nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

Szanowni Państwo,

Lokalna Grupa Działania „Echo Puszczy Bolimowskiej” przypomina o trwającym naborze na „małe projekty” operacje, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach działań osi 3, ale również przyczyniają się do poprawy jakości życia lub zróżnicowania działalności gospodarczej.

Nabór wniosków trwa od 3 do 28 grudnia 2010 r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie LGD „Echo Puszczy Bolimowskiej” przy ul. Króla Jana Sobieskiego 1  w Puszczy Mariańskiej w godz. 8.00-16.00, w Wiskitkach przy ul. Kościuszki 25 (Gminna Biblioteka Publiczna) we wtorki, godz. 8.00-14.00. Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek.

O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do siedziby LGD „Echo Puszczy Bolimowskiej”.

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru małych projektów jest zawarty we wniosku o przyznanie pomocy.

Limit dostępnych środków wynosi  118.868,75 zł, przy czym wysokość pomocy przyznanej na realizację jednego małego projektu nie może być wyższa niż 25 tys. zł. Refundacji podlega nie więcej niż 70% kosztów kwalifikowalnych małego projektu poniesionego przez beneficjenta a całkowity planowany koszt wynosi co najmniej 4,5 tys. złotych,  lecz nie więcej niż 100 tys. złotych w trakcie całego okresu programowania.

Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu oraz zawierać adres beneficjenta.

Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

W załączniku wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy, instrukcja wypełnienia wniosku oraz Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Echo Puszczy Bolimowskiej”.

Osobom zainteresowanym LGD „Echo Puszczy Bolimowskiej” zapewnia bezpłatne doradztwo w przygotowaniu wniosku oraz niezbędne formularze. Ponadto informujemy, iż LGD organizuje bezpłatne szkolenie dla beneficjentów „małych projektów”.

Szczegółowe informacje dostępne w siedzibie LGD ,,Echo Puszczy Bolimowskiej” ul. Króla Jana Sobieskiego 1 w Puszczy Mariańskiej w godz. 8.00-16.00 tel. (46) 831 81 17, e-mail: echo@leader.puszcza-marianska.pl.

 

Zapraszamy do współpracy,

Lokalna Grupa Działania „Echo Puszczy Bolimowskiej”

Załączniki

 
Odwiedziło nas już 44332241 osób.