nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

Zawiadomienie o wyborze o najkorzystniejszej oferty
Puszcza Mariańska, dnia 2012.02.08

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania w sprawie sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami i kandydatami do pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej wynikającej z Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz. U. z 1996 r. Nr 69 poz. 332 z późn. zm.).

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej zawiadamia, że:

W postępowaniu zostało złożona 1 oferta :

1. Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach, 96-100 Skierniewice ul. Rybickiego 1

która została wybrana przez Zamawiającego

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferowane wykonanie zamówienia spełnia wymagania określone przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Puszczy Mariańskiej
Ewa Śledź

 
Odwiedziło nas już 44348778 osób.