006 r.),

 

Biblioteka posiada osobowość prawną, jest wpisana do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez organizatora, tj. Gminę Puszcza Mariańska i działa w obrębie krajowej sieci bibliotecznej. Terenem jej działania jest Gmina Puszcza Mariańska.

 
Odwiedziło nas już 44180172 osób.