nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Puszcza Mariańska”

Puszcza Mariańska, dnia 12 maja 2011r.

ZNAK: GKZK.6232.1.4.2011

 

OGŁOSZENIE

 


o przystąpieniu do opracowania „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Puszcza Mariańska”

     Wójt Gminy Puszcza Mariańska podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania „ Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Puszcza Mariańska”.
    W zakresie niniejszego opracowania zostanie wykonana inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Puszcza Mariańska. Planowany termin przeprowadzenia inwentaryzacji w terenie to okres maj – czerwiec 2011r.
W ramach inwentaryzacji zostanie wykonany spis z natury oraz „ ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest ”.
     Jednocześnie przypomina się, że obowiązek składania sprawozdań (informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania) przez osoby fizyczne, które posiadają substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska (azbest) wynika z art. 162 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.). Obowiązkiem właścicieli wykorzystujących wyroby azbestowe jest też wykonanie  

„ oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest ”.
     W związku z powyższym Wójt Gminy Puszcza Mariańska zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy o umożliwienie przeprowadzenia inwentaryzacji na terenie poszczególnych miejscowości. Podczas procesu inwentaryzacji zostanie przeprowadzona ankieta wśród mieszkańców dotycząca dogodnego terminu usunięcia azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z ich posesji w celu przygotowania harmonogramu działań gminy w tym obszarze.
Wykonawcą prac jest firma J.W.W. TRILAND Sp. z o.o. Sułkowice 1A, 05-650 Chynów (tel. 22 716 55 10, e-mail: triland@triland.pl, www.triland.pl).


     Opracowany projekt dokumentu zostanie przedłożony do konsultacji społecznych. Termin konsultacji zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez obwieszczenie Wójta Gminy Puszcza Mariańska oraz podanie informacji na stronie www.puszcza-marianska.pl .

 

                                                                       

                                                                              MICHAŁ STANIAK
                                                                            WÓJT GMINY

                                                                           

 
Odwiedziło nas już 44180015 osób.