nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

Ogłoszenie o wynikach przetargu GOPS-unieważnienie

Puszcza Mariańska, dnia 2011-12-09

 

GOPS.271.4.2011

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

            Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej informuje, że postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie podmiotu  „na wykonywanie w okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.  usług opiekuńczych zwykłych z zadań własnych gminy oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w tym specjalistycznych usług dla dzieci z autyzmem z zadań zleconych gminie dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej,  w miejscu zamieszkania podopiecznego”, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 756 z późn. zm.) zostało unieważnione, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaka Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

                                                                                                                Kierownik

                                                                                                    Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                                                 w Puszczy Mariańskiej

                                                                                                                         mgr Ewa Śledź

 
Odwiedziło nas już 44433391 osób.